Överst fr v: Sofia von Schmalensee, Ebba Taylor, t h mitt i Disa Persson. Nederst fr v: Hanna Nyberg, Amanda Liljegren och Burcu Sahin.

”Skolans ansvar att agera för elevernas rättigheter”

2014-03-14 | Tidigare elever vid Södra Latin padlock

OPINION

"Vi uppmärksammar detta för att visa solidaritet med den grupp rasifierade elever och hbtq-personer som fortfarande utgör en minoritet på Södra Latin och som tvingats möta rasism och hot öga mot öga i sin egen skola." skriver sex tidigare elever i ett svar till samhällsprogrammets rektor Lillemor Larsson och konstaterar att den “öppna debatten” var uppenbarligen inte öppen för alla.

Amanda Liljegren, före detta ordförande för Södra Latins elevkår 2009-2010

Burcu Sahin, före detta ordförande för Södra Latins elevkår 2011-2012

Disa Persson, grundare och medarrangör av Samhällsdagarna 2011

Ebba Taylor, före detta elev

Hanna Nyberg, medarrangör av Samhällsdagarna 2013

Sofia von Schmalensee, grundare och medarrangör av Samhällsdagarna 2011


RELATERADE ARTIKLAR:

2014-03-14 Södra Latins rektor svarar om den politiska debatten på skolan

2014-03-13 Säpo svarar angående uppdraget på Södra Latin

2014-03-13 Inte längre trygg på min skola

Den här texten riktar sig till Södra Latins gymnasiums skolledning och rektor Lillemor Larsson med anledning av Kent Ekeroths (SD) besök på skolan måndagen den 10 mars 2014. Trots att ett tiotal elever protesterat sedan veckor tillbaka mot besöket på grund av att de känt sig hotade, tilläts Ekeroth att delta i den politiska debatt som skulle äga rum under de så kallade ”Samhällsdagarna” på skolan. När eleverna samma dag stod utanför skolan och demonstrerade blev de bortmotade av polis och Säpovakter. De som kördes bort från området fick återvända på det villkor att de var tysta under debatten.

Vi som skriver är alla före detta elever på Södra Latin som har varit engagerade i Elevkåren och i arbetet med Samhällsdagarna tidigare år. Samhällsdagarna arrangeras för samhällselever på Södra Latin, med syftet att anordna intressanta aktiviteter, föreläsningar och debatter. Den allra första upplagan, som arrangerades 2011, hade ett antirasistiskt tema just på grund av att Sverigedemokraterna året innan blivit invalda i riksdagen.

I ett svar till Maja Thedéens kritiska debattinlägg gällande Kent Ekeroths närvaro skriver Lillemor Larsson, rektor för samhällsprogrammet på Södra Latin, att orsaken till att skolledningen inte agerade enligt uppmaningarna från de elever som uttryckt kritik mot beslutet om SD:s närvaro, var att man ville främja ett öppet debattklimat.

Att få kunskap om SD är viktigt för opinionsbildning och för att kunna organisera ett motstånd. Det är dock problematiskt att bjuda in en representant från ett rasistiskt och antifeministiskt parti till en skoldebatt, i synnerhet en person som tidigare uppvisat ett tydligt hotfullt beteende. Det är minst sagt motsägelsefullt med tanke på skolans värdegrund som syftar till att aktivt motarbeta diskriminering av elever på grund av bland annat etnisk tillhörighet, sexuell läggning och könsidentitet. Att skolledningen dessutom valde att ignorera de utsatta elever som gjorde sina röster hörda är ett demokratiskt problem. Den “öppna debatten” var uppenbarligen inte öppen för alla.

Södra Latins gymnasium är en innerstadsskola i Stockholm som domineras av en vithetsnorm och där många elever kommer från redan priviligierade förhållanden. Hur kan en dialog om rasism föras i en sådan skolmiljö, utan att någon känner sig exkluderad eller hotad av debatten? En lösning för att undvika en populistisk och ensidig diskussion som riskerar att utesluta elever, hade varit att vid detta tillfälle kanske inte anordna just en partipolitisk debatt, utan istället diskutera frågan på ett mer djupgående plan så att alla kan ta del av det. Varför inte bjuda in sakkunniga, forskare och andra personer som utgör en bred representation och som med erfarenhet inom området och utifrån olika utgångspunkter belyser frågan ur ett vidare perspektiv och samtidigt uppmanar till ett kritiskt tänkande?

Det är skillnad mellan att bjuda in SD till en skola och att bjuda in till ett annat öppet politiskt forum där personen själv kan välja att ta del av debatten, alternativt stanna hemma om hen upplever en hotbild. Elever har närvaroplikt under Samhällsdagarna, då dessa är schemalagda på ordinarie skoltid. I sitt svar, skriver Lillemor Larsson också om hur ledningen resonerat gällande den obligatoriska närvaron:

”Vi i skolledningen träffade både några av de elever som var kritiska och elevkåren men beslutade efter noggranna överväganden att debatten skulle få genomföras. Däremot skulle den vara frivillig.”

Det är inte ett alternativ att låta berörda elever stanna hemma för att de känner sig otrygga i sin egen skola, snarare är det ett ännu tydligare utpekande av en mindre grupp på skolan. Därför är det skrämmande att Kent Ekeroths närvaro premierades före elevernas trygghet.

Det är inte acceptabelt att elever tas ifrån rätten att vara på sin egen skola och att de blir tystade och bortkörda när de uttrycker kritik.

Vi uppmärksammar detta för att visa solidaritet med den grupp rasifierade elever och hbtq-personer som fortfarande utgör en minoritet på Södra Latin och som tvingats möta rasism och hot öga mot öga i sin egen skola. Det är naivt att tro att det här endast är en fråga som rör yttrandefrihet och att få vädra olika åsikter, särskilt för personer som inte direkt riskerar att utsättas för SD:s diskriminerande politik. Detta är ytterst en fråga om elevers personliga säkerhet och den blir mer begriplig genom att sätta den i ett större sammanhang: nazisternas attack mot demonstrationen i Kärrtorp, helgens angrepp mot antirasister och feminister i Malmö samt den stadigt växande fascismen i Europa som är ett allvarligt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Det är grundläggande att skolan är en trygg och tillåtande plats för alla. Av den anledningen ligger det främsta ansvaret hos den berörda skolledningen att lyssna, ta ställning och agera för elevernas rättigheter. Skolledningens svar i Feministiskt Perspektiv tar upp frågan men svarar inte på varför elevernas rätt att få vara och verka i skolan bortprioriterades. Ledningen har heller inte visat att den har tagit hänsyn till andra möjligheter att anordna en diskussion, utom att anordna just ett partipolitiskt samtal. Med detta brev kräver vi, tillsammans med berörda elever, en ursäkt till berörda elever från er i skolledningen och ansvariga lärare på Södra Latin angående Kent Ekeroths närvaro på skolan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: