Heidi Lampinen från Rebella.

Förlossningsbrev ska lyfta kvinnors hälsa i valrörelsen

2018-07-20 | Sholeh Irani padlock

EKONOMI

Förlossningsbrevet är en kampanj för kvinnors hälsa, med anledning av de allvarliga bristerna inom förlossningsvården. Initiativtagare är de socialdemokratiska feministerna i Rebella och avsikten att ”sätta press på de politiker som styr och sätta kvinnors hälsa på den politiska dagordningen”.

Bakom kampanjen Förlossningsbrevet står Rebella unga S-kvinnor, en förening inom Socialdemokraterna och S-kvinnor i Stockholm. Rebellas ordförande Heidi Lampinen förklarar:

– Vi driver en klassmedveten feminism, genom opinionsbildning med fokus på feministiska frågor både utåt och internt inom Socialdemokraterna. Vi arbetar separatistiskt och våra medlemmar är personer som identifierar sig som kvinnor.

Rebella önskar att genom Förlossningsbrevet lyfta kvinnors röster om förlossningsvården till en valfråga.

– Så som ett förlossningsbrev uttrycker vad den födande önskar från vården och sin barnmorska, vill vi på det här sättet lyfta vad kvinnor önskar från mödra- och förlossningsvården i stort, svarar Heidi Lampinen.


Varför är denna kampanj särskilt viktig nu?

– Förlossningsvården har inte prioriterats i tillräcklig grad. Allt för många kvinnor vittnar om oro för att deras behov inte kommer mötas. Det är onödig stress som ingen ska behöva utsättas för, särskilt inte den som är gravid. Vi vill därför lyfta tankar och berättelser om hur vården fungerat och borde fungera, både innan, under och efter förlossning. Valet i september är ett vårdval för hela Stockholmsregionens vård – och vi vill verka för att alla dess delar prioriteras.


”Ett vårdval”

I ett av de insända breven kan en läsa: ”Vården måste vara lika bra för alla, oavsett var eller när du behöver den. Man ska inte behöva tjata sig till något, eller vara påläst. För mig är förlossningsvården en av de mest grundläggande delarna i vården, för att vårt samhälle ska kunna fungera. Därför hoppas jag att våra politiker tar det här på allvar och garanterar att prioritera förlossningsvården”.


Enligt Rebella har ”kvinnor länge ropat högt och försökt få politikerna att förstå”. Varför ”förstår” politiska partier inte när det gäller feministiska frågor och välfärdsfrågor?

– Rebella unga S-kvinnor driver politik i Stockholm och ser att landstinget i tolv år styrts av Alliansen, som inte tagit problemen på det allvar som det förtjänar. Förlossningsvården behöver långsiktiga satsningar med en bättre sammanhållen vård, genom graviditet, förlossning och eftervård. Otillräckliga resurser för vården kan vi också konstatera genom att allt från amningsmottagningar och ungdomspsykiatriavdelningar som stängts, till det totala haveri som Nya Karolinska är. Rebella och Socialdemokraterna i Stockholm står för förändring och kommer att prioritera välfärd och vård.


Kritiska till migrationspolitiken

Rebella skrev tidigare i ett meddelande: ”Vi som vill driva valarbetet för att kunna förverkliga en socialdemokratisk politik för sjukvården, för skolan och för välfärden har nu fått ett val fyllt av migration, brottslighet och tiggeri på vårt bord. Vem ska lyfta våra frågor om vi själva abdikerar under denna repressiva ton?”


Är ni kritiska till partiets nya migrationspolitik eller fokuseringen på dessa frågor som nu verkar prioriteras under valrörelsen?

– Vi är kritiska till det migrationspolitiska förslag som kom i maj. Vi är däremot glada att välfärdsfrågorna nu får större plats i debatten. Trygghet för oss är en välfärd som prioriteras och fungerar, för alla och oavsett var du bor. Socialdemokraterna har gjort satsningar på flera viktiga områden inom välfärden. Att det nationellt satsats 1,8 miljarder extra till förlossningsvården är viktigt. Vi är också positiva till att varje födande ska få en barnmorska under hela förlossningen. Men denna politik måste också drivas lokalt i landstingen, i Stockholm behövs därför förändring i det politiska styret.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: