Eva Jarnhäll tog initiativet till en ny sjukvårdsförsäkring för gravida.

”Det ska vara självklart att våra kroppar går att försäkra”

2019-09-06 | Eva Jarnhäll padlock

OPINION

”Som försäkringsbolag kan vi inte agera direkt på den politiska arenan, men vi kan ta ansvar för vår egen bransch och öka försäkringsskyddet för kvinnor”, skriver Eva Jarnhäll, Moderna försäkringar, i en replik på krönika av Nooshi Dadgostar (V) om privata vårdförsäkringar.

Eva Jarnhäll är själv förlossningskadad och initiativtagare till Moderna försäkringars försäkring för förlossningsskador


RELATERADE ARTIKLAR:

2019-09-06 | Behoven ska styra vården

2019-08-15 | Vad ska vi med privata sjukvårdsförsäkringar till?

2019-05-10 | Moderna försäkringar slutar särbehandla förlossningsskador

2018-10-16 | Missnöje med vårdpolitiken ritade om den politiska kartan

2018-07-20 | Förlossningsbrev ska lyfta kvinnors hälsa i valrörelsen

2017-05-25 | Jag önskar att någon berättat det här för mig tidigare

2016-10-28 | Miljardsatsning på förlossningsvård och kvinnohälsa analyseras

2015-06-11 | Mindre ersättning för vård av kvinnors underliv

2014-09-18 | Barnmorskeupproret har uppnått strategiskt mål

2014-03-09 | Kö för säkra förlossningar

2013-05-17 | Förlossningsvården är inte okej

Vi på Moderna försäkringar har uppmärksammats av en skribent hos er som diskuterar behovet av en sjukvårdsförsäkring för kvarstående besvär efter en förlossning. Vi skulle gärna ge vår syn på varför vi har tagit fram den här försäkringen.

Fram till nu har en kvinna inte kunnat försäkra sin kropp efter en förlossning. En förlossningsskada har inte ansetts vara en ersättningsbar skada. En man som får en muskelbristning i en Korpen-match får dock hjälp. Är inte det anmärkningsvärt? Det tyckte vi på Moderna Försäkringar. Vi vill därför sluta göra skillnad på var en muskelbristning sitter i kroppen.

De gravidförsäkringar som hittills erbjudits av försäkringsbolagen (även av oss) ger kvinnor som drabbas av de mest extrema skadorna, oftast grad 3 och 4, rätt till en mindre ekonomisk ersättning. För de vanligaste skadorna, grad 2, som kan ge långvariga och ibland livslånga problem så som urininkontinens, smärta, tyngdkänsla och försämrad känsel finns ingen ersättning alls.

När man tecknar en gravidförsäkring tänker man främst på barnet, och här finns det ersättningar, men vi har sett att kvinnor inte alltid känner till att skyddet för henne själv varit nästintill obefintligt. Till det hör problemet vet vi att kvinnor har svårt att få hjälp med sina besvär och de blir inte ens tagna på allvar. Om man väl får hjälp är väntetiderna långa och vårdgarantierna brister.

Det har sedan 2017 släppts rapport efter rapport som indikerar på brister i framförallt eftervården. En nyförlöst kvinna känner inte till var vården finns och mycket av besvären klassas som en naturlig följd av födandet. Det råder även en etablerad tystnadskultur att vi inte pratar om våra besvär och vi accepterar att inte längre ha fungerande kroppar. Tills nu.

Under våren och sommaren 2017 växte nämligen opinionen. Nyhetsinslag, granskningar och namninsamlingar har duggat tätt. Flera stora manifestationer har ägt rum runt om i landet och BB-mottagningar har ockuperats. Kvinnor ställer helt nya krav och trycket på vården har ökat dramatiskt de senaste åren.

Trots vårdens fantastiska insatser är det fortfarande en lång väg kvar. De satsningar som görs nu kommer vi se effekt av men det kommer ta tid. Vi är inte kritiker av vården, vi vill inte profitera på kvinnors eventuella förlossningsrädsla, det skulle förminska problemet. Vi är kvinnor som fött barn eller ska föda barn och som vill att det ska vara självklart att våra kroppar går att försäkra.

Som försäkringsbolag kan vi inte agera direkt på den politiska arenan, men vi kan ta ansvar för vår egen bransch och öka försäkringsskyddet för kvinnor. Det är vi ödmjukt stolta över. Vi bär med oss att det är skamligt att det inte gjorts tidigare. Att vi väntade så länge innan vi ifrågasatte våra gamla villkor. Vi vet att många kvinnor känt sig övergivna och svikna av sina försäkringsbolag. Vi vill bidra på det sätt som vi kan.

Vi vet att det finns ett behov av en försäkring som kompletterar offentligt finansierad sjukvård. Som avlastar den offentliga vården då de vårdgivare vi samarbetar med är privata. Hälso- och sjukvårdslagen skyddar samhällets individer så att ingen går före en offentligt finansierad vårdkö. Att föda barn innebär en stor påfrestning på kvinnokroppen och om hon skadas ska hon få den vård hon förtjänar.

Varje år sys en miljon mammastygn i kvinnors underliv och magar. Det är bra stygn, som behövs – stygn att vara stolt över tycker vi. Vi måste prata mer om det. Vi måste lyfta den enorma prestation som kvinnor genomgår. Vi vill hylla kvinnan och samtidigt finnas där om hon behöver det.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: