”Lyssna på oss när vi söker hjälp”.

#metoo: Under ytan

2018-01-09 | Galaxia Elias padlock

OPINION

Journalisten Galaxia Elias har tagit emot vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor. Nu hoppas hon att fler nu ska våga lätta sitt hjärta, åtminstone anonymt, säger hon i en radiointervju den 29 november. Hon hoppas att "metoo-kampanjen leder till förändringar, och framför allt, att de här kvinnorna känner sig sedda och hörda.

Galaxia Elias är journalist, föreläsare och initiativtagare till uppropet #underytan.


RELATERAT:

2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

”Från #underytan skickar vi ut vårt upprop. Vi hoppas att ni hör vår röst. Vi är kvinnorna som utsätts för hedersförtryck – utöver sexuella trakasserier och våld. Vi förblir tysta, osynliga och utan något ansikte eller namn eftersom vi inte vågar ropa högt som andra.

Vi vet inte riktigt till vem vi ska rikta vårt upprop. Stora delar av samhället verkar lida av, eller ligga bakom sexuella övergrepp och trakasserier. Så vi väljer att vända oss till våra medmänniskor som står upp – både i ord och handling – för jämställdhet och mänskliga rättigheter!

Vi kräver att alla slags sexuella trakasserier, förtryck, övergrepp, våld och rasism ska upphöra. Vi kräver att bli behandlade som lika värda. Vi kräver att ni lyssnar på oss när vi söker hjälp. Utgå inte från det ni vet om våra kulturer, nationaliteter, religioner eller hudfärg när vi är som mest drabbade och ensamma. Lyssna på oss och acceptera inte att de män som förgriper sig på oss för vår talan!”

Anonyma undertecknare

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: