Eva Jarnhäll tog initiativet till en ny sjukvårdsförsäkring för gravida.

Moderna försäkringar slutar särbehandla förlossningsskador

2019-05-10 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Som första försäkringsbolag erkänner Moderna försäkringar förlossningsskador inom ramen för den privata sjukvårdsförsäkringen. Svenska barnmorskeförbundet ser positivt på beskedet.

Det var när Eva Jarnhäll arbetade som operationskoordinator vid Sophiahemmet 2015-2016 som hon noterade att exakt samma skada kunde bemötas olika, med anledning av försäkringsbolagens villkor i sjukvårdsförsäkringen. Om det framkom att skadan uppkommit vid en förlossning nekades operationen konsekvent.

Jarnhäll är själv opererad för en förlossningsskada och har engagerat sig i patientgrupper för utbyte av erfarenheter. Sedan 2016 arbetar Jarnhäll på Moderna försäkringar som riskbedömare och har där lagt fram förslaget om en sjukvårdsförsäkring där förlossningsskador erkänns. Initiativet har alltså lett till att försäkringsbolaget nu lanserar en försäkring för förlossningsvård, samtidigt som skyddet i personförsäkringen utökas.

– Svensk förlossningsvård är en av världens bästa, men när långvariga problem uppstår brister ofta vårdgarantin och väntetiderna blir långa. Den här försäkringen är ett komplement och en möjlighet till snabb vård. En muskelskada är en muskelskada, oavsett om den kom till vid en löprunda eller vid en förlossning, säger Eva Jarnhäll.

Det som förlossningsförsäkringen kommer ersätta är gynekologbesök, operationer av skador som framfall, perinealkroppsskada och urinläckage, ärr. Den kommer också att ge en engångsersättning för till exempel stomi, ändtarmsamputation och vaginalrektalfistel.

– Synen på vad kvinnor ska behöva leva med förändras, och det är dags att erkänna förlossningsskador i en sjukvårdsförsäkring. Vår gravidförsäkring omfattar sedan tidigare förlossningsdepression och medicinsk invaliditet och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Jonas Frid, chef för Erbjudande och marknad på Moderna Försäkringar.


Mia Ahlberg, ordförande, Svenska barnmorskeförbundet.


Borde inte den här typen av vård ingå i den ordinarie som erbjuds av landstinget?

– Den skattefinansierade vården kommer att stå för att åtgärda skador som kvinnor får av förlossningen både på kort och lång sikt, naturligtvis inom vissa gränser. Det är en mycket viktig grundprincip för jämlik vård och hälsa och det är så svensk hälso- och sjukvård fungerar.

Det som Moderna försäkringar nu gör är något annat, menar Ahlberg:

– Det handlar om privata sjukvårdsförsäkringar som människor väljer att ta själva eller får via sitt arbete. De väljer själva att lägga pengar på det. Att det inom dessa försäkringar nu även inkluderas skador från förlossning kan jag bara se som positivt. Att det tidigare inte var inkluderat är det som är komplicerat tycker jag.

Hur många som skadas vid de cirka 115 000 årliga förlossningarna i Sverige är oklart, men Moderna försäkringar bekräftar vad Eva Jarnhäll erfor på Sophiahemmet: Förlossningsskador har undantagits i sjukvårdsförsäkringar enbart för att de är följden av en förlossning eller ett kejsarsnitt, medan skador som uppkommit på annat sätt kompenserats.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: