VANLIGA FRÅGOR

Varför är det mesta låst i er tidning?

Feministiskt Perspektiv är i huvudsak prenumerations- och presstödsfinansierad. För att erhålla presstöd krävs minimum 1500 betalande prenumeranter. Utan presstöd kan vi inte utlova en nyhetstidning med veckovis utgivning. Nästa gräns ligger på 2000 prenumeranter och ytterligare nästa ligger på 3000 prenumeranter. Varje prenumerant behövs för att säkerställa utgivningen.

Finns Feministiskt Perspektiv bara på webben?

Ja, som tidning betraktat. Vi finns också på Facebook, Twitter, You Tube, Bambuser, Vimeo och SoundCloud. Vi har också en blogg men där är vi ganska inaktiva just nu.

Hur fungerar prenumeration på nätet?

När du betalat din prenumeration får du ett lösenord, med vilket du kan logga in. Tidningen kommer att ha fredag som utgivningsdag och presenteras i ett nyhetsbrev. Prenumeranter kan när som helst att kunna logga in på sidan som uppdateras kontinuerligt under veckan.

Vad innehåller tidningen för prenumeranter?

Inrikes- och utrikesnyheter, ekonomi, kultur, forskning, debatt och sport – ur ett feministiskt perspektiv.

Går det att annonsera i tidningen?

Ja, det går bra att annonsera i Feministiskt Perspektiv. Vi når i dagsläget mellan 100 000-200 000 besökare i månaden. Se annonsflik i sidhuvudet för priser.

Vilka ger ut tidningen Feministiskt Perspektiv?

Den ideella Föreningen Feministiskt Perspektiv. Se kontakt för presentation av styrelse och redaktion.

Hur lyder Feministiskt Perspektivs programförklaring?

Feministiskt Perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk veckotidning med intersektionella böjelser.

Kommer Feministiskt Perspektiv på papper också?

Feministiskt Perspektiv är tänkt att vara en renodlad nättidning. Får vi möjlighet att expandera kommer vi första hand att översätta tidningen till flera språk. Dessutom kommer vi lägga ut ljudfiler, rörliga bilder och utnyttja möjligheten till interaktion med våra prenumeranter. Vi har beslutat att överväga papperstidning om vi får fler än 8 000 prenumeranter.