484 skrivit under sjöfolkens upprop #lättaankar.

#metoo: Lätta ankar

2018-01-09 | Undertecknarna padlock

OPINION

Folket som jobbar till sjöss tar upp tråden från #metoo och uppmanar sina kolleger att skriva under uppropet #lättaankar. Hittills har 484 skrivit under sjöfolkens upprop.

Sjöfartstidningen.se skriver om sjöfolkets upprop #lättaankar den 7 december 2017. Frida Wigur är initiativtagare till uppropet och Facebookgruppen har hittills samlat in cirka tusen följare.


2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

I kölvattnet av #metoo-kampanjen har flera yrkesgrupper startat underkategorier med egna uppror. Sjöfarten har varit ett undantag fram tills nu. För ett par dagar sedan skapades #lättaankar och det visade sig att det både fanns ett stort behov att få uttrycka sig om sina erfarenheter samt en stark vilja till förändring.

Med denna namninsamling vill vi belysa problemet med sexuella trakasserier ombord samt det efterföljande nedtystandet och skambeläggande på den utsatta personen.

Vi vill att sjöfarare, vare sig du är aktiv i branschen nu eller ej, visar sin ståndpunkt. Detta är inte ett bagatelliserat icke-problem som kan sopas under mattan längre utan ett faktum som gör att många, framförallt kvinnor, inte känner sig trygga ombord. Så kan vi inte ha det. #lättaankar

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: