Det ska råda nolltolerans mot sexism i myndighets-Sverige.

#metoo: Allmän handling

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Vårt #metoo är lika viktigt som alla andras – vi som jobbar inom statliga och kommunala myndigheter har lika stor rätt till en jämställd och schysst arbetsmiljö.” Många vittnesmål trots få anmälningar. Undertecknarna av #allmänhandling vill att fler ska våga säga ifrån i framtiden.

Uppropet #allmänhandling samlar namn och vittnesmål inom myndighetsvärlden

.

RELATERAT:

2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Myndighetsvärlden verkar vid en första anblick vara skonad från sexism och sexuella trakasserier. Det kommer in färre anmälningar till myndighetschefer än till chefer i många andra branscher. Men det är faktiskt inte hela bilden. Vi som ligger bakom uppropet #allmänhandling har tagit del av mångas erfarenheter av sexuella trakasserier, våld, maktmissbruk, härskarteknik, jargong och olämpliga skämt. Det förekommer alltså, och varje förekomst är ett misslyckande för jämställdhetsarbetet.

Ett stort ansvar ligger på arbetsgivarna. Regeringen har det yttersta ansvaret men främst vilar det på varje chef att vara lyhörd, att genomföra normbrytande åtgärder och med krafttag handla i linje med det så ofta skrivna ordet ”jämställdhet” i policydokumenten.

Vi vill att våra manliga och kvinnliga kollegor och chefer läser våra berättelser och förhoppningsvis börjar prata med varandra om hur vi tillsammans kan förändra situationen. Chefer för rättsvårdande myndigheter har gemensamt tagit ställning för att något måste göras. Vi vill att alla myndighetschefer lika tydligt ska signalera att det är nolltolerans mot sexism som gäller. Framförallt hoppas vi att vårt upprop ska leda till att var och en av oss vågar säga ifrån i framtiden, utan att riskera att bli utfrysta eller förlora chansen till jobb – det sistnämnda gäller särskilt unga, visstidsanställda kvinnor som inte vågar säga ifrån och göra sig impopulära.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) skrev på SvD Debatt 2017-11-19: ”Jag uppmanar män i politiken att kliva fram och ställa sig på kvinnors sida. Hur ska ni bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att jämnt fördela makt och inflytande i Sverige? Alla kan göra något och arbetet börjar nu.”

Vi har redan fått en omfattande mängd underskrifter till detta upprop, och vi har samlat flera vittnesmål om sexism, från förr och nu. Vårt #metoo är lika viktigt som alla andras – vi som jobbar inom statliga och kommunala myndigheter har lika stor rätt till en jämställd och schysst arbetsmiljö.

Alla som undertecknat uppropet har inte personligen blivit utsatta för övergrepp, men vi stöttar alla varandra och talar med en gemensam röst. Vi kommer därför inte att kommentera några enskilda vittnesmål efter detta upprop.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: