Nooshi Dadgostar (V).

Behoven ska styra vården

2019-09-06 | Nooshi Dadgostar padlock

OPINION

”Få saker är så viktiga för många av oss, som det att behoven och inte betalningsförmågan ska styra svensk sjukvård”, skriver Nooshi Dadgostar (V) i en slutreplik till Moderna försäkringar angående privata försäkringar och förlossningsvård.

Jag vill börja med att tacka för Moderna försäkringars svar. I sitt svar uppehåller sig försäkringsbolaget vid den del som handlar om den ekonomiska ersättningen vid olika typer av händelser. Men min krönika handlade om en annan del, den försäkring som gör att man kan gå före i sjukvårdskön.

Bolaget påpekar själva att trycket på vården har ökat dramatiskt. På vilket sätt det skulle bli bättre av att privatförsäkrade får en gräddfil till tid med läkare och barnmorskor är dock svårt att förstå. Då blir det ju mindre tid till den som kan ha större behov men mindre betalningsförmåga.

Min egen förlossning var mycket komplicerad. Men ska jag för den skull betala en gång till för välfärd jag redan betalat för? Jag förväntar mig att jag och alla andra i min situation ska få den bästa och snabbast tänkbara vården, oavsett vad vi tjänar eller vilka försäkringar vi har. Jag har svårt att se att det handlar om att det finns vissa ”kvinnor som ställer helt nya krav”.

Sjukvård är inget livsstilsval eller identitetsmarkör. Det är mer grundläggande än så. Här riskerar principen om att vård ska ges efter behov åsidosättas till förmån för en rangordning som bottnar i patientens försäkringsöverenskommelse. BB-ockupationerna som bolaget nämner i repliken är just konsekvensen av en sjukvård som snedvrids allt mer när resurser riktas till områden där det finns flest privatförsäkrade. Inte till patientgrupper och områden där behoven är som störst.

Privat vård ”avlastar” aldrig, eftersom det är samma personal som hade kunnat kapa dom allmänna köerna, som istället står och tar emot privatförsäkrade patienter. I offentligfinansierade lokaler, med offentligfinansierad personal. Moderna försäkringar hävdar att de bara använder privata vårdgivare. Tyvärr innebär det bara att kostnaderna betalas av skattsedeln och vinsterna går till aktieägarna. Men jag förväntar mig heller inte annat av vinstdrivande försäkringsbolag eller vårdkliniker. Det är politiken som behöver se till att vården är jämlik och solidariskt finansierad över hela landet.

Våren 2017 lade regeringen i samarbete med Vänsterpartiet en proposition på riksdagens bord som skulle förhindra personer med privat sjukvårdsförsäkring att gå före i vårdkön i offentligt finansierad vård. Tyvärr röstades den ned av de borgerliga partierna och SD. På många sätt är det en mycket stötande hållning. Få saker är så viktiga för många av oss, som det att behoven och inte betalningsförmågan ska styra svensk sjukvård.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: