Naiti del Sante är jurist och har skrivit en handbok för TCO om tystnadskulturen i arbetslivet när det gäller sexuella trakasserier.

Trakasserierna mot unga kvinnor i arbetslivet ökar

2016-03-08 | Jenny Rönngren , Elina Pahnke padlock

EKONOMI

Över var sjätte kvinna och var sjuttonde man utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön i arbetslivet. Det framgår av statistik från Arbetsmiljöverket. Och anmälningarna om sexuella trakasserier till Diskrimineringsombudsmannen (DO) blir allt fler. Detta trots att få fall utreds, och att det är vanligt att den som berättar utsätts för repressalier.

FAKTA/TRAKASSERIER

Med sexuella trakasserier avses ovälkomna handlingar eller kränkande anspelningar kring det man förknippar med sex, medan trakasserier på grund av kön avser nedsättande och förlöjligande omdömen om till exempel kvinnor och män i allmänhet eller i det speciella yrket. Oftast förekommer dessa tillsammans och kan vara svåra att skilja åt.

Arbetsmiljöverkets senaste rapport.


RELATERADE ARTIKLAR

2016-03-08 Sexuella trakasserier förstörde hennes karriär

2016-03-08 Trakasserierna mot unga kvinnor i arbetslivet ökar

2016-03-08 Claes Borgström: ”Synd att DO inte drev målet i domstol”

2015-02-27 Facket larmar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

2014-03-05 Sverige toppar larmrapport från EU om mäns våld mot kvinnor

2013-07-12 Sexuella trakasserier förvärras av osäkra anställningar

2013-04-11 Sextrakasserier, bara ett skämt

Arbetsmiljöverkets granskar återkommande förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet. Den senaste arbetsmiljöundersökningen, som redovisades i juni 2014 och gäller statistiken för 2013, bekräftar tendensen att unga kvinnor är mest utsatta. Och liksom tidigare är det vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken och akademiska yrken utsätts av chefer eller arbetskamrater, medan det i högre utsträckning är kunder, elever eller patienter som trakasserar kvinnor i arbetaryrken.

Mellan 2011 och 2013 ökade andelen kvinnor i åldern 16-29 som hade utsatts för trakasserier på grund av kön av en chef eller arbetskamrat under den senaste 12-månadersperioden från 15 till 19 procent. För männen i samma ålder som fick motsvarande fråga minskade andelen från 6 till 4 procent.

DO för statistik över inkomna anmälningar om sexuella trakasserier och 2015 inkom 105 anmälningar, jämfört med 70 2014 och 62 2013. De flesta anmälda fallen rör utbildningssituationer, och näst flest arbetslivet.

Enligt Naiti Del Sante, som är jurist och författare till handboken Bryt tystnaden, som TCO gav ut 2013, är lagstiftningen kring sexuella trakasserier stark, men få vågar berätta att de har varit utsatta. Skriften handlar om tystnadskulturen kring sexuella trakasserier.

– Det är svårt att säga hur vanligt sexuella trakasserier är inom rättsväsendet. Det vi kan se är att inom tjänstemannayrket kommer trakasserierna oftast från chefer och kolleger, till skillnad från exempelvis restaurangbiträden där trakasserierna kommer från kunder, säger Naiti Del Sante.

Vad gäller repressalier finns ingen statistik att tillgå.

– Det går inte att se i fall från Arbetsdomstolen. Det vi vet är att det inte är ovanligt att sexuella trakasserier följs av repressalier, konstaterar Del Sante.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: