VANLIGA FRÅGOR

Vad är Feministiskt perspektiv?

Feministiskt Perspektiv är en prenumerations- och presstödsfinansierad webbtidning som utkommer sedan 1 januari 2011. Feministiskt perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk nyhetstidning och utkommer två gånger i veckan (tisdagar och fredagar). Tidningen ges ut av den ideella föreningen Feministiskt perspektiv vars syfte är att främja feministisk publicistik och folkbildning.

Finns Feministiskt Perspektiv bara på webben?

Ja, som tidning betraktat. Vi finns också på Facebook, Twitter, You Tube, Bambuser, Vimeo, SoundCloud och Instagram.

Hur fungerar prenumeration på nätet?

När du betalat din prenumeration får du ett lösenord, med vilket du när som helst kan logga in. Du får då omedelbar tillgång till tidningens samlade produktion samt innevarande nummer som visas på första sidan.

Vad innehåller tidningen för prenumeranter?

Inrikes- och utrikesnyheter, ekonomi, kultur, forskning, inomfeministisk debatt och sport – ur ett feministiskt perspektiv.

Går det att annonsera i tidningen?

Ja, det går bra att annonsera i Feministiskt Perspektiv. Vi når i dagsläget mellan 40-70 000 besökare i månaden med vårt öppna material.Annonser visas för alla läsare på samtliga sidor. Se annonsflik i sidhuvudet för priser.

Hur lyder Feministiskt Perspektivs programförklaring?

Feministiskt Perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk nyhetstidning.

Kommer Feministiskt Perspektiv på papper också?

Feministiskt Perspektiv utkommer en gång om året med en printversion tillsammans med vår annonsörguide Rosa Guiden (branschregister för genus- och jämställdhetsaktörer). Printversionen skickas till samtliga prenumeranter med en aktuell gatuadress i prenumerationsregistret.

En del material är upplåst – hur går urvalet till?

Då Feministiskt perspektiv är delvis presstödsfinansierad sorterar vi under presstödslagstiftningen. I sin nuvarande utformning möjliggör den att vi låser upp 20 procent av aktuellt material (per nummer) för ickeprenumeranter. Två principer är vägledande för vilket material vi låser upp. Den ena rör vår Opinionssida på vilken alla inlägg är upplåsta (vi arvoderar inte heller opinionsmaterial). I övrigt är det aktualitets- och angelägenshetsgrad som styr vad vi låser upp. Hur många artiklar vi kan låsa upp beror på hur många artiklar innevarande nummer innehåller.

Jag är prenumerant men kommer ändå till inloggningssidan när jag försöker öppna en artikel från Facebook?

Detta beror på att Facebook inte förhåller sig till vår betalvägg och behandlar läsare därefter. Beroende på vilken enhet du läser ifrån kan en inloggning hjälpa, men hur och varför beror på både webbläsare, operativsystem och enhet. På mobiler kan det hjälpa att spara länkadressen som en ”egen” ikon och på så sätt lättare kunna slussas från exempelvis Facebook. Du ska inte behöva logga in varje gång utan kan låta din inloggning ligga kvar på de enheter du använder återkommande.

Jag har försökt ringa er prenumerationsavdelning men inte fått svar?

Vår prenumerationsavdelning är bemannad till 25 procent/vecka. Vi svarar på alla inkommande inrop inom ramen för bemanningen. Alla får svar inom en vecka! Notera att en prenumeration är löpande tills dess att du själv säger upp den.

Jag prenumererar och hittar inte mitt nyhetsbrev?

Feministisk perspektiv utkommer med två nyhetsbrev/nummer i veckan. Dessa skickas ut via maildistributören MailChimp. Olika webbläsare hanterar nyhetsbrev på olika sätt. Läser du genom Google skickar de exempelvis nyhetsbrevet till brevlådan som heter Kampanjer. Somliga centrala spamfilterleverantörer (Michrosoft) sorterar bort nyhetsbrev med flera länkar vilket drabbar våra läsare ibland. Kontakta oss i så fall. Att söka på feministiskt perspektiv i mejlen, eller att kolla ”skräpkorgen” kan vara en god idé i båda fallen.

Jag möts av en grå ruta när jag försöker läsa Feministiskt perspektiv?

Den omgärdar en ruta med en uppmaning att prenumerera/stödja feministisk press och kan enkelt stängas med ett klick i krysset i det högra hörnet!