VECKANS FRÅGA

I veckan inleder FN:s kvinnokommission förhandlingar. Huvudtema är stärkta rättigheter för landsbygdens kvinnor. Rapporterar medierna tillräckligt?

Ja, det är en pågående process, inte mycket nyheter., 0 röster eller 0%

Nej, när medierna rapporterar uppgraderas frågorna., 3 röster eller 42%

Troligen inte, FN:s arbete är alltid underbevakat., 3 röster eller 42%

Vet ej., 1 röster eller 14%