Viktoria Elman och Sanna Dahlin, grundare av Voiceher.

Viktoria Elman och Sanna Dahlin vill motverka ensamhet

2021-03-26 | FemPers padlock

EKONOMI


Notiser:

Kvinnor tröttas ut mer av videomöten än män

Ökad andel kvinnor, unga och storstadsbor bland uppsagda

Växande motstånd mot marknadshyror


Johanna Rickne, nationalekonom.

Män gynnas av aggressiv akademisk seminariekultur

2021-03-22 | Christin Sandberg padlock

EKONOMI


Notiser:

Transport vidhåller rätt att utesluta SD-politiker

Unga med utländsk bakgrund siktar högre i jobb och studier

Obetalt arbete ska utredas ur genusperspektiv


Amanda Lundeteg, vd, Allbright.

”Jämlikhetsdata kan hjälpa näringslivet ta mångfaldskliv”

2021-03-11 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI


Notiser:

Dubbelt så hög risk att mobbas på jobbet för utrikes födda

Kommunal kampanjar för förändrad sjukförsäkring

Män äger 2,5 gånger mer av Sveriges yta än kvinnor


Anna Tomasson.

Ny app mäter fördelningen av taltid mellan män och kvinnor

2021-03-04 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI


Notiser:

#covid19: Risk att pandemin tar knäcken på vårdsektorn

Regeringen underkänns gällande jämställdhet

Högre lönsamhet i bolag med jämställda styrelser


Emelie Kristoffersson.

Sexism och rasism vardag på läkarutbildningen

2021-02-23 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI


Notiser:

Förlossningsvård hotas av felaktig fakturering

Ekonomiskt våld ökar i kontantlöst samhälle

För att skydda äldre måste även de som vårdar äldre skyddas

Jämställdhet obligatorisk del av byggutbildning i Örebro