Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Wonsa räddas – ny satsning på vård till sexuellt våldsutsatta

2021-02-04 | Anna Häll Edstedt padlock

INRIKES

Regeringen backar från tidigare beslut och beviljar World of no sexual abuse (Wonsa) tre miljoner kronor för att sprida kunskap och verktyg för vård vid sexuellt våld. Enligt ny överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) stärks även vården för kvinnors hälsa med 481 miljoner.

RELATERADE ARTIKLAR:

2021-02-02 | Asta-mottagningen i spillror efter kritiserad omorganisering

2021-01-12 | Kris i vården vid sexuellt våld – största kliniken stänger kön

2021-01-12 | Sexuellt våldsutsatta – gruppen som vården glömde bort

Feministiskt perspektiv har i en artikelserie skildrat brister som råder när det gäller vård till sexuellt våldsutsatta. När socialdepartementet vid årsskiftet avslog Wonsas ansökan om bidrag för utbilda vårdpersonal så att fler kan få adekvat vård fick det förödande konsekvenser. Organisationen tvingades bland annat stänga sina behandlingsköer.

Genom ett nytt regeringsbeslut på torsdagen beviljas nu Wonsa tre miljoner kronor under 2021 för att sprida det utbildningsmaterial som organisationen arbetat fram under 2020. Feministiskt perspektiv ringer Wonsas grundare Gita Rajan med beskedet, vilket tas emot med stor glädje:

– Det är väldigt goda nyheter! Bidraget kommer stärka hela Wonsas administrativa verksamhet och möjliggöra för fortsatt arbete. Det här bidraget betyder otroligt mycket för oss och vår verksamhet, säger Rajan.

Ändringen av beslutet innebär också att Wonsa nu kan fortsätta sitt arbete med att sprida sin kunskap till fler vårdenheter.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ser det som en nyckelfråga att utbilda personal inom hälso- och sjukvården, och konstaterar att Wonsas specialkompetens är en viktig del i arbetet med att förbättra vården för personer som utsatts för sexuellt våld. Hon ser positivt på att bidraget nu beviljats. 

– Vi tar ett antal viktiga steg framåt, för att bidra till en utveckling där vi går åt rätt håll och åtgärdar brister som vi sett finns. Det är självklart väldigt mycket mer vi behöver göra men det här är ett viktigt steg, säger Åsa Lindhagen.

Målet är att med hjälp av Wonsas utbildningsmaterial öka den grundläggande förståelsen och den teoretiska kunskapen inom offentlig hälso- och sjukvård. Genom en bredare kunskap hos vårdpersonal ska allt från bemötande, bedömning och behandling av personer som utsatts för sexuellt våld förbättras. Utbildningsmaterialet kommer främst riktas mot vårdgivare och professionella inom psykiatrin men även lärosäten som utbildar blivande vårdpersonal.


481 miljoner till kvinnors hälsa

Den 28 januari beslutades även om en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner där regeringen kommer satsa 481 miljoner kronor under åren 2021–2022 på att stärka vård för kvinnors hälsa. Pengarna ska bland annat stärka och förbättra vården för sexuellt våldsutsatta, men även förlossningsvården, screening för cancervård och vård till personers som utsatts för könsstympning.

Åsa Lindhagen lyfter främst tre områden där hon vill se att pengarna används för att förbättra vården för sexuellt våldsutsatta. Det är främst arbete med att förstärka vårdkedjan, öka kompetens hos vårdens personal för att i högre utsträckning upptäcka utsatthet, samt skapa större tillgänglighet till adekvat vård över hela landet.

Det finns ingen öronmärkt summa för varje område men arbetet ska ske inom samtliga. Gita Rajan ser därför bidraget som Wonsa beviljats som extremt viktigt.

– De tre miljoner kronorna är det enda pengarna som garanterat kommer gå till att stärka vården för sexuellt våldsutsatta ur hela regeringens budget vilket gör det extremt viktigt, säger Gita Rajan.

Besluten om att stärka vården för sexuellt våldsutsatta är följden av en kartläggning som SKR genomfört under 2020 med finansiering av regeringen. Kartläggningen visade på flertal brister däribland samtliga punkter som Åsa Lindhagen hoppas att regeringens nya satsning kommer kunna åtgärda.


Regionernas ansvar

Hur arbetet och förbättring och ska genomföras konkret finns det inga tydliga riktlinjer eller ramar för. Åsa Lindhagen menar att regionerna kan välja att organisera vården på olika sätt. Själv talar hon starkt för specialiserade mottagningar inriktade på just sexuellt våldsutsatta som patientgrupp, men menar även att det till exempel går att intrigera kunskapen i den övriga vården.

Specialister, SKR-tjänstemän, vårdpolitiker och sexuellt våldsutsatta som Feministiskt perspektiv intervjuat är eniga om att det finns ett behov av ett nationellt centrum som är specialiserat på och utvecklar kunskapen om hälsokonsekvenser och vård för sexuellt våldsutsatta. Att en sådan institution skulle inrättas är dock inget som Åsa Lindhagen i nuläget ser kommer hända.

– Ett nationellt centrum tänker jag är en intressant idé, men det vi gör nu är att Wonsa får pengar för att sprida kunskapen, säger Åsa Lindhagen.

Det ligger nu hos regionerna att besluta om hur pengarna ska användas och hur de ska gå till väga i arbetet med att förbättra vården för sexuellt våldsutsatta. Wonsas grundare Gita Rajan understryker att även om de har materialet klart, måste regionerna möjliggöra utbildningens genomförande.

Utbildningsmaterialet är brett och bygger på flera delar, inklusive ett digitalt material som kommer användas som förberedelse inför en heldagsutbildning på plats där teori omvandlas till praktik. Efter genomförd utbildning vill Wonsa även följa upp och se hur olika verksamheter fungerar. Wonsa har även utvecklat en metodutbildning som riktar sig till personer som arbetar med specialistbehandlingar.

Gita Rajan. Bild: Peter Cohn


Svårt för regionerna att lyckas på egen hand

Gitan Rajan är skeptisk till hur regionerna ska kunna genomföra en förändring. Detta eftersom regionerna i nuläget inte har kunskap kring vård för sexuellt våldsutsatta, och det dessutom inte finns några öronmärkta pengar för ändamålet.

– Det här hanteras fullständigt irrationellt, okunnigt och dessutom i ansvarslöst och slösaktigt, när de inte har en plan för arbetet. Jag förstår inte hur det är tänkt att fungera, säger Gita Rajan som istället skulle vilja se att regionerna går ihop och samarbetar genom att tillsammans starta ett nationellt centrum för 35 miljoner av det totala bidraget på 481 miljoner kronor:

– Det är det enda sättet att genomföra en förändring på ett patientsäkert sätt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: