Ovan från vänster: Linnéa Bruno, Lisa Palm (mitten), Miriam King, Rasmus Klockljung och Malin Ericson.

Missriktat krav på Sveriges mest klimatradikala parti

2021-01-19 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Med ändrad partibeteckning försvinner vårt namn även på regional och kommunal nivå, och allt vi har byggt upp i de lokala parlamenten under åtta år riskerar att osynliggöras på valdagen”, skriver fem företrädare för Feministiskt initiativs Stockholmsorganisationer.

RELATERADE ARTIKLAR:

2021-01-18 | Rosa är det nya gröna!

2020-12-29 | Klimatalternativ inte aktuellt enligt Al-Abani

2020-12-28 | Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ

Feministiskt initiativ är Sveriges enda parti med antirasistisk feminism som ideologisk utgångspunkt. Vi samarbetar med feminister i andra partier kring vissa frågor, men skiljer oss från dem på viktiga punkter. En skiljelinje är att vi sätter omsorg om människor, planet och klimat framför ekonomisk tillväxt. En annan är att vi betonar avkolonisering och arbetskritik och tar avstånd från en nationalistisk syn på säkerhet, rättigheter och välfärd.

Enskilda medlemmar föreslår nu ett namnbyte till Klimatinitiativet och att personer som inte är medlemmar ska kunna kandidera för partiet. Fi Stockholms och Fi Region Stockholms styrelser avvisar förslaget – inte för att vi skulle bry oss mindre om klimatet än debattörerna, utan för att vi inte kan se att förslaget skulle gagna vare sig klimatet eller partiet. Vi anser att vår feminism har svaret på klimatfrågan.

Inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 gavs Fi genomgående toppbetyg för sin miljö- och klimatpolitik i de valkompasser där vi inkluderades. Enligt Naturskyddsföreningen var till exempel Soraya Post den enda svenska EU-parlamentariker som svarade 100 procent bra på alla miljöfrågor. Världsnaturfonden skrev i sin granskning av partiernas miljö- och klimatpolitik inför EU-valet: ”Ju tidigare EU och resten av världen når nettonollutsläpp desto mindre blir behovet av stora negativa emissioner efter 2050”. I samma granskning framgår att Fi var det svenska parti som hade högst ambitioner i detta avseende – vi sätter nollutsläpp till år 2038 som mål.

Även lokalt driver Fi klimatfrågan starkt. Två år i rad har Fi Stockholms reservationsbudget för Stockholms stad innehållit omfattande klimatåtgärder, bland annat att staden ska utlysa klimatnödläge.

Det är således missriktat att kräva att Fi ska utveckla ambitiös klimatpolitik, som anhängare till förslaget om ”klimatinitiativet” gör. Om vår klimatpolitik redan är omfattande, genomgripande och högt rankad, vad är det då som skaver bland ”klimatinitiativets” förespråkare?

Utifrån insikten att klimatkrisen är akut kan vi välja att agera på olika sätt. Inget talar för att en hastigt ihopsatt lista med kandidater som inte kan tänka sig att bli medlemmar i Fi skulle ha framgång, om nu någon ens skulle vilja kandidera för ett parti utan att bli medlem. Däremot tror vi att förslaget skulle skada partiet, i synnerhet de lokala partiföreningarna. Fi finns i 13 region- och kommunfullmäktige, där vi gjort oss kända för att driva en stark feministisk antirasistisk politik. Med ändrad partibeteckning försvinner vårt namn även på regional och kommunal nivå, och allt vi har byggt upp i de lokala parlamenten under åtta år riskerar att osynliggöras på valdagen.

Partiledare Farida Al-Abani har redan svarat utförligt i Feministiskt perspektiv på varför hon och partistyrelsen avvisar förslaget. Vi välkomnar samtal om vägar framåt, men vädjar till debattörerna om att sätta sig in i den politik som Fi redan för. Frågan är inte om partiet tar klimatfrågan på allvar.

Vi tror att vi har mer som förenar än som skiljer oss åt i vår syn på såväl feminism som klimat och hoppas att vi efter kongressen som parti ska komma starkare ur detta arbete.


För Fi Region Stockholms styrelse

Linnéa Bruno, ordförande

Rasmus Klockljung, vice ordförande


För Fi i Stockholms stadshus

Lisa Palm, gruppledare


För Fi Stockholm

Malin Ericson, ordförande

Miriam King, vice ordförande

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: