Sarah Macharia tar emot McGannon-priset av Sara Fitzgerald, från United church of christ.

Nyhetsstudien GMMP prisas

2019-11-12 | Jenny Rönngren padlock

KULTUR

Den globala nyhetsstudien GMMP har tilldelats McGannon-priset vid en ceremoni i Washington. Studien som dokumenterar mönster av underrepresentation beskrivs som ett forskningsprojekt såväl som ett aktivistnätverk och en rörelse av samordnaren Sarah Macharia.

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-01-18 | Könsobalans bland chefredaktörer på Sveriges största tidningar

2018-11-27 | Fortsatt överrepresentation av män i svenska nyhetsmedier

2017-11-21 | Inte ens var tredje intervjuad i svenska medier är en kvinna

2016-09-30 | Tidningsutgivare okunniga om jämställdhetsåtaganden

2015-06-23 | Dags att genusgranska mediernas innehåll

2015-03-27 | Pekingplattformens minst efterlevda åtagande

2014-05-16 | Ny reportageserie om feministiska medier

2013-07-19 | Jämställda medier högt på global demokratiagenda

Senaste svenska rapporten från Global media monitoring project Räkna med kvinnor.

Det är United church of christs medierättvisedepartement som årligen delar ut priset till minne av Donald McGannon, en prisvinnande etermediechef som förespråkade socialt ansvarstagande i medierna.

Enligt motiveringen får GMMP priset för ”särskilda bidrag till främjandet av kvinnors roll och ’persons of colour’ i medierna”.

Priset togs emot av Sarah Macharia, global samordnare av GMMP på världsorganisationen för kristen kommunikation, WACC, som tog initiativet till nyhetsstudien inför den internationella kvinnokonferensen i Beijing för snart 25 år sedan.

Macharia poängterade att GMMP inte kom till av nyfikenhet utan frustration över bilden av kvinnor i medierna och beskrev det som tre saker samtidigt: ett forskningsprojekt, ett aktivistnätverk och en rörelse:

”Tänk på strömmen som blir en flod i takt med att biflöden smälter in i den, och ger liv till landet som den genomkorsar. Så är det med GMMP, i takt med att fler länder och tiotusentals volontärer kommit med.”

I sitt tacktal citerade Macharia medieprofessorn och GMMP-pionjären Margaret Gallagher som konstaterat att GMMP är ”ett av de mest långtgående kollektiva projekten inom den globala kvinnorörelsen”.

Förutom att skapa en kritisk mediepublik globalt som ser medieinnehållet ur ett genusperspektiv, har GMMP byggt upp en enorm mängd statistik över genus i nyhetsmedierna som används för att ställa nyhetsmedier till svars och bilda opinion för jämställda medier. Macharia lyfte fram att det är tack vare GMMP vi vet att endast en av fyra personer som ses, hörs eller blir lästa om i mainstreammedierna globalt är kvinnor, och att 37 procent av nyheterna sedan 2005 rapporterats av kvinnor.

Nyhetsstudien görs vart femte år. Huruvida ett glastak är nått kommer GMMP att fortsätta ta reda på och Sarah Macharia uppmanade fler att delta i mätningen som är planerad 2020.

”Vi vet att mönstren av underrepresentation och skeva bilder av kvinnor har gått över till nyhetsplattformar på nätet och på Twitter. Vi vet att nyhetsmediers jämställdhetsprestationer är mer eller mindre identiska över hela världen, oavsett om det är i USA, Uruguay eller Uganda. De empiriska bevisen avslöjar områden där det går trögt och pekar ut riktningen för hur vi ska agera.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: