”Arbetet med att på allvar bekämpa detta har bara börjat”.

#metoo: Alla vi

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

OPINION

Uppropet #allavi är det största hittills. Alla oavsett bransch är välkomna att delta i uppropet. Även män är välkomna att skriva under.

#allavi är ett upprop för ”alla oss som på olika sätt har erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp, våldtäkt och annan ’ovälkommen intimitet’ (som Svenska Akademin uttrycker det)”, enligt initiativtagarna Maria Robsahm och Pernilla Stålhammar


RELATERAT:

2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Alla vi som undertecknar detta upprop kräver slut på sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter! Vi tänker inte ge oss förrän målet är nått. Det måste råda nolltolerans. Överallt och alltid.

Åtgärderna som krävs kan inte avhandlas i ett kort upprop. Detta kan inte reduceras till debattartiklar, handelsplaner, hearingar i riksdagen eller andra offentliga arrangemang.Men vi kräver detta också.

Arbetet med att på allvar bekämpa detta har bara börjat. Det är dags att kavla upp ärmarna. Överallt och alltid.

Därför riktar sig detta upprop inte bara till politiker i riksdag och regering – utan till hela samhället. Ute på skolor, i företagen, i föreningar, i rättsväsendet, i kulturvärlden, i medierna, i kroglivet och i hemmen.Vi är alla ambassadörer för detta mål och varhelst vi befinner oss kommer vi att påtala där det brister.

Alltför många av oss har alltför länge inte vågat tala. Men nu är skammens tystnad bruten! Vi kommer att tala och fortsätta tala. Igen och igen och igen. Vi tänker inte ge oss förrän målet är nått. Det måste råda nolltolerans. Överallt och alltid.

Alla vi kräver slut på sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: