Från vänster, uppifrån: Sabinah Gustavsson, Kristina Henkel (mitten), Alexandra Esser, Simon Lilja och Ellinor Hamrén.

Rosa är det nya gröna!

2021-01-18 | Alexandra Esser , Sabinah Gustavsson , Ellinor Hamrén , Kristina Henkel , Simon Lilja padlock

OPINION

”Att göra ett namnbyte är ett sätt att förnya partiet och göra det aktuellt för fler väljare.” Fem medlemmar i Feministiskt initiativ förklarar stöd för förslaget om namnbyte till Klimatinitiativet i 
replik på intervju med partiledaren Farida Al-Abani.

Kristina Henkel, 
Alexandra Esser, 
Sabinah Gustavsson
, Simon Lilja
 och Ellinor Hamrén

 är medlemmar i Feministiskt initiativ.


RELATERADE ARTIKLAR:

2020-12-29 | Klimatalternativ inte aktuellt enligt Al-Abani

2020-12-28 | Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ


Klimatkrisen är en avgörande fråga för vår framtid. Vi behöver skapa beredskap för hur klimatkrisen påverkar vårt samhälle och vår gemensamma ekonomi. Vi behöver också skapa beredskap för kommande pandemier, det vill säga smittspridning som ökar på grund av klimatkrisen. Vi behöver helt enkelt ställa om politiken så att vi skyndsamt kan prioritera detta.

Därför har vi lagt en motion till Feministiskt initiativs kongress om att byta partinamn till Klimatinitiativet. Vi är många som har lämnat Feministiskt Initiativ, det märktes tydligt i det senaste valet. Från att ha varit ett parti i framkant med praktisk politik för stora samhällsförändringar har Feministiskt initiativ blivit ett smalare parti som uttrycker sig alltmer akademiskt och tyvärr blivit mindre aktuellt för många väljare.

Styrkan med Feministiskt initiativ har varit flexibiliteten, att hela tiden vara i framkant och att lyfta upp de frågor som vi tycker är viktiga. Feministiskt initiativ började med att lyfta frågorna om lika lön för lika arbete för kvinnor och män, att bekämpa mäns våld mot kvinnor och att låta fler feminister ta plats i parlamenten. Vid supervalåret 2014 lyfte partiet frågan om rasism i Sverige och det gick så bra – enligt slogan: ”Ut med rasisterna in med feministerna!” På samma sätt är det nu dags för Feministiskt initiativ att lyfta ytterligare en avgörande dimension: klimatet.

Vi vill att rosa blir det nya gröna i valet 2022! Att göra ett namnbyte är ett sätt att förnya partiet och göra det aktuellt för fler väljare. Genom att byta namn till Klimatinitiativet blir partiet också ett alternativ för alla människor som längtar efter att rösta på en mer klimatsmart politik.

Hösten 2019 gick barn, ungdomar och vuxna ut och demonstrerade tillsammans med Fridays for future för att få politiker och andra makthavare att lyssna. Klimatkrisen kräver att vi agerar och det är bråttom! Över 6 miljoner människor runt om i världen demonstrerade – en mäktig och viktig manifestation! 

Feministiskt initiativ har funnits länge och har erfarenhet av att vara med i den politiska majoriteten och skapa viktig politisk förändring.

Partiet måste fortsätta att sikta högt. Det duger inte att se sig själv som ett vänsterparti i opposition. Partiledaren Farida Al-Abani riktar kritik mot förslaget att byta partinamn till Klimatinitiativet för att det är elitistiskt. Att ha erfarenhet och expertkompetens är tvärtom nödvändigt för att utforma en klimatklok politik som kan genomföras och leda till de praktiska förändringar som behövs. Det är folkligt och brett att lyfta en av de mest feministiska frågorna som finns, vår överlevnad. 


Problemet med Feministiskt initiativs klimatpolitik, som den är formulerad i dag, är att den inte skiljer sig särskilt mycket från varken Vänsterpartiets eller Miljöpartiets klimatpolitik. Alla tre partiernas klimatpolitik utgår från att göra förändringar inom det befintliga ekonomiska ramverket. De klimatlösningar som presenteras bygger fortfarande på att vi som tidigare fortsätter utnyttja länder som har naturtillgångar som behövs för vår omställning, till exempel för att bygga solceller och batterier till elbilar. En feministisk klimatpolitik behöver utgå ifrån mänskliga rättigheter och ett cirkulärt tänkande när det gäller ekonomi och hur jordens resurser används.


Partiledare Farida Al-Abani menar att stödet för ett namnbyte till Klimatinitiativet är svagt, när det samtidigt ligger fyra motioner till kongressen från glada feminister om att byta partinamn till Klimatinitiativet, motionerna kommer från Nora, Landskrona, Simrishamn och Stockholm. Det är många som är peppade på Klimatinitiativet!

Målet med Feministiskt initiativ var inte att starta ett politiskt parti. Att starta ett politiskt parti var ett medel för att kunna påverka och skapa förändring. Nu är det dags att på allvar föra in klimatet som en dimension i politiken! Genom att vara ett initiativ kan partiet verka som en plattform för att skapa förändring. Vi kan låta forskare, klimatorganisationer och människor med expertkunskaper ta plats i politiken. Det finns redan så många goda exempel på hur vi kan möta klimatkrisen.

Sverige behöver en feministisk klimatpolitik och Feministiskt initiativ har den feministiska grunden att stå på som krävs för omställningen. Politiker har makten att prioritera vad våra gemensamma skattepengar ska gå till. År 2020 ägde vi i Sverige tillsammans 969 miljarder kronor, det vill säga våra gemensamma skattepengar. Sverige är ett rikt land som både behöver och kan investera i klimatomställningen. Feministiskt initiativ har gått före förut och nu har vi chansen att göra det igen.

Vi är flera som har förnyat vårt medlemskap i Feministiskt initiativ för att kunna rösta för ett namnbyte till Klimatinitiativet på kongressen i mars. Bli medlem du också och rösta för ett namnbyte så är du med och skapar Sverige och världens bästa klimatpolitik. Rosa är det nya gröna!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: