Maria Burström från Luleå är ny partisekreterare för Feministiskt initiativ.

Maria Burström (Fi): ”Vi står fast vid våra värderingar”

2021-03-29 | Katarina Andersson padlock

INRIKES

Helgens kongress avslog de motioner som föreslog att Feministiskt initiativ skulle gå till val under beteckningen Klimatinitiativet. Partiet har dock inte gett upp om riksdagen, enligt nya partisekreteraren Maria Burström, men kommer att prioritera långsiktigt och lokalt arbete.

RELATERADE ARTIKLAR:

2021-03-26 | Replik: Det är inte så verkligheten ser ut

2021-03-25 | Klimatinitiativet handlar om att utmana partipolitikens gränser

2021-03-26 | Hög tid för basinkomst

2021-03-18 | Fi:s partiledarkandidater siktar på tydlighet och lokal förankring

2021-01-19 | Ny rapport stakar ut Fi:s framtid

Det var upplagt för dramatik inför Fi:s kongress i helgen, där den mest uppmärksammade frågan gällde förslagen som initierats av bland andra Gudrun Schyman om att byta partibeteckning till Klimatinitiativet och samtidigt öppna listorna för icke-medlemmar. Dessutom hade kandidaterna till styrelse och partiledare uttryckt att de inte tror på idén att gå till val under annat partinamn.

När motionerna ifråga avhandlades under lördagseftermiddagen var det bitvis känslosamt – det fanns en stark oro att detta skulle vara dödsstöten för Fi, framför allt de lokala föreningarna, och att man skulle riskera att förlora den antirasistiska feminism som är partiets själ. Motionärerna tryckte å sin sida på den akuta situationen för klimatet och att Klimatinitiativet skulle kunna engagera människor som har liten tilltro till partipolitik.

Kongressen röstade dock emot förslagen, med röstsiffrorna 32 för och 136 emot. En betryggande majoritet enligt nyvalda partisekreteraren Maria Burström, som understryker vikten av att ändå ta de olika åsikterna på allvar.

– Det är viktigt att vara ödmjuk och komma ihåg att vi tillhör samma parti och inte tycker så olika i stort. Ingen ska känna sig ovälkommen för att man har haft en annan åsikt. Helt klart är det så att klimatfrågan ska stå jättehögt på dagordningen.

Samtidigt som Feministiskt initiativ höll sin kongress fattades avgörande beslut också vid Liberalernas partiråd; om det krävs kommer partiet att ta stöd från SD för att få fram en borgerlig statsminister. Ett obegripligt beslut, anser Maria Burström:

– Liberalernas grundideologi är inte förenlig med SD:s värderingar. Det verkar också vara så att Liberalernas medlemmar inte vill att partiet ska göra det vägvalet. Det är förmodligen sprunget ur en rädsla för att åka ur riksdagen, men är ändå obegripligt. För att säkra platsen vid ”grytan” är man beredd att gå långt.

En strategi som är främmande för Fi – likväl blir det en utmaning att tydliggöra och nå ut med sin feministiska politik och ideologi, vilket partiet nu ska ta tag i.

– Det kommer bli både spännande och svårt. De vindar som blåser nu är inte speciellt feministiska, bara den senaste tiden har vi sett en backlash för #metoo. Men det är viktigt att vi inte blir rädda, nervösa eller populistiska; vi är jättenöjda med vår politik och den är jättebra för många. Det som är viktigt nu är att vi står fast vid våra värderingar och inte säljer ut oss. Men vi har ju fått kritik för att vi ibland använder ett språk som inte alltid är lättillgänglig och vi behöver fundera på hur vi ska kunna förklara vår politik på ett bra sätt utan att tappa vår själ, säger Maria Burström.

Styrelsen hade formulerat ett förslag till stadgeändring, där partiet uttryckligen skulle definiera sig som ett vänsterparti, men det förslaget röstades ned. Däremot fick man in en skrivning i inledningen till partiskriften om att partiet står till vänster på den traditionella skalan. Ett annat viktigt beslut som togs handlar om en samlad socialförsäkring som har jämförts med basinkomst.

– Det är inte fullt ut medborgarlön eftersom den ska gälla dem som har det absolut svårast, men det är ett första steg.

Det är fortfarande en del formalia kvar att digitalt avhandla inom kongressens ramar, men det som står klart är att det långsiktiga och lokala arbetet ska prioriteras.

– Vi fick in mycket synpunkter redan i och med Framtidskommissionens rapport, vi behöver bygga oss starkt ifrån grunden och vi är redan etablerade i flera kommuner och en region. Sedan har vi för den skull inte gett upp riksdagen, men vi ska gå ifrån enbart kampanjtänkande. Vi har medlemmar som är väldigt engagerade och brinner starkt för partiet, men det blir för tungt i längden, vi måste bygga upp en hållbar organisation. Vi har pratat mycket om att göra rätt saker och inte bara göra saker rätt, säger Maria Burström som var en av ledamöterna i Framtidskommissionen.


Ny ledning och styrelse

Partiledare:

Farida al-Abani, Stockholm

Teysir Subhi, Göteborg

Partisekreterare:

Maria Burström, Luleå

Ordinarie ledamöter:

Anders Jacobson, Stockholm

Christine Brännvall, Kiruna

Jenny Berg, Helsingborg

Karin Larsson, Umeå

Karin Tennemar, Stockholm

Leia Nordin, Uppsala

Luis Lineo, Stockholm

Marie Berglind, Sala

Mats Ekenger, Stockholm

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: