Sandra Ehne, ordförande för RFSL.

RFSL befarar ny hårdvinkling i andra delen av Tranståget

2019-10-08 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

På onsdag sänder SVT:s Uppdrag granskning andra delen av Tranståget. Frågan som public service-redaktionen ställer denna gång är om det stämmer ”att liv går förlorade i väntan på den oåterkalleliga operationen?” Feministiskt perspektiv ställde några frågor till Sandra Ehne, ordförande för RFSL, inför sändningen av programmet.

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-04-09 | Könstillhörighetslag dröjer – ”Kritiken är inte trovärdig”

2019-04-05 | Nyanslöst om vård för unga med könsdysfori i SVT

2018-06-05 | Regeringen föreslår nya lagar om könstillhörighet

2018-04-04 | Kön definieras inte i svensk lag

2018-03-18 | Aleksa Lundberg möter Kajsa Ekis Ekman i ett samtal om genus, kön och könsidentitet

2018-02-02 | Könens prekariat

2018-02-01 | Ett samhälle där kroppens begränsningar drabbar alla lika

2018-01-22 | Vem hotar kvinnofriden?

2018-01-19 | Där det inte finns kön och inga tårar

2017-11-28 | Utredning vill korta kötiderna till könsbekräftande vård

Unga transpersoner behöver snabb hjälp att operera sitt kön, annars tar de sina liv. Påståendet är kärnan i ett omdiskuterat lagförslag som bland annat innebär att femtonåringar i vissa fall ska kunna operera sina underliv, mot föräldrarnas vilja. Frågan är – stämmer det?

Så beskriver Uppdrag granskning sin infallsvinkel i påannonseringen av Tranståget del 2, som SVT skickade ut på måndagen.


Första delen av Tranståget som sändes i våras fick hård kritik från transpersoner, forskare specialiserade på transpersoners situation och även professionella inom transvården. RFSL kritiserade bland annat vinklingen av programmet och gick ut med bred information om transvården. Hur ser du på debatten som förts, i vågor, sedan sändningen?

– Dels vill jag påminna om hur oerhört grovt vinklat och tesdrivet Uppdrag gransknings program var. Det gjorde ont för många av oss att se public service berätta så enkelspårigt och fördomsfullt om en komplex och viktig fråga, utan att de representerade målgruppen ordentligt i programmet. Vinklingen har lett till att vi behövt reda ut en massa frågor och möta oro som vi inte tycker handlar om rätt saker, om det som verkligen behöver diskuteras.

– Sedan finns det ju också positiva effekter av programmet, som att många transpersoner, anhöriga och aktivister hittade varandra i våras just för att frustrationen blev så stor.


Vilka reaktioner har RFSL fått, och vilka felaktigheter eller misstolkningar har varit viktigast att reda ut?

– Som organisation har vi mest fått stöd i vårt fokus på kunskapsstärkning. Vi har försökt berätta så mycket som möjligt och är glada att andra delat och debatterat med oss.

– Grundproblemet ur vårt perspektiv är att de stora problem som faktiskt finns när det kommer till transpersoners liv och hälsa inte adresserades alls av Uppdrag granskning och den påföljande debatten: alltså en tillgänglig vård oavsett var du bor i landet, och en ny könstillhörighetslag som separerar könsbekräftande vård och juridiskt kön i två olika lagar. De sakerna skulle göra enorm skillnad för många individer.


Har du någon kommentar till på annonseringen av del 2?

– Vi förväntar oss att det här avsnittet kommer vara lika hårt vinklat som det förra. Den här gången påstås det alltså att vi överdriver eller ljuger när vi pratar om suicidrisken för de som inte får tillgång till könsbekräftande vård. Jag vet knappt vad jag ska säga, det är så sorgligt. Vi som möter transpersoner vet att så är fallet, så är det bara.

– Och nej, det finns ingen forskning som visar på anledningar till suicid, det existerar inte. Däremot finns massor av forskning som visar på minskad risk för suicid, och där ligger en god psykisk hälsa överst, som här hänger samman med minskad könsdysfori, som i sin tur kommer av bra utredningar och bemötande, och tillgänglig vård för de som behöver det.


Medverkar RFSL på något sätt i del 2 och i så fall hur?

– Jag intervjuades redan i vintras, så vi har såklart väntat på att få veta vilka delar av den intervjun som ska användas och på vilket sätt. Nu tror vi att vi kommer att vara med, och att det kommer att framstå som att vi är helt ogrundade i våra åsikter, när vi i själva verkat mött och organiserat transpersoner, och haft en dialog med vårdgivare, forskare och lagstiftare i decennier.

– Att vi har en löpande dialog med varandra gör att vi med grund i våra respektive roller kan utveckla sociala mötesplatser, en bra vård och en fungerande lagstiftning. Det är sorgligt att Uppdrag granskning kommer få det att framstå som att vi lurar eller trycker på varandra.


Vad skulle du vilja förmedla till transpersoner och närstående till transpersoner, som eventuellt känner oro inför onsdagens sändning?

– Att vi är många. Vi är så många som ser att Uppdrag granskning gör grova förenklingar och vinklingar, och står tillsammans i att säga och skapa något annat. Kom ihåg att det här är en typ av kritik som kommer när vi blivit så pass synliga och starka att debatten tar plats även i SVT. På det stora hela rör vi oss åt rätt håll.

– Oavsett om du är transperson själv, eller närstående, finns RFSL, RFSL Ungdom, Transammans, FPES och många fler här för dig och er. Gör det du orkar just nu. Ta hand om dig. Om du är närstående eller allierad: sträck ut en hand, skapa utrymme för återhämtning och påminn om att vi rör oss framåt tillsammans.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: