Vi vill med #kidstoo synliggöra sexualbrott mot barn på de platser där barn vistas samt allt som sker på internet.

#metoo: Kids too

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

OPINION

Vi har sett att övergrepp, trakasserier och ofredanden sker överallt i vårt samhälle. Många modiga kvinnor har vittnat. Det finns också en annan grupp som inte själva kan vittna och berätta – ännu, och det är barnen, de som på många sätt är skyddslösa inför ovälkomna beröringar och övergrepp i dag. De riktigt små, de som inte kan berätta, än mindre bevisa vad som hänt.

Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn (ATSUB) står bakom uppropet #kidstoo">#kidstoo som också finns på Instagram: kidstoo2017


2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Vi vill med #kidstoo# synliggöra sexualbrott mot barn i hemmen, förskolor/skolor och på de platser där barn vistas samt allt om sker på internet med våra allra yngsta. Undertecknat mammor, pappor och anhöriga till utsatta barn samt de som i sin barndom blev utsatta för sexuella handlingar. Samhället sviker sexuellt utsatta barn.

Våga tro

Våga se

Våga höra

Våga handla

Vid blotta misstanken om sexualbrott skall barn skyddas från förövaren. Föräldrarollen skall liksom yrkesrollen lyftas bort då övergrepp skett mot ett barn.

Barnafrid för alla ungar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: