Farida Al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Klimatalternativ inte aktuellt enligt Al-Abani

2020-12-29 | Anna-Klara Bratt padlock

INRIKES

Under måndagen offentliggjorde Gudrun Schyman sin idé att ställa om Fi till ett klimatalternativ inför valet 2022. Men förslaget, som lämnats in som motion från Fi Simrishamn inför kongressen, stöds inte av partiets partiledare och inte heller av den framtidskommission som arbetat med politiken under året.

RELATERADE ARTIKLAR:

2020-12-28 | Schyman vill ställa om Fi till klimatinitiativ

Gudrun Schyman har tillsammans med Fi Simrishamn motionerat om att ställa om Fi till ett klimatalternativ inför valet 2022. Hur ställer du dig till det, och påverkar det på något vis din kandidatur?

– Jag är superpositiv till att få fler att förstå att Fi är det bästa partiet på klimat- och miljöpområdet och jag tycker också att vi ska vidga vår syn på vad demokrati innebär. Det vill jag göra genom att lyfta fler konkreta förslag inom detta område, men också genom att få fler att engagera sig inom partipolitikens alla nivåer och rum. Jag vill att tusentals fler ska ställa upp i val istället för att se några få kända personer på vår lista. Att jag inte stödjer detta förslag har flera grunder.

– Det finns ingen långsiktig plan med förslaget, som snarare är en kampanj än ett långsiktigt arbete som det bör vara. Det krävs en hållbar organisation för att kämpa för en hållbar värld. Vi ska komma in i fler parlamentariska rum och stanna där, bygga förtroende, skaffa erfarenhet och förändra, istället för att komma in fort och gå ut lika snabbt.

– Vår framtidskommission har granskat förslaget och rekommenderar Fi att inte gå den vägen, och med alla avvägningar de gjort har jag högt förtroende för dem.

– Förslaget underminerar vårt kommunala och regionala arbete som precis påbörjats och där vi börjar göra skillnad.

– Förslaget är utifrån min synpunkt elitistiskt och utmanar inte dagens demokrati som det målas upp då det talas om att locka stora namn. I det Fi jag vill ingå så är en bred demokrati folket och inte endast kändisar och experter.

– Vi har från start bjudit in civilsamhället att ingå på våra listor för att ta plats i parlamenten. Den idén är inte ny, och i dag består Fi av flera personer som kommer från civilsamhället och miljö- och klimatrörelsen. Det var så jag själv kom in i Fi. Det som skiljer i detta förslag är att vi inte ska kräva av dem som ställer sig på våra listor att dela Fi:s ideologi och vision, som för mig bygger på bland annat dekolonialitet, och att de inte ska behöva kalla sig för antirasistiska feminister. Det påverkar definitivt min kandidatur, både om jag själv vill leda ett sådant parti men också om det nya Fi vill ha mig. Jag kommer själv bland annat från klimatrörelsen. Jag kallar mig för både feminist och antirasist och det är det minsta vi kan kräva av våra kandidater. Vi måste enas både kring hur vi formulerar våra problem men också kring hur vi löser dem. Jag kommer gå in i kongressen med öppet sinne och jag kommer inte vara blyg för att lyfta vad jag tror på och vill vara med och driva.


Enskilda Fi-medlemmar som Feministiskt perspektiv varit i kontakt med menar att stödet är svagt för Schymans förslag och att det tvärtom finns de som tycker att det är direkt olämpligt. Uppfattar du att det finns ett starkt stöd för ett klimatinitiativ?

– Jag skulle säga att den stora majoriteten inte stödjer förslaget och håller med mig i mitt resonemang. Det som en del ser som olämpligt handlar också om hur detta förslag kommit till och att det sker från en före detta partiledare som externt agerar som representant för partiet. Många tror att detta är Fi:s nya linje när det kommer från Gudrun vilket inte gör mitt arbete lättare. Fi är ett maktkritiskt parti och det inkluderar även en intern maktkritik.


Vad skulle det ha för konsekvenser på den feministiska politiken?

– Det finns risk för att det får konsekvenser för både Fi och övrig feministisk politik. Många anser ju redan att vi är färdiga med det feministiska arbetet och att vi kommit långt, medan jag är av en annan åsikt. Klimatinitiativet som förslag bekräftar synen om att feminismen kan ställas åt sidan för att den gjort sitt. Vi behöver en helhetssyn för att förändra på samhället och för att ha en chans till att nå Parisavtalets satta mål. Vi vet att antifeminister, rasister och klimatförnekare tillhör samma grupper och därför måste vi jobba med dessa frågor parallellt istället för att endast kampanja för ett politikområde och därmed offra arbete för fred, mot våld och mot diskriminering till förmån för att attrahera icke-feminister som är experter på klimat. Jag är helt enig om att vi endast har en planet att leva på och att klimatarbetet därför är kritiskt för att fortsätta leva på denna planet, men låt oss inte agera som att alla i dag redan lever bra och lyckligt. Allt lidande kan inte kopplas till klimatförändringar och därför måste vi ha en politik för mer än bara det.


Ser du någon risk att det skulle inverka på den allmänna uppfattningen att feminism härmed är mindre viktig?

– Feminismen ses ju redan av många som smalt och att det endast handlar om lönegap och maktpositioner medan den i verkligheten sträcker sig över alla politiska områden och radikalt ifrågasätter hur våra system, normer och politik är uppbyggda. Jag har redan hört en del säga ”ja vi borde byta namn, för då får vi mer förtroende då inte alla kan köpa det feminina i namnet” – säger inte det allt? Om vi inte ens kan behålla namnet, varför skulle vi behöva stå fast vid politiken? En del kommer fram till våra valstugor och säger att det hade gått bättre för Fi om vi bytte partifärg. Gudrun lyfter själv att vi inte kan förvänta oss annat än samma resultat med samma politik och strategi vilket tyder på att målet snarare är att komma in i riksdagen än en långsiktig förändring. Självklart är det svårt att starta ett nytt parti, självklart är det idag inte lätt att komma in i parlamentariska rum, men vårt arbete måste vara mer långsiktigt än så. Patriarkatet, rasismen och kapitalismen byggdes upp under en lång tid och vi kan inte förvänta oss att de ska krossas efter 15 år av ett litet parti.

– Vi må vara små men våra visioner måste förbli stora om vi ska en chans att förändra hela samhället och inte bara delar av det. Därför behöver Sverige och världen ett feministiskt och antirasistiskt parti, som ser naturens rättigheter och som håller fast vid sin övertygelse och ideologi. När resten går till höger och blir mer konservativa behövs det ett parti som är kritiska till tillväxt och dagens arbetslinje och som istället prioriterar omsorg, hälsa och fred. Att vilja nå klimatmålen är inget radikalt, men att tala om klimaträttvisa och att kritisera nationsgränser och militarismen roll för en hållbar värld krävs det ett helt eget parti för. Fi började som ett initiativ men är i dag ett parti som lyfter det andra inte lyfter och som vill utmana hur och vilka som i dag styr samhället.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: