VECKANS FRÅGA

Torka, bränder, foderbrist och nödslakt – värmeböljor blir allt vanligare i Sverige men också globalt. Tas klimathotet på tillräckligt stort allvar?

Ja., 0 röster eller 0%

Nej., 9 röster eller 90%

Vet ej., 1 röster eller 10%