Gudrun Schyman.

Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ

2020-12-28 | Anna-Klara Bratt padlock

INRIKES

I en stor nyårsintervju med Gudrun Schyman i Feministiskt perspektiv framkommer att Fi Simrishamn motionerat till kongressen i mars om att ställa klimatet i centrum i valet 2022:

– Feministiskt initiativ har en värdefull infrastruktur redo. Vi har fri delning av valsedlar i samtliga vallokaler i samtliga val. Jag tycker vi ska använda den infrastrukturen till att forma ett klimatinitiativ, säger hon till Feministiskt perspektiv.

I mars håller Feministiskt initiativ sin första digitala kongress. En framtidskommission arbetar med partiets frågor inför valet 2022 och det handlar både om hur partiet ska organiseras och vilka frågor som ska prioriteras i valrörelsen 2022.

In en stor nyårsintervju i Feministiskt perspektiv berättar Gudrun Schyman som sina tankar inför de kommande åren. Hon vill att partiet samlar sig kring klimatfrågan:

– Jag menar att vi måste titta på valet 2022 som ett avgörande klimat-val. Tiden är kort för att göra de förändringar om är helt nödvändiga om vi ska klara Paris-avtalet. Tar vi klimatkrisen på allvar måste vi våga inse att det nu handlar om en överordnad existentiell fråga, som under kommande decennier måste vara helt styrande för all politik. Den fråga vi ska ställa oss är: Vad gör vi, som feminister, nu? Vilket initiativ är nödvändigt nu?

Slutsatsen Schyman drar är att partiet bör öppna upp listorna för klimataktivister och byta namn till klimatinitiativet:

– Feministiskt initiativ har en värdefull infrastruktur redo inför valet 2022. Vi har fri delning av valsedlar i samtliga vallokaler i samtliga val. Jag tycker vi ska använda den infrastrukturen till att forma ett demokratiskt initiativ, där vi byter valbeteckning till Klimatinitiativet och där vi öppnar våra listor för engagerade och kunniga personer från civilsamhällets olika sektorer.

Fi Simrishamn har skrivit en motion om detta och det pågår en spännande diskussion inom organisationen, säger Schyman och avslutar:

– Det är kongressen som beslutar, säger Schyman.

Medlemmar som Feministiskt perspektiv varit i kontakt med hävdar att det är osannolikt att motionen kommer att gå igenom. För att den ska göra det krävs en stadgeändring med två tredjedels majoritet, och stödet för idén beskrivs som svagt inom partiet.

Under måndagen utvecklade Gudrun Schyman sina tankar om öppna listor i en debattartikel i Etc.

Gudrun Schyman har tidigare bland annat motionerat om att Feministiskt initiativ skulle byta namn till Feministerna. Feministiskt initiativs kongresser har vid två tillfällen beslutat att fortsätta heta Feministiskt initiativ.

1 januari går motionstiden ut inför Feministiskt initiativs kongress 2021.

Intervjun publiceras i sin helhet på nyårsafton.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: