Kör sina egna race?

KD kör över FP i familjepolitiken

2012-06-01 | Jenny Rönngren padlock 2

INRIKES

Liberala och konservativa krafter inom regeringspartierna trappar upp striden om hur en jämnare fördelad föräldraledighet ska uppnås. Att målet om en jämnare fördelning tagits bort i smyg beskrivs nu av FP som ett misslyckande och KD har aldrig haft för avsikt att återinföra det.

RELATERADE ARTIKLAR:

2012-05-11 | Motstridiga besked om avskaffat jämställdhetsmål

2011-10-14 | Alliansen smygavskaffade mål om delad föräldraledighet

2011-10-07 | Pappaledighet – en klassfråga?

I höstas avslöjade Feministiskt perspektiv att jämställdhetsmålet för föräldraförsäkringen tagits bort helt av kristdemokratiskt styrda socialdepartementet. Först då uppmärksammades förändringen av folkpartiledda jämställdhetsenheten vid utbildningsdepartementet.

Tina Acketoft, FP, förklarade nyligen att målet var återinfört och att detta var en strid liberalerna vunnit. Frågan kom upp vid en riksdagsdebatt om jämställdhetspolitikens inriktning så sent som i mars efter en direkt fråga från Gunvor Ericsson, MP. Feministiskt Perspektiv bad att få se beslutet, men något sådant finns inte.

Den ändring Tina Acketoft fått besked om var minimal och innebär inte att Försäkringskassan fått tillbaka uppdrag att främja ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

– Jag är förbannad, säger Tina Acketoft.

– Jag trodde verkligen att det här var avklarat.

Jämställdhetsenheten (U/JÄM) beskriver det borttagna jämställdhetsmålet som ”lite av ett misslyckande” att ingen noterade hur skrivningen i regleringsbreven försämrades år för år:

”När detta uppmärksammades drev U/JÄM och FP att vi skulle återgå till tidigare formuleringar. Vi kom tyvärr inte längre än att vi för 2012 återgått till 2009 års formulering."

  • 2012 (samma som 2009): Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få bättre förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.
  • 2011: Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningsdagarna

Tina Acketoft för avsikt att ta reda på hur detta kunnat ske. Hon konstaterar att allianspartierna inte har fria händer att ändra myndigheters uppdrag på eget bevåg, utan att KD borde ha tagit upp frågan till förhandling i regeringens så kallade samordning.

– Nu ska vi föra diskussionen vidare och se vad som hänt, hur det här har kunnat ske utan att någon har larmat på jämställdhetsenheten, eftersom det ska gå genom samordningen.

Vad är det som säger att ni kommer längre nu än förra gången detta uppmärksammades?

– Kanske att flera har lagt märke till detta på högre nivå nu, och att det är fler som driver frågan. Det är inte bara enskilda ledamöter som är upprörda.

Gunvor Ericsson har inte sett något engagemang på hög nivå. Hon bad båda ministrarna förklara sig men fick bara svar av KD:s Göran Hägglund. Han framhåller att jämställdhetsbonusen är regeringens svar på den skeva fördelningen av föräldraledighet och understryker också att informationsuppdraget stärkts för att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av olika val.

Men till skillnad från när ”pappamånaderna” infördes har ingen av dessa åtgärder gett någon märkbar effekt, konstaterar Gunvor Ericsson.

I sitt svar bekräftar Göran Hägglund att uppdraget till Försäkringskassan förändrades 2010 och numera är begränsat till att informera föräldrarna så att de har kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av olika val. ”Försäkringskassans uppdrag och roll när det gäller föräldrapenningen bör därför vara att stödja och informera föräldrarna, inte att styra eller försöka påverka deras val.” skriver Hägglund.


Samma retorik

Tydligare än så kan det inte bli, anser Gunvor Ericsson. Hon ställde medvetet sin fråga till både jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och socialminister Göran Hägglund. Och att bara Hägglund svarat visar, enligt Ericsson, att jämställdhetsministern inte har för avsikt att lägga sig i frågan.

Gunvor Ericsson menar att förändringarna därmed måste ha godkänts i efterhand av övriga alliansen, även om de inte togs upp till förhandling från början. Hon konstaterar också att regleringsbreven styr myndigheterna hårt och påverkar vad de kan lägga resurser på – och vad de inte kan göra.

– Jag är inte förvånad över omformuleringen, för det är så retoriken ser ut, att föräldrarna ska välja själva. Det har både Kristdemokraterna och Folkpartiet uttryckt. Det var ett tydligt svar jag fick, och det är tråkigt att de inte har högre ambitionsnivå än såhär, säger Gunvor Ericsson.


Lovar ingenting

Tina Acketoft håller inte med när det gäller Folkpartiets retorik.

– Ja, det ligger i linje med vår politik att föräldrarna ska välja själva. Men vår linje är också att Försäkringskassan ska verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Vad vi inte vill göra är att öronmärka 50/50 till vardera förälder, säger hon.

Samtidigt tonar hon ner betydelsen av formuleringen i regleringsbrevet, precis som Nyamko Sabuni gjorde höstas.

– En kreativ GD kan läsa in det vi vill, säger Tina Acketoft, och medger att hon inte kan lova att det blir någon skärpning.

– Jag kan inte lova någonting. Jag kan bara säga att vi jobbar på det.

Oppositionens möjligheter att påverka är inte särskilt stora, åtminstone inte på kort sikt. Först i höst kan nya motioner lämnas in, och när det är dags för riksdagsbehandling har regleringsbreven till myndigheterna redan utfärdats.

Shadé Jalali på fackförbundet Unionen beklagar att riksdagspolitikerna inte kan påverka mer i frågan.

– Det är beklagansvärt att ett litet parti som KD får sätta dagordningen i den här frågan. Jag vill verkligen uppmana riksdagspartierna att aktivt driva på en förändring. Vad Försäkringskassan gör och säger spelar roll. Den skeva delningen av föräldraledigheten är ett stort problem och avgörande för jämställdheten på arbetsmarknaden, menar hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20120602 - Elisabeth Ohlsson Wallin

KD kör verkligen den där kristna stilen. Spelar trevliga på ytan men talar inte ärligt om sin agenda. Fult spel. Nyheten borde vara löp på varje tidning.


20120602 - Gerda Christenson

Jag håller med! Det borde verkligen vara mer diskussion om det här.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: