Alla berättelser publiceras anonymt.

#metoo: Inte bättre förr

2018-01-09 | padlock

OPINION

Vittnesmålen i #metoo-kampanjen fortsätter att välla in. Nu vill vi ge alla pensionärer, åldersrika och dem som inte längre jobbar en möjlighet att delge sina berättelser.

Uppropet #intebättreförr på Fredrika Bremerförbundets hemsida.


RELATERAT:

2017-12-13 | #metoo: Nu samlar vi alla upprop


#metoo-upprop:

#akademiuppropet

#allavi

#allmänhandling

#bortabrahemmavärst

#dammenbrister

#deadline

#exponerad

#gömdakvinnor

#hjälpaintestjälpa

#husfrid

#ickegodkänt

#imaktenskorridorer

#inationensintresse

#intebättreförr

#intedinhora

#inteförhandlingsbart

#inteminskuld, #påvåravillkor

#kidstoo

#killtheking

#konstnärligfrihet

#larmetgår

#listanärstängd

#lättaankar

#medvilkenrätt

#metoobackstage

#nustickerdettill

#nykterfrizon

#närmusikentystnar

#nödvärn

#obekvämarbetstid

#orosanmälan

#räckupphanden

#sistabriefen

#sistaspikenikistan

#skiljaagnarnafrånvetet

#skrattetihalsen

#slutvillkorat

#slådövörattill

#teknisktfel

#theshowisover

#timeout

#tystdansa

#tystiklassen

#tystnadtagning

#underytan

#utanskyddsnät

#utantystnadsplikt

#vardeljus

#vikokaröver

#visjungerut

#visparkarbakut

#vispelarintemed

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår


Saknar du ett upprop i listan? Mejla upprop@feministisktperspektiv.se.

Arbetslivet har aldrig varit en trygg och fredad plats för kvinnor och det var tyvärr #intebättreförr. Genom att lyfta även äldre historier vill vi visa på problemets otroliga omfattning.

#metoo måste resultera i reell förändring och konkreta åtgärder. Annars bryter vi aldrig de mönster och strukturer som ligger bakom de senaste veckornas upprop och historiens ständiga upprepning.

Bidra gärna med en kort beskrivning av vad du varit med om, antingen genom formuläret eller genom att mejla till kansli@fredrikabremer.se.

Alla berättelser kommer att vara anonyma om de publiceras.

Alla namn som skrivit på insamlingen kommer att bifogas artikeln, självklart utan koppling till berättelser.

Att underteckna uppropet innebär inte att man personligen har blivit utsatt för övergrepp.

Underteckna här.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: