Läkarförbundets etiska regler överträds på flera punkter. Vi vill veta hur ni tänker förändra detta, frågar undertecknarna.

#metoo: Utan tystnadsplikt

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

EKONOMI

Läkaryrket bygger på respekt för andra människor. I det ingår respekt för andras kroppar. Det skriver 10 400 kvinnliga läkare i ett upprop mot trakasserier, osynliggörande och kränkningar inom läkarbranschen. Uppropet är det största hittills.

Uppropet #utantystnadsplikt publicerades först i Svenska dagbladet den 30 november 2017.


2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Läkaryrket bygger på respekt för andra människor. I det ingår respekt för andras kroppar. Vi är 10 400 läkare och läkarstudenter som står bakom denna text. Vi är kvinnor, icke-binära och transpersoner.

Som läkare blir vi aldrig färdigutbildade. Vi börjar längst ner i en hierarki, och måste steg för steg arbeta oss uppåt till nästa nivå. Läkarstudent, underläkare, AT-läkare, ST-läkare, specialistläkare, överläkare. Ständigt är vi beroende av dem som står över oss i karriärtrappan. Det här betyder att vi är i beroendeställning gentemot seniora kollegor, inte under några år, utan i decennier. Majoriteten av läkare över 60 år är män, medan mer än hälften av de yngre läkarna är kvinnor – andelen kvinnor som läser på läkarprogrammet är 57 procent.

De två senaste veckorna har vi gått samman i en sluten Facebookgrupp där vi har kunnat dela berättelser om kränkande upplevelser från yrkeslivet med varandra. Ett urval av dem publiceras med denna text. Våra vittnesmål beskriver bland annat sexuella trakasserier och osynliggörande av läkare och läkarstudenter. Utövarna är ofta manliga läkare som står högre upp i maktordningen. Men vittnesmålen visar också att trakasserierna kan komma från yngre manliga kollegor och från manliga patienter. Sexuella övergrepp anmäls sällan, bland annat eftersom den utsatta ofta är underordnad förövaren. Några av de läkare som ändå vågat anmäla vittnar om uteblivet stöd.

En färsk undersökning gjord av Sveriges Läkarförbund – Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildning 2016 – visar att fler än hälften av alla kvinnliga läkarstudenter upplever att de har blivit diskriminerade på grund av sitt kön. Det tar sig framför allt uttryck i att manliga studenter fått företräde i praktiska moment, samt i nedlåtande kommentarer från manliga handledare.

Enligt den nya avhandlingen Det är ju bara ett jobb – En ny generation läkare hanterar karriär och arbetsideal från Umeå universitet, har man kunnat se att kvinnliga och manliga läkarstudenter har liknande karriärdrömmar i början av utbildningen. Men under de kliniska placeringarna känner sig hälften av de kvinnliga läkarna exkluderade och väljer därför framför allt bort vissa kirurgiska specialiteter.

Tittar man på den senaste statistiken från Sveriges läkarförbund kan man konstatera att endast 16 procent av landets ortopeder är kvinnor, inom thoraxkirurgi och neurokirurgi är siffran 13 procent.

Läkarförbundets etiska regler, punkt 6, lyder: ”Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde.” I detta ingår att behandla andra människor med respekt, inklusive att visa respekt för andras kroppar. Det gäller alla människor, även kollegor.

Samtidigt som detta upprop publiceras, skickas det även till Sveriges sjukhusledningar, primärvårdschefer och ansvariga vid Sveriges sju medicinska fakulteter med läkarprogram. Många av de händelser vi vittnar om bryter mot diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och brottsbalken. Läkarförbundets etiska regler överträds på flera punkter. Vi vill veta hur ni tänker förändra detta, med konkreta åtgärder och tidsplan för implementering och utvärdering. Vi vill veta hur säkerheten ska garanteras för den som drabbas av sexuella trakasserier, så att fler törs anmäla.

Vi som skriver under detta har inte alla utsatts för sexuella övergrepp. Men vi arbetar alla i samma maktstruktur.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: