Marielle Franco och Mônica Benicio.

”Mordet på Marielle bevisar fascismen som hotar Brasilien”

2018-11-12 | Luna Gámez padlock

UTRIKES

Mônica Benicio, flickvän till brasilianska politikern Marielle Franco som mördades i mars, leder nu kampen för hbtqi-personers rättigheter i ett Brasilien som kommer att regeras av högerextrema Jair Bolsonaro. ”De första offren blir utan tvekan svarta, hbtqi-personer och de allra fattigaste”, försäkrar hon i en intervju bara timmar efter den andra omgången i presidentvalet men trots allt hyser hon hopp om förändring.

Artikeln är först publicerad i Píkara magazine.


RELATERADE ARTIKLAR:

2018-10-12 | Brasiliens val av president avgör nationalmuseets framtid

2018-10-09 | Ett steg närmare en ny militärdiktatur i Brasilien

2017-11-10 | Brasilien skrämmande exempel på global odemokratisk våg

2017-05-09 | Brasilien: Kvinnor och arbetare vägrar ge upp vunna rättigheter

2016-09-02 | Brasilien: Dilma Rousseff är inte president längre

2016-08-26 | Den olympiska facklan släckt i revolt mot pågående kupp

2016-05-12 | President Dilma Rousseff stängs av från sitt ämbete

2016-04-22 | Brasilien: Folk är oroliga

2016-04-05 | Brasilien: Politikens kris går hand i hand med mediernas

2015-07-14 | Mäktiga intressen bakom kulisserna i Brasilien

2014-10-27 | Dilma Rousseff omvald president i Brasilien

2014-06-19 | Brasilien: Hemlösa firade eget mästerskap på ockuperad mark

Mônica Benicio är i dag en aktivist i kampen för hbtqi-personers rättigheter som, utan att välja det, har blivit en offentlig person på grund av den dramatiska händelsen, på kvällen den 14 mars 2018, då hennes flickvän Marielle Franco mördades. Benicio föddes och växte upp i samma favela i Maré där Franco bodde och där de inledde ett liv tillsammans. Också hon har erfarit dramatiken i att leva i en lesbisk ”favela-kvinnas” kropp. Nu reser hon runt i världen och söker rättvisa för Marielle Franco. Trots de kontinuerliga hoten hon utsätts för, betonar hon att meddelandena med stöd och solidaritet är många fler.

Hon står under särskilt beskydd av den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (CIDH), efter att ha anmält flera våldsamma angrepp och hot till Organization of american states (OAS). Den här aktivisten understryker dock att hon inte är rädd, utan känner ett ansvar att föra den kamp som Marielle Franco initierade vidare, inte minst i det känsliga politiska skede som Brasilien står inför efter den yttersta högerns seger.

Jair Bolsonaro, kandidat för det socialliberala partiet (PSL), vann presidentvalet i Brasilien den 28 oktober med 55,13 av de giltiga rösterna. Bolsonaro har gjort sig känd nationellt och internationellt genom sin våldsamma rasistiska, homofoba och manschauvinistiska retorik, där han dessutom förespråkat tortyr och försvarat diktaturen.


Hur känner du dig efter Bolsonaros seger?

– Oroad, svåra tider är på väg, åtminstone de kommande fyra åren. Jag är väldigt oroad.


Hur ser du på den aktuella politiska kontexten?

– Vi står inför en mycket dramatisk period. Vi upplever i dag en svår tid med bristande representation och hopplöshet i befolkningen relaterad till politiken. Historiskt sett har Brasilien varit ett land känt för sitt sympatiska folk, men vi har också under många år ignorerat att det också varit rasistiskt, sexistiskt och homofobt. Bolsonaros seger gnuggar in det faktum att många problem återstår att lösa i våra ansikten. Vi kommer att behöva prata om diktaturen igen och kanske till och med uppleva den på nytt. De första offren blir utan tvekan svarta, hbtqi-personer och de allra fattigaste. Föreställ dig sårbarheten hos en person som stämmer in på allt det, alltså en fattig, lesbisk, svart kvinna. Det är en mycket svår och orolig tid, men vi måste enas för att kunna mobilisera oss och möta denna utmaning.


Många av Bolsonaros väljare fäster ingen vikt vid hans diskurs och hävdar att, även om han ville, skulle han inte kunna fullfölja alla barbariteter som han nämner. Vad anser du om förnekandet av en eventuellt auktoritär regim?

– I våra historieböcker återspeglas inte fascismens dimensioner och dessutom har vår offentliga utbildning försämrats mycket. Regeringarna har alltid haft ett intresse i att undanhålla folket en kvalitativ utbildning eftersom de vet att kunskap är makt. Det som oroar mig mest är inte Bolsonaro, utan personer som stödjer de här förslagen och legitimerar den här hatiska och våldsamma retoriken. Bara den som inte vet vad fascism är leker med den, men nu är vi väldigt nära att kunna upptäcka det.


Bolsonaro hotar oppositionen med exil eller fängelse, men de sociala rörelserna insisterar på att återmobilisera under motståndets fana. Hur organiserar sig det här motståndet?

– Det är för tidigt att prata om det framtida motståndets struktur, och dessutom måste vi upprätthålla säkerheten. Vi bör vara väldigt försiktiga med vad vi avslöjar, men manifestationer och gatuockupationer är för mig den främsta formen av motstånd. Vi måste visa att det finns människor som är mobiliserade och indignerade över vad vi upplever, som inte kommer att acceptera vare sig en ny diktatur eller en fascistisk regering. Vi kommer inte acceptera att vår demokrati, som var så svårvunnen och ännu är ung och skör, förstörs.


Vilken roll spelar de brasilianska feministiska rörelserna i byggandet av det här motståndet?

– Den feministiska rörelsen är nu den mest aktiva och starkaste rörelsen i hela Brasilien. De mobiliserade kvinnorna visar sin stora potential att samla olika gränsöverskridande rörelser, vilket de gav prov på mer än någonsin den 29 september med manifestationen Ele não (Inte han). Feministrörelsen är basen för allt det, basen för förändring och revolution. Jag är övertygad om att en revolution är på väg och att revolutionen kommer att vara feministisk.


De här valen har även utmärkt sig genom viktiga händelser som segern för Talíria Petrone, Marielles vän som valts till ledamot i det federala parlamentet; dessutom valet av hennes tre tidigare rådgivare under mandatperioden i Río de Janeiros fullmäktige, Renata Souza, Mônica Francisco och Dani Monteiro. Vad innebär valet av de här fyra politiska figurerna, som också är svarta kvinnor?

– Ett vackert svar på den barbariska natten den 14 mars. Utan tvekan vann de valet med mod, beslutsamhet, mycket kamp och en politik som byggts kollektivt. Deras seger betyder motstånd. Natten den 14 mars var inte bara en natt av barbari för att göra oss rädda, utan den natten bestal de oss på så mycket att vi förlorade rädslan och det är därför vi fortsätter. De kunde, som svarta kvinnor, ha tolkat mordet på Marielle som ett budskap om att dra sig ur politiken, men de stod emot. Med mycket mod ställer de sina kroppar till förfogande för kampen och politiken för att bygga en annan samhällsmodell, den modell som Marielle trodde på, försvarade och dog för.


Marielle Franco var samordnare för Rio de Janeiros delstatsparlaments kommission för mänskliga rättigheter i tre år, till 2016 då hon valdes till fullmäktigeledamot med femte flest röster av alla stadens kandidater. Hur upplevde Marielle att vara en referens för svartas, favelors och hbtqi-personers kamp?

– Marielle var kvinna, svart, född i ett av de fattigaste områdena i Río de Janeiro, och lesbisk, vilket motiverade den differentierade politik som hon försvarade. Marielle kände i sitt innersta smärtan av att försöka slåss mot de här fördomarna som finns i samhället. För henne var huvudsaken med kampen att undvika att framtida generationer skulle behöva gå igenom vad hon redan genomlidit. Att Marielle var den hon var och hade den kropp hon hade var utan tvekan en av inspirationerna i hennes kamp.Det har gått mer än sju månader sedan Marielle mördades, i vilket läge befinner sig utredningen av fallet?

– Utredningen är officiellt sekretessbelagd, men jag tror att vad den brasilianska staten håller på med inte är sekretess utan tystnad, vilket är olika saker. Det pågår en utredning men än har inte mycket hänt, utredningen har redan pågått i sju månader. Därför tror jag att det enda alternativet är att fallet, som hanteras av Rio de Janeiros delstatsregering, överförs till den centrala regeringen, trots att den framtida presidenten kommer att vara Bolsonaro.

– Varken familjen eller samhället i stort ges någon förklaring, så jag litar inte på att delstaten Rio de Janeiro kommer att delge mig utredningsresultaten. Det bästa vore om jag inte skulle behöva strida för att få veta vilket organ som verkligen tar sig an fallet, utan flera enheter borde samla sina krafter och lösa det här fallet snarast. Det är en internationell skam att Brasilien efter sju månader inte har något svar angående vem som beordrade mordet på Marielle.

– På det internationella planet har vi fått hjälp från Amnesty international och vi fortsätter att be andra länders regeringar att kräva av den brasilianska staten att åtminstone vara transparent med utredningarna och visa att de gör något seriöst och med respekt för att lösa det här fallet.


Vem kan ha intresse av att tysta Marielle och rösterna hon representerade?

– Marielle representerade en extremt ny politik. Min dagliga kamp är i dag att konsolidera den här politiken för att en svart kvinna också ska kunna ta plats i maktens rum, som historisk sett varit rasistiska, sexistiska, homofoba och heteronormativa. En övergång till mångfald i Brasiliens politik är nödvändig, men tråkigt nog är vi på väg in i en tid av politisk tillbakagång.

– Den som ligger bakom mordet på Marielle är någon som anser att en svart, lesbisk kvinnas kropp inte är värd något. Även med titeln parlamentariker, avrättades hon klockan 23 i Rio de Janeiros huvudstad, i centrum av staden, på ett barbariskt sätt. Dessutom var den som gjorde det säker på att gå fri från straff, och i Brasilien är det bara den som har stor politisk och ekonomisk makt som åtnjuter den sortens straffrihet.

– Marielle var en politiker på uppgång, det var mycket få som tog avstånd från henne. Hon var omtyckt, hon stoppades på gatan för att bli omkramad, och höra hyllningar från invånarna hon representerade. På lång sikt kunde Marielle bli ett hot mot vissa, för vad hon skulle ha kunnat bli som politiker i det här landets historia. Och med sitt tekniska kunnande och sin karisma kunde hon ha nått dit hon ville. Från den gamla politikens sida är det inte intressant att en figur som Marielle konkurrerar om det maktutrymmet.


Hittills har den enda misstanke som lanserats officiellt om förövarna av mordet på Maries varit kopplad till potentiella milisgrupper i staden Río de Janeiro. Har några framsteg gjorts gällande de här misstankarna?

– Varje utredningslinje som kan vara en välgrundad hypotes, borde utredas. Med det lilla som avslöjats om utredningen vore det förhastat att säga att det var en grupp eller en annan. Också för att milisen i dag är en mycket stark grupp, särskilt i Río de Janeiro, och bör hanteras med stor försiktighet, liksom alla paramilitära grupper. Det vore dessutom förminskande att säga att det bara var en milis, en enhet utan kropp, endast för att hitta en skyldig. Vi måste följa alla spår, men med stor försiktighet så att vi inte kommer med lättvindiga anklagelser och delger världen ett svar på vem som mördade Marielle bara för att stänga och tysta det här fallet.


Skulle du vilja skicka ett meddelande till kvinnor och feminister i andra länder?

– Mordet på Marielle var ett bevis för det fascistiska hot som överskuggar Brasilien nu. Men jag vill sända en uppmaning till alla kvinnor: nu mer än någonsin ber jag er att vi ska gå hand i hand. Jag är övertygad om att vi håller på att bygga en revolution, men Brasilien behöver allt stöd och all solidaritet vi kan få från våra vänner i hela världen. Jag ber er kärleksfullt att inte överge oss.


Översättning: Jenny Rönngren

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: