Ideologi till högstbjudande

2021-03-23 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Förslaget riskerar att leda till att partiet slutar främja radikala förslag inom miljö- och klimatområdet eftersom positionerna gått till människor som sannolikt saknar ett dekolonialt och feministiskt rättviseperspektiv.” 53 företrädare för Feministiskt initiativ argumenterar mot klimatinitiativet inför helgens partikongress.

RELATERADE ARTIKLAR:

2021-03-25 | Klimatinitiativet handlar om att utmana partipolitikens gränser

2021-03-23 | Ideologi till högstbjudande

2021-01-28 | Klimatinitiativet handlar om ökad politisk påverkan

2021-01-26 | Vi i Fi borde lägga fokus på att göra politiken i praktiken

2021-01-19 | Missriktat krav på Sveriges mest klimatradikala parti

2021-01-18 | Rosa är det nya gröna!

2020-12-29 | Klimatalternativ inte aktuellt enligt Al-Abani

2020-12-28 | Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ

Ett namnbyte eller ändring av partibeteckning till Klimatinitiativet föreslås av några medlemmar i Feministisk initiativ, samt att partiet ska öppna sina listor ”för engagerade och kunniga personer från civilsamhällets olika sektorer” som inte är medlemmar i partiet. Förslaget är ett bland många förslag som kommer att diskuteras på partikongressen.

Feministiskt initiativ är ett parti som har sin grund i en intersektionell feminism. Det innebär att vi gör en intersektionell analys som möjliggör att vi ser hur olika maktstrukturer hänger ihop och förstärker varandra. Vi lyfter hur kapitalismen påverkas och förstärks av patriarkala och koloniala maktordningar. Det gör att människor och stater med makt utövar förtryck och exploaterar naturen, och som en följd kränker både mänskliga rättigheter och naturens rättigheter.

Feministiskt initiativ tar klimatkrisen på allvar och har därför en omfattande och radikal miljö- och klimatpolitik som både analyserar orsakerna till miljöförstörelse och klimatkrisen samt föreslår radikala åtgärder för att lindra skadorna och bromsa hoten mot livet på planeten. Målet är inte endast att ha ett ekologiskt hållbart samhälle utan även en rättvis och jämlik värld med nolltolerans mot rasism och patriarkal ordning, där politiska åtgärder genomsyras av ett tydligt intersektionellt och globalt rättviseperspektiv.

Vi som undertecknar denna artikel anser att förslaget är olämpligt för att det reducerar diskussionen gällande klimatförändringar till ett marknadsföringsproblem. En namnändring eller partibeteckningsändring förväntas fånga fler röster i val-nätet och ge legitimitet till människor med viss kunskap om klimatproblemet, utan att garantera försvaret av övriga antirasistiska och feministiska förslag som finns i vårt partis politiska program.

Förslagets kortsiktighet och intention att lägga partiets ideologi – den antirasistiska feminismen – åt sidan leder tankarna till en populistisk strategi. I tider som dessa när även högerextrema strömningar vill använda miljö- och klimatfrågan för att sprida sitt rasistiska budskap anser vi att en praktiserande och konsekvent antirasism är extremt viktig. Därför är det av yttersta vikt vilka som representerar partiet i maktens rum.

Förslaget riskerar att leda till att partiet slutar främja radikala förslag inom miljö- och klimatområdet eftersom positionerna gått till människor som sannolikt saknar ett dekolonialt och feministiskt rättviseperspektiv. Det finns nämligen ingen möjlighet att kräva detta av en person som inte är medlem i partiet och enligt förslaget behöver de som ska stå på partiets valsedlar varken vara feminister eller antirasister. Återigen, det krävs en praktiserande antirasistisk feminism, inte en passiv icke-rasism och jämställdism.

Gudrun Schymans förslag om ett Klimatinitiativ riskerar att rasera det som har byggts upp organisatoriskt och ideologiskt, inte minst i de 12 kommuner och en region där Fi har mandat, för att ge utrymme till ett i princip nytt parti som inte har en intersektionell samhällsanalys och antirasistisk feminism som grundfundament.

Vi vill inte riskera att Feministisk initiativ försvinner på grund av några personers stora önskan om att komma in i riksdagen, till vilket pris som helst. Feministiskt initiativs ideologiska utgångspunkt behövs mer än någonsin och vi tänker inte sitta still medan partiets ideologi budas ut till högstbjudande.


Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Farida Al-Abani, partiledare

Ewelina Axell, ordförande för partistyrelsen, Huskvarna

Teysir Subhi, kommunpolitiker Fi Göteborg och partiledarkandidat

Baharan Raoufi-Kvist, gruppledare Fi Ödeshög

Selma Grollmuss, sammankallande för Unga feminister, Kalmar

Alejandra Gomez Lozano, partistyrelsen, Malmö

Monica Amante, Stockholm

Betlehem Isaak

Susan Löfgren, Feministiskt initiativs framtidskommission 2019-2020, Halmstad

Lisa Palm, gruppledare för Fi Stockholm

Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Göteborg

Andy Esteche, partistyrelsen, Stockholm

Jenny Berg, partistyrelsen, Helsingborg

Soledad Quintana, Fi Malmö

Anders Jacobson, Fi:s framtidskommission 2019-2020, Stockholm

Andreas Mårtensson, ordförande Fi Malmö

Emanuel Hagerblom Sjöquist, hbtqia-politisk talesperson, Stockholm

Emie Eva-Marie Elg, ordförande Fi Malmö

Karin Larsson, partistyrelsen, Umeå

Anders Lundqvist, Fi Malmö

Blanca-Lilia Lozano, Fi Höör

Mats Ekenger, Fi Stockholm

Katta Konkol, fd ordförande för partistyrelsen, Stockholm

Saga Tullgren, Fi Malmö

Marie Berglind, partistyrelsen, Sala

Kim Silow Kallenberg, gruppledare Fi Gnesta

Maryem Nasri, valberedare för Fi Stockholm

Mitra Seifrabiei, Fi Lund

Sissela Nordling Blanco, fd partiledare och fd gruppledare för Fi Stockholm

Malin Ohlsson, Fi-medlem, Västervik

Maria Burström, partistyrelsen, Luleå

Carmen Blanco Valer, fd antirasistiskt talesperson, Uppsala

Karin Tennemar, partistyrelsen, Stockholm

Myriam Gomez Lattes, Fi Malmö

Leia Nordin, partistyrelsen, Uppsala

Sebastian Schriwer, Fi Malmö

Hanna Bergman, fd sammankallande för Unga feminister

Frida Gudmundsson, ersättande nämndledamot, Fi Lund

Annika Nylén, utbildningspolitisk talesperson, Stockholm

Emily Dernfors, fd medlemsansvarig Unga Feminister, Östersund

Enrique Zuloaga, Fi Malmö

Rasmus Klockljung, djurpolitisk talesperson och vice ordförande för region Stockholm

Jolene Larsén-Kilan, pressekreterare för Farida Al-Abani, Stockholm

Fredrik Hjalmarsson, Fi Malmö

Paulina Huaiquimil, medlem i Fi Stockholm

Solveig Granath, Fi Ödeshög

Linda-Marie Gabrielsson, partistyrelsen, Boden

Maria Persson, ledamot i utrikesutskottet, Malmö

Sarah Bodelson, Fi Malmö

Jonna Böhler, Fi Malmö

Julia Bahner, Fi Funktionsrätt

Lillian Bailey, Fi Malmö

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: