Linnéa Bruno, Martin Jordö och Eva-Marie ”Emie” Elg.

Hög tid för basinkomst

2021-03-26 | LInnéa Bruno , Martin Jordö , Eva-Marie ”Emie” Elg padlock

OPINION

”Att växa upp i ekonomisk utsatthet är en stark riskfaktor för tidig död, hälsoproblem, missbruk och andra sociala problem”, konstaterar tre företrädare för Feministiskt initiativ och presenterar den förtydligade politik för basinkomst som partiet ska fatta beslut om på kongressen i helgen.

Martin Jordö, ekonomisk-politisk talesperson för Fi, Linnéa Bruno, ordförande för Fi region Stockholm och Eva-Marie ”Emie” Elg ordförande för Fi Malmö.

Vi lever i en tid av skenande ojämlikhet och med det ökad social oro och otrygghet. Socialförsäkringarna förmår inte fånga upp alla som har behov av stöd. Feministiskt initiativ föreslog för ett år sedan en akut basinkomst för alla med låg inkomst, något som vissa andra länder genomförde under pandemin. Partiet har kongress 26-28 mars och ett av de viktigaste politiska förslagen är att ta våra krav för ekonomisk grundtrygghet ett steg längre. Vi har lagt en motion om förtydligande av politiken för basinkomst och partistyrelsen yrkar bifall.  

Att växa upp i ekonomisk utsatthet är en stark riskfaktor för tidig död, hälsoproblem, missbruk och andra sociala problem. Fi formulerar en skarpare arbetskritik än andra partier, för solidaritet och mänskliga rättigheter – inte minst barns rättigheter. Vi ifrågasätter lönearbete som den enda grunden för socialförsäkringar, exempelvis i pensionssystemet.

Vi ser att ett strikt inkomstbaserat ersättningssystem gynnar vissa grupper på andras bekostnad. Ekonomisk grundtrygghet är en viktig förutsättning för att kunna lämna en relation där du utsätts för våld och är därmed även en central feministisk fråga.

Fi vill sedan tidigare samordna stödet och ersättningen till individen från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och a-kassan samt socialtjänstens försörjningsstöd till en samordnad socialförsäkring. Nu tydliggörs också att vi vill införa en garanterad grundnivå helt utan motkrav, en basinkomst. De högre nivåerna baserade på inkomst ska dock kvarstå. Denna basinkomst bör ligga i nivå med nuvarande golv, men med skillnaden att man inte behöver bevisa att man är arbetslös, sjuk eller uppfyller krav för försörjningsstöd. Att ha en låg inkomst ska räcka för att ta de del av basinkomsten, och utbetalning sker automatiskt.

Den basinkomst som Fi vill se är således inte pengar till alla, utan endast till de med låg inkomst. Det är fördelningspolitiskt omöjligt att gynna alla inkomstgrupper med en basinkomst, och det finns inget egenvärde i att öka rundgången i systemet genom att ge höginkomsttagare basinkomst och höja skatter för att få tillbaka samma summa.

Dagens regelverk är inflexibelt, och gör det svårt för mottagare att ta kortare jobb eller skaffa en egen inkomst. För varje krona som tjänas in så minskar bidraget med lika mycket. Marginaleffekten är nära 100 procent för den första egna inkomsten. Vi vill i stället att basinkomsten fasas ut i takt med egen inkomst. Att basinkomsten fasas ut frigör möjligheter till deltidsarbete, sidoinkomster, att starta företag och att studera.Utöver detta ser vi också gärna pilotprojekt med andra typer av basinkomst utanför bidragssystemet. Koldioxidskatt med utdelning, helikopterpengar via Riksbankens kommande e-kronor och lokala varianter av basinkomst är idéer som Sverige bör utreda och testa. Även gällande internationellt bistånd är vi positiva till att mer av Sveriges bistånd nu går ut i direkt kontantstöd, en effektiv form av fattigdomsbekämpning.

Vi kritiserar en arbetsmarknad där stress och sjukskrivningar ökar, skillnader mellan de som har goda arbetsvillkor och de som har en svag ställning ökar. Vi ifrågasätter uttag av framtida välståndsökning i ännu mer privat konsumtion. Den bör i stället minska till förmån för ökad välfärd och mer tid att leva.

Ingen i Sverige bör lämnas utan grundläggande ekonomisk och social trygghet. Vi vill eliminera fattigdom i Sverige. Därmed är det hög tid att införa basinkomst.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: