Varje mist liv är ett myndighetsmisslyckande.

#metoo: Husfrid

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

OPINION

Vi är fem kvinnor, drabbade på olika sätt av detta våld, som fick samma tanke: #metoo är bara toppen på isberget våld: Nu startar vi nästa våg och den innefattar roten till problemet; hemmen. Våld i hemmet har skapat metooförövarna. Det ska stoppas.

Namninsamling till uppropet #husfrid som också finns på Facebook


2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Vi kräver frihet från våld genom ett omedelbart åtgärdsprogram mot våld och dysfunktion i hem och och nära relationer. Åtgärdsmöjligheter finns, vi har inte råd att inte omvandla dem till praktik omedelbart.

Vi kräver:

  • Nollvision för dödade i hemmet

  • Nollvision för människor på flykt från sina förövare


Efterlevs genom:

  • Personskydd direkt vid polisanmälan

  • Juridiskt ombud omedelbart efter polisanmälan

  • Långsiktig traumavård för drabbade

  • Preventivt arbete

  • Attitydförändring och samverkan över myndighetsgränserna

Allt för att ingen ska dö i sitt hem eller fly för för sitt liv i Sverige i dag. Varje mist liv är ett myndighetsmisslyckande.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: