Södra Latins rektor svarar om skolans politiska debatt

2014-03-14 | Lillemor Larsson padlock

OPINION

"Ett av målen för samhällsvetenskapsprogrammet är att eleverna ska möta olika perspektiv och få träning i att kritiskt granska dessa. Att lära eleverna urskilja vad som är fakta och vad som värderingar är något våra samhällskunskapslärare lägger stor vikt vid." Det framhåller Lillemor Larsson i en replik på Maja Thedéens kritiska debattinlägg.

Lillemor Larsson är rektor för samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet på gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm


RELATERADE ARTIKLAR

2014-03-13 Säpo svarar angående uppdraget på Södra Latin

2014-03-13 Inte längre trygg i min skola

Mot bakgrund av att den politiska debatt som hölls på Södra Latin 10 mars diskuterats i sociala medier vill vi från skolledningens sida redogöra för bakgrund, syfte och händelseförloppet under den dagen då debatten hölls.

Sedan flera år tillbaka anordnar en elevgrupp i årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet två temadagar, ”Samhällsdagarna”, för övriga elever på programmet. Syftet är att uppmärksamma olika samhällsproblem och i år hade arrangörsgruppen bokat föreläsningar om bland annat jämställdhet, våld mot kvinnor och miljöhot. Dessutom hade de planerat in en politisk debatt där fem deltagare bjudits in: Jonas Sjöstedt (V), Fredrick Federley (C), Åsa Romson (MP), Karin Karlsbro (FP) och Kent Ekeroth (SD)

Att Kent Ekeroth bjudits in ifrågasattes av flera elever mot bakgrund av hans tidigare uttalanden och agerande. Vi i skolledningen träffade både några av de elever som var kritiska och elevkåren men beslutade efter noggranna överväganden att debatten skulle få genomföras. Däremot skulle den vara frivillig. Beslutet grundar sig på att ett av målen för samhällsvetenskapsprogrammet är att eleverna ska möta olika perspektiv och få träning i att kritiskt granska dessa. Att lära eleverna urskilja vad som är fakta och vad som värderingar är något våra samhällskunskapslärare lägger stor vikt vid.

Eftersom flera av debattdeltagarna har personskydd diskuterade vi säkerhetsfrågor med polisen i god tid. Även risken för att obehöriga skulle vilja ta sig in i skolan togs upp. På förmiddagen samma dag som debatten hölls uppmärksammade våra lärare att personer utan någon som helst koppling till skolan uppmanade andra att komma till Södra Latins skolgård och manifestera. Polisen informerades. På grund av den tragiska händelsen i Malmö helgen före bedömde man att det skulle kunna bli sympatiaktioner på vår skola. Vi har ett ansvar för våra elevers säkerhet och därför bestämdes att eventuella manifestationer och motdemonstrationer skulle omdirigeras till en närliggande gata.

Det blev en mindre manifestation och av naturliga skäl var det svårt för polisen att avgöra vilka som var elever på skolan och vilka som var obehöriga. Därför behövde våra elever identifieras av personal innan de kunde släppas in vilket de upplevde obehagligt. Vi beklagar detta med det berodde alltså på den situation som uppstått.

Som moderator för debatten hade ordförande för Sveriges elevkårer, Mattias Hallberg, anlitats. Han har lett debatter och större elevmöten på skolan tidigare. Att leda en debatt i en skola är också att undervisa eleverna i vilka spelregler som gäller för både debattörer och åhörare, vilket Hallberg gjorde. Man uppträder helt enkelt inte på samma sätt om man är åhörare på en politisk debatt som när man är på derbymatch i fotboll. Elever fick instruktioner att inte bua och att de skulle vänta med till applåder till slutet. Hallberg lade i slutet till att om någon gjorde något riktigt dumt skulle de visas ut av vakterna som fanns i lokalen.

Det blev en intressant debatt om miljö, jämställdhet och invandringspolitik. Eleverna lyssnade intresserat. Att det finns stora skillnader mellan partierna blev tydligt. Debatten kommer nu att fortsätta i våra klassrum. Förutom att granska de politiska företrädarnas argument kommer man att diskutera vilka grundläggande värderingar som ligger bakom. Inte minst när det gäller den sista frågan har skolan en mycket viktig uppgift.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: