#fikon15: Laddat för politiskt utvecklingsarbete

2015-02-13 | Andréa Hillgren padlock

INRIKES

Djurrätt, utrikespolitik och politikutveckling. Det är några av de områden som enskilda kongressledamöter lyfter fram som viktiga inför helgens kongress. Men framför allt är det chansen att träffas, kraftsamla och bygga politik med andra feminister från hela landet som skapar förväntningar. Feministiskt perspektiv bad några av de över 500 kongressdeltagarna att berätta lite kort om sina förväntningar.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-02-13 #fikon15: Möt tre kandidater

2015-02-13 #fikon15: Över 530 medlemmar väntas till Örebro

2015-02-13 #fikon15: #fikon15: Piteå – Schymans sista stopp inför kongressen

2015-02-13 #fikon15: Läge att organisera, utveckla och bredda

Över 500 personer är anmälda till Feministiskt initiativs (Fi) kongress i Örebro den 13-15 februari. Representanter från medlemsgruppers lokala initiativ från norr till söder fördelade på samtliga 21 län och 70 orter bestående av medlemsgrupper, tematiska grupper och kommunföreningar runt om i Sverige, med ett tak på sex representanter från varje regional medlemsgrupp, är välkomna att delta.

Tio platser är garanterade de kommuner där Fi har mandat och 20 till de största svenska städerna (Göteborg, Stockholm och Malmö), skriver man i informationshandlingen om urval till kongressen. Fördelningen innebär inte någon skyldighet för medlemsgrupperna att utse representanter, vem som helst har rätt att delta om årsavgiften för medlemskap är betald senast 30 dagar innan kongressen.


Särskild kvot

Resterande platser står fria för samtliga medlemmar, först till kvarn gäller. En klar majoritet av deltagarna kommer från medlemsgrupper i Stockholmsområdet eller från de södra delarna av Sverige, städer som Lund och Malmö som tillsammans med Stockholm och västra Götaland har tätast andel medlemsgrupper. En relativt jämn fördelning av medlemmar kommer från mellersta Sverige, medan en minoritet får representera de norra städerna Kiruna, Umeå och Östersund.

Eftersom Fi ännu inte har medlemsgrupper i alla kommuner behövs en särskild kvot för medlemmar som inte tillhör någon medlemsgrupp, skriver man i inledningen till det sammanställda Proposition-och motionshäftet. Fi har i dagsläget inte råd att finansiera större kongresser för fler deltagare, men skriver att man i framtiden vill satsa på ett datoriserat system för att ge samtliga medlemmar möjlighet att rösta.

Helgens program består av sex propositioner och 117 motioner med teman som ekonomi, välfärd och för en feministisk politik. Feministiskt perspektiv skickade ut en enkät till ett axplock deltagare som fick tycka till om 1) vad de ser fram emot och 2) vad de anser vara kongressens viktigaste frågor.Niklas Wallin-Hageving, 30, Stockholm, identifierar sig som queer, jobbar som musikproducent och har lång erfarenhet inom krog-och restaurangbranschen:

– Jag ser mest fram emot den sociala aspekten av kongressen - att få vistas under samma tak med så många feminister och att knyta nya kontakter. Då Fi:s politik fortfarande ses som kontroversiell och extremistisk, ska det bli skönt att få ”andrum” i en trygg miljö.

– Den viktigaste frågan är partiets långsiktiga strategier för att komma in i riksdagen och normalisering av partiet i det offentliga rummet. Det är en utdragen mognadsprocess som kräver att partiet motionerar försiktigt och tålmodigt, och är noga med att inte föra alltför kontroversiell politik för tidigt. Fortsatt folkbildning om feminism och profilering som Sveriges största antirasistiska parti är nog klokt. På ett personligt plan vill jag se politik som aktivt erkänner BDSM som (en sund) sexuell läggning.Louise Thörnqvist, 27, Fi Göteborg:

– Jag ser fram emot att få utveckla vår politik och diskutera politik och visioner tillsammans med massa andra medlemmar. Det ska bli väldigt kul.

– Jag har inte hunnit läsa igenom alla motioner ännu, men generellt sett så tänker jag att i princip alla motioner är lika viktiga men på olika sätt. Jag själv har främst skrivit motioner om djurskydd och djurrätt och jag hoppas att vi kan utveckla vår politik på det området under kongressen.Farahroz Rangbar, 56, Malmö:

– Det är första gången att jag deltar i en kongress och jag har inga speciella förväntningar eller förhoppningar på vad som ska hända just nu.

– Utrikes frågor, och om och hur Fi jobbar angående andra länders kvinnosituation har varit viktiga för mig. Dessa hoppas jag beaktas under kongressen.Frida Larsson Eugeniadotter, Norrköping:

– Jag ser mest fram emot att se kraften när flera hundra feminister bygger framtiden tillsammans. Jag kommer personligen, och endast mentalt, ge fingret till författaren Christina Hoff Sommers (Who stole feminism?) som på 90-talet skrev och gjorde sig lustig över hur feminister var förvirrade och inte hade en chans att styra upp liknande möten vi nu ska på. Hon förlöjligade feministisk omtanke och vårt sätt att tolka demokrati och delaktighet genom att kalla det hyper-concern.

– Alla motioner är viktiga då de är skrivna av medlemmar, svarar jag. Men är också väldigt stolt över att vi från Norrköping har lagt motionen om partiskatt. Vi i Fi måste våga bryta den underliga synen på vad för arbete som värderas inom politiskt engagemang i dag. Tusentals medlemmar är aktiva utan arvoden på sin fritid, medan vissas politiska fritidsengagemang i dagsläget genererar pengar till deras privata ekonomi. Partiskatten kommer göra oss mer trovärdiga och partiet kommer växa ännu mer då resurserna istället kan fördelas så de kommer alla aktiva medlemmar till gagn!Cornelia Wilhelmsson, 24 år, lärarstudent, Linköping:

– Att knyta nya kontakter med medlemmar i partiet samt att få en bredare bild av Feministiskt initiativs politik. Helt enkelt att umgås med människor jag delar uppfattning med.

– Som blivande lärare ser jag skolfrågor som viktiga för min profession. Även frågor som gäller ekologiska förhållningssätt samt köttindustrin är intressanta för mig. Likaså löneförhållanden mellan män och kvinnor samt hur dessa skeva förhållanden kan ändras.Maija Löfgren, 38, Norrköping, ledamot i Fi Norrköpings styrelse och förtroendeuppdrag som ledamot i Valnämnden:

– Jag ser mest fram emot att få träffa Fi:or från hela landet och tillsammans med alla dessa fatta en massa viktiga beslut inför framtiden.

– Det finns många viktiga frågor, men det som gör mig gladast är att det kommit in så många motioner på temat djurrätt. Jag hoppas och tror att Fi kommer att kunna utveckla sin politik inom det området då det verkligen är nödvändigt.Filip Hallbäck, 23, Umeå, ordinarie ledamot i Umeå kommunfullmäktige och ersättare i kommunens jämställdhetsutskott.

– Jag ser mest fram emot att träffa andra FI:or från Sverige.

– Jag anser att motionen om att vi (Feministiskt initiativ) i Sverige mobiliserar oss med andra feministiska partier i Europa inför EU-valet 2019 hör till de viktigaste. Vårt mål är att bilda en egen feministisk EU-grupp och då gäller det att arbeta långsiktigt och väl organiserat.Anna Ehnsiö, 53, regissör och skådespelare i Arvika:

– Jag ser mest fram emot att nätverka, att skapa kontakter och utveckla visioner för framtiden.

– Jag tycker att de flesta motioner är justeringar av en redan bra politik och jag märker att styrelsen har en bra linje i sina förslag. Jag saknar motioner och idéer kring kulturpolitiken. Nästa kongress är vi med och motionerar, vi är en nybildad medlemsgrupp i Arvika!


Peter Ljungkvist, Stockholm:

– Motionerna om utbildning (särskilt de om programmering) samt motionerna om basinkomst. Även åsiktstorget lockar även om jag i nuläget inte är insatt i just de ämnena. "Gemensam syn på EU-medborgare i kommunerna. Diskussion kring ett uttalande" känns särskilt viktigt.Sedan är det ju trevligt att all mat är vegansk så man bara kan vräka i sig

– Frågan om basinkomst anser jag viktigast, då nuvarande system drabbar de mest utsatta i samhället.Zarah Melander, 31, Stockholm:

– Jag ser fram emot att få hänga med Fi-människor en hel helg. Känns aslyxigt.

– Jag tycker att alla motioner som går ut på att utveckla vår politik och organisation är viktiga förstås. Då jag själv är lärare så kanske jag framför allt tycker att motioner som lyfter skolfrågor och bidrar till att utveckla vår politik är viktiga.Saeid Heravi, 30, Arvika, civilingenjör:

Det är första gången jag deltar, så det ska bli spännande att få träffa alla härliga F!:are första gången. Jag hoppas i och med kongressen på att få lära mig mer om F! och deras arbete, och på så vis förhoppningsvis kunna engagera mig i framtiden.

Som vegan och djurvän sätter jag bland annat dessa motioner främst:

Motion 9. Hur minska köttkonsumtionen?

Motion 24. Jämställda löner

Motion 20. Skattesänkningar för små- och medelstora företag

Motion 22. Dörröppnare för nya företagare

Motion 32. Motverka köttnorm i skolor och förskolor

Motion 33. Miljökunskap är ett mer inkluderande begrepp


Anna van der Thol, 41, Mariestad:

– Jag ser fram emot att träffa andra Fi:are och utbyta tankar.

– Motioner som handlar om vilka frågor som ska prioriteras kommande år är viktigast Själv drivs jag starkt av arbetstidsförkortningsfrågan!Shukra Wall, 52, Stockholm:

– Jag ser fram emot att träffa massor av inspirerande feminister i samband med kongressen!

– Temat våld mot kvinnor anser jag vara de viktigaste frågorna/motionerna att diskutera under kongressen.Hanna Melin, 20, Linköping:

– Det jag ser mest fram emot är att träffa alla andra fantastiska feminister och aktivister för att förhoppningsvis bli uppfylld av energi och pepp som jag kan ta med hem och dela med mig av till medlemsgruppen.

– De viktigaste motionerna för mig just nu är de som reglerar djurrätt och köttnormen. En fråga som måste tas på allvar och aktivt motverkas i den mån det går. Vi är redan tydliga men jag tror det finns mer att jobba för och mer vi som parti kan göra.Marielle Alvdal, 25, Luleå. Underläkare och undersköterska, en av initiativtagarna till och sekreterare för Fi Luleå:

– Jag ser fram emot att vara en del i att bygga Fi:s politik; vår partigrupp har lagt ett antal motioner och det skall bli intressant att se om de får gehör. Det är även extra spännande med valet av ny styrelse, då jag är med i valberedningens förslag som sekreterare. Sedan skall det bli otroligt roligt att träffa alla fantastiska feminister, av vilka jag hittills träffat vissa bara via sociala medier – så det ser jag fram emot.

– Jag har ju valt parti baserat på partiprogrammet, så de allra viktigaste punkterna för mig – de som fick mig att engagera mig politiskt – finns redan där. Men som vårdpersonal så är jag naturligtvis särskilt intresserad av motionerna relaterade till hälsa och sjukvård. Jag ser även fram emot en diskussion kring miljö- och energimål samt hoppas att motionen om tillsättande av en transpolitisk arbetsgrupp går igenom.Joar Dahlblom, 32, underläkare, styrelseledamot i Fi Luleå:

– Först och främst valet till styrelsen, då en av våra styrelsemedlemmar är nominerad av valberedningen till sekreterare - det vore extremt roligt om hon fick det uppdraget. Utöver detta ser jag fram mot att se vilka motioner som kommer gå igenom, samt att det naturligtvis kommer bli roligt att träffa andra engagerade medlemmar!

– Då jag är läkare så ligger vår partigrupps förslag kring punkten om alternativmedicin mig varmt om hjärtat. Det ska bli intressant att se om vi börjar kalla våra företrädare för partiledare. Jag är också intresserad av en motion som bland annat rör energieffektiva hus, då jag är tveksam på om förslaget är genomförbart - samma sak rörande ytterligare ett par miljöfrågor om vattenkraft och koldioxidutsläpp.


Ida Nyström, Fi Gävle:

– Jag ser fram emot att få vara delaktig i att utforma Fi:s politik, och att utbyta tankar och erfarenheter med andra Fi:are.

– Några av de motioner som är av högst vikt för mig är de som rör icke-mänskliga djur och (reform av) köttnormen – i synnerhet motion 32, motion 68, motion 70, motion 73 och motion 74. Jag tycker även att motion 109 om basinkomst är särskilt intressant.Adam Hjort, 29 år, från Boden, bor i Stockholm, del av Fi Miljö. Twittrar och bloggar under namnet genuspappan:

– Jag ser fram emot att sätta grunden för inträdet i riksdagen 2018. Vi kommer efter denna kongress ha sveriges mest progressiva politik, inte minst på miljöområdet där vi ofta hamnat i bakvattnet, trots en betydligt tydligare hållning mot till exempel köttkonsumtionen.

– Det är över 100 motioner som kommit in till kongressen och om jag ska lyfta fram den kanske viktigaste så skulle jag säga att utvecklingen av miljöpolitiken ligger mig varmt om hjärtat. Sen är det även väldigt viktigt att vi förtydligar vår hållning till basinkomst och kommer med konkret politik för att förhindra våld i nära relationer.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: