När EU-parlamentet sammanträder i februari ska ledamöterna ta ställning till sexköpsrapporten.

Nordisk modell mot sexköp förespråkas i ny EU-rapport

2014-01-24 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

EU-parlamentets jämställdhetsutskott har med stor majoritet röstat igenom en rapport om prostitution som förordar en nordisk modell om att förbjuda sexköp. I slutet av februari kommer rapporten upp till beslut i EU-parlamentets plenum, som är mer splittrat, och enligt Vänsterpartiets Malin Björk är det läge för förespråkarna av rapporten att mobilisera.

RELATERADE ARTIKLAR:

2013-12-11 Nederlag för mänskliga rättigheter i EU-parlamentet

2013-11-27 EU-rapport om sexuella rättigheter klar för ny prövning

2013-10-22 Högern saboterade EU-rapport om sexuell och reproduktiv hälsa

2013-10-22 Högern vill stoppa sexualundervisning och säkra aborter

Det är socialdemokratiska ledamoten Mary Honeyball från London som tagit fram rapporten, som i utskottet fick stöd från 14 ledamöter, 2 röstade emot och 6 avstod.

Vänsterpartiets (V) ledamöter har länge drivit frågan i motvind, först Marianne Eriksson, sedan Eva-Britt Svensson och nu senast av Mikael Gustafsson, som är ordförande i jämställdhetsutskottet. Rapporten tar upp att legaliseringsmodellerna i Tyskland och Nederländerna visat sig vara ineffektiva, vilket kan förklara att vinden börjar vända, menar Malin Björk, förstanamn för V i EU-valet.

– Vi är jätteglada över det beslut som fattats. Utskottet ställde sig bakom att det mest effektiva sättet att bekämpa prostitution är den nordiska modellen, inklusive den norska som också förbjuder sexköp utomlands. I stort sett är det en jättebra rapport. Det är tydligt att utskottet ser prostitution som våld mot kvinnor och vill begränsa prostitutionsmarknaden snarare än att underblåsa den genom legalisering, säger hon.


Laddar för kamp

Samtidigt konstaterar hon att de ledamöter som sitter i jämställdhetsutskottet är betydligt mer progressiva och feministiska än i parlamentet som helhet. Rapporten kommer enligt tidplanen att tas upp under det sammanträde som hålls i plenum mot slutet av februari.

Precis som när rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter röstades ner efter en rad taktiska manövrer från de högerextrema och konservativa, har kritikerna även denna gång försökt förhala processen. Men de lyckades alltså inte sätta stopp för beslutet i utskottet och därmed räknar Björk med att tidsplanen ska hålla.

– Plenum är mer av ett gubbvälde. Jag tror att det kommer att bli en kamp inför plenum där vi måste vara mobiliserade och tydliga med vårt budskap och få fram att det inte är okej att låta prostitutionsmarknaden växa. Grupperna kommer att vara splittrade, men det är tydligt att i utskottet gröna och EPP (center-höger-gruppen) som röstade emot, säger Malin Björk.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: