Gudrun Schyman och Kristina Henkel.

Klimatinitiativet handlar om ökad politisk påverkan

2021-01-28 | Gudrun Schyman , Kristina Henkel padlock

OPINION

”Vi håller alltså med om att Fi har en väldigt bra politik. Låt oss vara överens om det. Klimatinitiativet handlar inte om detta”, skriver Kristina Henkel och Gudrun Schyman (Fi) som båda förespråkar att Feministiskt initiativ ska bli Klimatinitiativet.

Kristina Henkel och Gudrun Schyman
 är Klimatinitiativs-motionärer inom Feministiskt initiativ i Stockholm och Simrishamn.


RELATERADE ARTIKLAR:

2021-01-26 | Vi i Fi borde lägga fokus på att göra politiken i praktiken

2021-01-19 | Missriktat krav på Sveriges mest klimatradikala parti

2021-01-18 | Rosa är det nya gröna!

2020-12-29 | Klimatalternativ inte aktuellt enligt Al-Abani

2020-12-28 | Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ

I en artikel i Feministiskt perspektiv den 26 januari ställer Kim Silow Kallenberg, Fi-politiker i Gnesta, ett antal frågor om Klimatinitiativet. Vi välkomnar verkligen detta för det är många som har frågor och är nyfikna på Klimatinitiativet.

 

Sedan 2010 har Fi i Simrishamn, precis som Kim Silow Kallenberg, lagt en rad motioner som tar upp klimat- och miljöfrågor, även Fi i Stockholm har utformat politiska mål för klimatpolitiken bland annat att vegetarisk mat ska bli norm, att förskolor, skolor och äldreboenden ska ha tillgång till odling och mycket annat. Vi ligger på där vi finns, helt enkelt. Och vi är övertygade om att alla vi i F! som är representanter i fullmäktige och andra kommunala församlingar gör just detta.

Precis som Kim Silow Kallenberg skriver är det just den feministiska analysen som leder oss fram till en klimatpolitik som inkluderar en förståelse av globala orättvisor och som baseras på principer om mänskliga rättigheter. Och den är inskriven i det politiska handlingsprogrammet sedan 2019. Vi håller alltså med om att Fi har en väldigt bra politik. Låt oss vara överens om det. Klimatinitiativet handlar inte om detta.

 

Klimatinitiativet handlar om hur vi ska agera för att få största möjliga politiska kraft in i det omställningsarbete som måste göras, på i princip alla samhälleliga nivåer. Hur kan vi göra det möjligt för så många väljare som möjligt att i valet 2022 få uttrycka sitt stöd för omställning och klimaträttvisa?


Klimatinitiativet handlar alltså om hur vi ska påverka den politiska debatten och hur vi ska få andra politiska partier att förstå att det faktiskt är bråttom! Vi har en situation med en accelererande klimatkris. De kommande åtta-nio åren blir avgörande, enligt forskarna, för om vi ska lyckas hejda uppvärmningen. Vi behöver återställa, bygga upp och laga planeten för kommande generationer.

Vi är flera som inför kongressen har lyft förslaget om att Fi istället för att gå till val på ”vanligt” sätt, ska ställa upp i valet under beteckningen Klimatinitiativet. Detta skulle sätta press på varje annat politiskt parti med klimatambitioner och avslöja dem som inga har. På samma sätt som Feministiskt initiativ en gång tvingade alla partier att bekänna färg – var de feminister eller inte.

Förslaget om ett klimatinitiativ handlar om att ta politisk ställning i en accelererande klimatkris, med skyfall och översvämningar, med torka och vattenbrist, med hemlöshet och svält, med pandemier och sjukvård satt ur spel, med alltmer militariserade konflikter, med miljoner människor på flykt, med ökande sexuella övergrepp och våld i hemmen. Värst är det för kvinnor och barn, ursprungsbefolkningar, hbtqai-personer och utsatta grupper. Samtliga existerande orättvisor fördjupas just nu i världen. Också i Sverige.

 

Som feminister behöver vi då självklart ställa oss frågan – vad gör vi? Hur ska vi agera politiskt? Svaret från oss som lagt förslagen om Klimatinitiativ är att vi ska ta ett politiskt initiativ. Vi ska tänka nytt genom att samla fler personer som sätter klimatfrågorna och allt som är relaterat till detta högst upp på den politiska att-göra-listan. Vi ska gemensamt genom medborgardialoger, utarbeta den plattform som en kommande riksdagsgrupp ska hålla sig till och förse alla kommungrupper med ny energi. Vi ska vitalisera demokratin i ett läge när respekten för politiken dalar.

Vi ska se till att det i valet finns ett alternativ som tveklöst prioriterar den mest avgörande frågan – den om kommande generationers existens.  

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: