Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnolobby, Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges kvinnolobby.

”Samhället måste kunna ta emot alla kroppar som de är”

2018-06-21 | Clara Berglund , Anna Giotas-Sandquist padlock

OPINION

”Om vi inte väger in hur det ojämställda samhället och dess snäva könsroller påverkar barn som ifrågasätter sin könsidentitet riskerar vi att missa viktiga pusselbitar som vi behöver för att vara säkra på att vi ger barnen bästa möjliga stöd.” Det skriver Sveriges kvinnolobby i en replik i debatten om den könsbekräftande vården.

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Anna Giotas-Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby

RELATERADE ARTIKLAR

2018-06-09 | Vi kan bättre än så, Kvinnolobbyn!

2018-06-05 | Regeringen föreslår nya lagar om könstillhörighet

2018-04-04 | Kön definieras inte i svensk lag

2018-03-18 | Aleksa Lundberg möter Kajsa Ekis Ekman i ett samtal om genus, kön och könsidentitet

2018-02-02 | Könens prekariat

2018-02-01 | Ett samhälle där kroppens begränsningar drabbar alla lika

2018-01-17 | Könet i knoppen

2018-01-22 | Vem hotar kvinnofriden?

2018-01-21 | Normalitet kan leda till utrensning

2018-01-19 | Där det inte finns kön och inga tårar

Sveriges Kvinnolobby arbetar för alla kvinnors rättigheter och för att människor ska slippa begränsas av könsnormer och en binär uppfattning om kvinnligt och manligt. Ingen ska behöva känna att de är fel, samhället måste kunna ta emot alla kroppar och individer som de är. Det är det som arbetet för det jämställda samhället syftar till att åstadkomma.

Vi följer noga forskningen om könsdysfori och det är just därför vi vill lyfta vår oro. Experter på området uttrycker själva en osäkerhet kring varför förekomsten bland unga har ökat lavinartat de senaste åren. Att flickor med autismspektrumtillstånd är överrepresenterade inom gruppen är ingenting vi hittat på utan är baserat på forskning. Vi tycker det är viktigt att denna forskning kommer fram och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Att säga att det behövs en försiktighet kring barn och ingrepp som är svåra att ta tillbaka senare i livet måste vara möjligt att uttala. Om vi inte väger in hur det ojämställda samhället och dess snäva könsroller påverkar barn som ifrågasätter sin könsidentitet riskerar vi att missa viktiga pusselbitar som vi behöver för att vara säkra på att vi ger barnen bästa möjliga stöd.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: