Sverige toppar larmrapport från EU om mäns våld mot kvinnor

2014-03-05 | Sholeh Irani padlock 1

8 MARS/INRIKES

Sverige tillhör de tre länder som har högst andel våldsutsatta kvinnor, enligt den mest omfattande studien på EU-nivå hittills. Sammanlagt har 62 miljoner kvinnor i EU upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Rapporten presenterades i dag av EU:s organ för mänskliga rättigheter, FRA, vars chef Morten Kjaerum beskriver den som chockerande.

Rapporten i sin helhet

Resultatet av intervjuer "ansikte mot ansikte" med 42 000 kvinnor i 28 europeiska länder (cirka 1 500 från varje land) ger en unik samt chockerande bild av våldet mot kvinnor i Europa. Uppgifterna finns nu samlade i en databas och är den mest omfattande undersökningen hittills av kvinnors upplevelser av våld inom EU. Det uppger EU:s byrå för mänskliga rättigheter, The European Union Agency for Fundamental Rights.

33 procent av de intervjuade kvinnorna har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor i Europa!

  • Nära en av tio kvinnor som har utsatts för sexuellt våld av en annan person än sin partner anger att mer än en förövare var inblandad i den allvarligaste incidenten. 5 procent av alla kvinnor har blivit utsatta för våldtäkt.

  • 67 procent av de som utsatts för våld av en partner anmälde inte den allvarligaste incidenten till polisen eller någon annan organisation.

  • 55 procent av kvinnorna har upplevt någon form av sexuella trakasserier. 32 procent av alla offer för sexuella trakasserier uppgav att förövaren var en chef, kollega eller kund.

  • 67 procent av dem som utsatts för våld i en nära relation anmälde inte den allvarligaste incidenten till polisen eller någon annan organisation.

Undersökningen är baserad på kvinnors personliga erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, sexuella trakasserier och förföljelser. De intervjuade kvinnorna var 18-74 år, boende i EU och talar åtminstone ett av de officiella språken i det land där de är bosatta. Enkätundersökningen omfattar också en uppsättning frågor om kvinnors erfarenheter av våld i barndomen (under 15), som utövats av vuxna.

12 procent av kvinnorna uppger att de har utsatts för någon form av sexuella övergrepp eller handlingar av en vuxen före 15 års ålder, vilket motsvarar 21 miljoner kvinnor i EU.

Undersökningen belyser även cybervåldet mot kvinnorna: 11 procent av kvinnorna har upplevt olämpliga närmanden på sociala medier eller fått e-postmeddelanden eller textmeddelanden (sms) med sexuellt explicit innehåll. 20 procent av de unga kvinnorna (18–29 år) har utsatts för denna typ av internettrakasserier.

Sexuella trakasserier på arbetsplatser är också utbredd i Europa. 32 procent av alla offer för sexuella trakasserier uppgav att förövaren var en chef, kollega eller kund.

55 procent av kvinnorna har upplevt någon form av sexuella trakasserier.

– Undersökningen avslöjar en chockerande omfattning av våldet mot kvinnor i hela EU. Nu har vi fakta över hur omfattande våldet är. Nu vet vi att en av tre kvinnor i Europa utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Majoriteten har inte anmält det, sade Morten Kjaerum (chef för FRA, red anm) i dag när resultaten av denna gigantiska undersökning om könsbaserat våld presenterades på en konferens i Bryssel, inför 250 deltagare från EU:s organ, medlemsländernas regeringar och institutioner. Det skriver Angela Beausang, ordförande för Roks i ett pressmeddelande.

Själv är hon inte förvånad:

– Jag fylls av vrede när jag läser att 1 av 3 kvinnor i Europa utsatts för våld, men det är dessvärre en verklighet som Roks och våra medlemsjourer mött i mer än 30 år. Jag är glad att vi nu fått fakta som visar det enorma mörkertal kring våldet mot kvinnor.

Innan denna omfattande undersökning fanns inga jämförbara uppgifter i frågan om våldet mot kvinnor på EU-nivå. Undersökningen visar att de känslomässiga och psykiska konsekvenserna av fysiskt och sexuellt våld kan bli långvariga och djupgående.

  • 21 procent av offren för sexuellt våld drabbades av panikattacker efter händelsen.

  • 35 procent blev deprimerade till följd av sexuellt våld.

  • 43 procent upplevde svårigheter i senare relationer.


Sverige är inte bäst

Enligt siffrorna som presenteras i rapporten är Sverige ett av de tre länderna med högst andel kvinnor utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av en icke-partner. I Nederländerna och Danmark är dock andelen högre.

20 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för psykiskt våld av sin nuvarande partner. Genomsnittet för EU är 23 procent. Räknas tidigare partner in är andelen högre än EU-genomsnittet, 51 procent i Sverige jämfört med 43 procent i EU som helhet.

Siffrorna för sexuella övergrepp och ofredande är chockerande höga och alarmerande. 81 procent av kvinnorna i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier, sedan de fyllt 15 år. Det är den högsta siffran i hela Europa, följt av Danmark med 80 procent och Frankrike 75 procent. Genomsnittet för Europa är 55 procent.

17 procent av kvinnorna i Sverige har polisanmält det allvarligaste våld de utsatts för av sin partner eller tidigare partner. EU-genomsnittet är 20 procent.

95 procent av kvinnorna i Sverige vet var de ska vända sig för stöd om de utsätts för våld. Endast 5 procent visste inte. Snittet för EU är att 19 procent inte vet.

Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund och S-kvinnor, framhåller vikten av att arbeta förebyggande i en intervju med Dagens Arena. Hon menar att EU-länderna behöver utbyta erfarenheter om fungerande metoder, och konstaterar att våldet inte upphör förrän män slutar slå eller begå sexuella övergrepp.

– Man borde prata mer om att det finns så pass många förövare. Är det så hög andel som blivit utsatta är det ungefär lika hög andel som utsatt någon annan för brott, säger Carina Ohlsson till Dagens Arena.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150207 - Tove Gustafson

Viktig rapport, men slutsatsen Carina Ohlsson drar är helt uppåt väggarna. Andelen utsatta är naturligtvis inte ungefär lika hög som andelen brottslingar.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: