Malin Björk Europaparlamentariker är toppkandidat på Vänsterpartiets EU-vallista.

Malin Björk (V): En röst på oss är en röst på ett Europa för alla

2019-05-17 | Sholeh Irani padlock

INRIKES/EU-VALET

– Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Det mest effektiva motståndet mot de högerauktoritäras framfart kommer från vänster. Vi har en feministisk, anti-rasistisk politik för rättvisa och jämlikhet, säger Malin Björk, Vänsterpartiets toppkandidat till Europaparlamentet.

FAKTA/EU-special

Feministiskt perspektiv ställde sju konkreta frågor till fyra feministiska EU-politiker, frågor som har varit aktuella i EU-parlamentet, och som i huvudsak är relaterade till kandidaternas partipolitik och intresseområden.

Jytte Guteland (S): Vi har stor möjlighet att göra skillnad

Soraya Post (Fi): Vi är motkraft till militariseringen av Europa

Bodil Valero (MP): Det finns ett förtroende för oss i klimatfrågor

Vänsterpartiets valplattform inför EU-valet: Ett Europa för alla

Malin Björk toppar Vänsterpartiets lista till EU-valet.

Om Malin Björks arbete i EU-parlamentet: Malin Björk, Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Malin Björk är Vänsterpartiets toppnamn i EU-valet 2019. EU-valet 2014 ökade stödet för Vänsterpartiet från tidigare 5,6 procent 2009 till 6,3 procent. I EU-parlamentet ingår Vänsterpartiet i vänsterpartigruppen GUE/NGL. Malin Björk valdes in 2014 som ledamot i EU-parlamentet och har under mandatperioden varit ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (Libe) och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM). Hon är också en av Feministiskt perspektivs fyra EU-krönikörer.


Vänsterpartiets EU-lista toppas av sex kvinnor. Varför är det viktigt att ditt parti finns representerat i EU, vad skulle hända om ni inte hade varit med under den gångna mandatperioden eller om ni får färre röster i det kommande valet, både generellt och utifrån svenskars intressen?


– Vänsterpartiet behöver växa i EU-parlamentet. Tänk om vi kunde skicka sex vänsterfeminster till Bryssel, bäva månde det högerextrema patriarkatet! En röst på oss är en röst på ett Europa för alla, inte bara för storföretag och de som redan har. Vi anser att det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolag, lobbyister och marknadsintressen. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa arbetar vi för att uppnå det. För många svenskar är jämställdhet, human flyktingpolitik, arbetsrätt och progressiv miljöpolitik av central betydelse. Vänsterpartiet driver dessa frågor hemma i Sverige och på EU nivå, i nära samarbete med det civila samhället.


Klimat och miljö är enligt väljarna en viktig fråga i detta val. Enligt Naturskyddsföreningens granskning är du tillsammans med Feministiskt perspektivs krönikörer från MP och S de bästa i klassen när det gäller att vara ”en bra röst” i EU-parlamentet. Sämst i klassen enligt Naturskyddsföreningen är parlamentariker från M, KD och SD. Vad har du för erfarenhet av dessa partiers agerande i parlamentet, vad är det mest oroväckande de har gjort eller hindrat?

– CAN, Climate action network, kvalificerar M, KD och SD som dinosaurier vad gäller deras klimatpolitik. Sverigedemokraterna det enda svenska partiet som inte röstade ja till ett förslag om att sätta ett mål för minskat matsvinn. Moderaterna har röstat emot bindande klimatmål på nationell och EU-nivå. Likaså har de röstat emot nationellt bindande mål för förnybar energi och minskad energianvändning. KD satt i ett miljörelaterat utskott men drev istället på för en sämre miljöpolitik.

– Dessa tre partier är också dinosaurier när det kommer till jämställdhetspolitiken. KD röstar konsekvent mot aborträttigheter. M röstade mot en icke-lagstiftande rapport om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU. KD och SD röstade emot en årsrapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015. M avstod när vår rapport om jämställdhet i EU:s handelsavtal röstades igenom. Fjellner gick ut i media och kritiserade vår rapport hårt.


EU-valet i år är viktigt, det är alla överens om. Det gäller att blockera högerextrema, som inte bara når framgångar utan också blivit mer enade än tidigare och säger att de vill ta makten tillsammans i EU. Vad anser du, är de mer enade och målmedvetna än tidigare, i så fall varför? Vilka verkliga hot innebär starkare mandat för partigrupperna EPP, ECR och EFD i Europaparlamentet? Vilka drabbas mest om populisterna och högerextrema får mer makt och inflytande inom parlamentet? Vad har ni för strategier, vilka nya allianser är ni beredda att ingå för att stoppa dem?

– Rasistiska och högerextrema partier vädrar morgonluft och har bytt sin EU-kritiska strategi. Nu mobiliserar de för att ta över Europeiska unionen. Partier som Sverigedemokraterna, Viktor Orbáns Fidesz och polska Lag och rättvisa är förutom att vara rasister också antidemokrater, kvinnofientliga och klimatförnekare. Det är partier som vill inskränka fria medier, aborträtten och hbtq-personers rättigheter. Högerextrema och nationalister vill stänga Europas gränser och montera ner både demokrati och mänskliga rättigheter. Att ta strid för en human flyktingpolitik är centralt för att rädda liv, men också en hörnsten för att ta striden mot rasisterna och bygga ett solidariskt och mänskligt EU.

– De demokratiska krafterna i EU-parlamentet måste samverka ännu mera och bygga en stark koalition mot dessa krafter. Vänsterpartiet och vänstergruppen tar ett stort ansvar för att bygga ett sådant motstånd. Vi är redan i dag mycket aktiva i EUP:s intergrupp mot rasism, hbtq-grupp och det feministiska motståndet. Men vi måste också sätta tryck utifrån parlamenten på alla högerpartier att sluta anpassa sig till de högerextrema. Precis som här hemma, anpassar sig M och KD till de högerextrema och högerkonservativa krafterna. De liberala partierna, precis som hemma, villkorar sitt eventuella avståndstagande från extremhögern med inte mindre än att de får igenom sin nyliberala politik. Det är också en farlig utveckling.

– Det mest effektiva motståndet mot de högerauktoritäras framfart kommer från vänster. Vi har en feministisk, anti-rasistisk politik för rättvisa och jämlikhet. Och det är det som krävs för att sätta stopp för extremhögern, eftersom de utnyttjar växande klyftor och ställer människor mot varandra.


Du är mycket aktiv i parlamentet och brinner för feministiska frågor, allt från rätten till asyl, hbtq- och genusfrågor. Kvinnors rättigheter med rätten till abort i spetsen, är de hotade i det nya Europa? I din senaste krönika i Feministiskt perspektiv skriver du att ”attackerna mot våra feministiska segrar blir allt fler och allt råare”. På vilket sätt?

– Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts. Rasism, sexism och homofobi utgör kärnan i de växande högernationalistiska rörelserna som finns i Europa. Till det kan numer också läggas klimatförnekelse.

– EU-parlamentet är högerdominerat. Det finns många högerkonservativa ledamöter och högerextremister som uttrycker direkt kvinnohat och lägger kvinnoförtryckande lagförslag. När parlamentet debatterar vikten av säkra och tillgängliga aborter, sexualundervisning i skolan och tillgång till preventivmedel brukar dessa högerkrafter skrika högt, understödda av konservativa katolska krafter.

– Vi ser alltfler och tydligare attacker på all text som inkluderar begreppet ”gender equality”, och vi ser hur välorganiserade kampanjer tar strid mot att bekämpa arbetet mot våld mot kvinnor, framförallt genom att kampanja mot Istanbulkonventionen. De är ogenerade och tar plats på ett obehagligt sätt, med vad jag upplever som allt större självförtroende i sin människofientliga politik.

– Det finns inga segrar som inte kan utmanas igen. Kampen för fri abort är ett exempel på det. I flera EU-länder har det lagts fram lagförslag som försämrar eller avser förbjuda aborträtten. Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i solidaritet med kvinnornas kamp i dessa länder, till exempel Spanien och Polen. Mycket positivt var också arbetet att stödja Irlands kvinnor i kampen för fri abort, som de vann i maj 2018 genom en storseger i folkomröstningen.


V går ut med vallöftet ”Vänsterpartiet vill se ett Europa för alla – inte bara för de rika”. Europa i sin helhet är i dag långt ifrån jämställt och jämlikt, fattigdom och sociala orättvisor växer istället för att minska och allt fler auktoritära regeringar struntar i EU:s riktlinjer, särskilt när det gäller demokratiska fri- och rättigheter. I er valplattform skriver ni att V vill ”förändra EU i grunden”. Är detta ens möjligt när vänsterpartierna i Europa förväntas förhålla sig till kapitalets villkor och vinstintressen, vilka är grunden för EU-parlamentets reglering, och i så fall hur?

– Vänsterpartiets grundläggande kritik mot EU kvarstår. Vi vill skapa ett annat europeiskt samarbete som sätter människor och planeten först. Men vi ser också att vi har en akut klimatkris och högerauktoritära krafter som vill ta över EU:s institutioner. I det läget väljer vi att med all kraft – innanför och utanför parlamenten – driva utvecklingen åt ett annat håll. Vi samarbetar med en växande EU-kritisk vänster för att demokratisera EU och vrida politiken åt vänster. EU har en odemokratisk uppbyggnad, och marknadsintresset står i centrum och går före till exempel arbetsrätt och miljö- och klimatkrav. Det är grundläggande saker Vänsterpartiet vill förändra. Vi kommer fortsätta motverka EU:s utveckling i federalistisk – och militaristisk – riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Arbetet i parlamentet är också en viktig plattform för att samarbeta med civila samhället och driva opinion. Därför måste vänstern växa och ta mer plats i EU-parlamentet i det här valet.


När det gäller rätten till asyl- och flyktingpolitik, Turkiet-avtalet, utökade gränspolisen Frontex, militariseringen av migrationsfrågan, kriminaliseringen av frivilligorganisationer... Vore det fel att dra slutsatsen att EU redan har byggt ett mur? Vad är V:s strategier under den kommande mandaten när det gäller dessa frågor? Kommer ni kunna bromsa, vrida tillbaka utvecklingen eller måste ni delvis kapitulera? Varför ska dessa frågor ens vara viktiga för EU-medborgare, anser du?

– EU har byggt Fästning Europa och fortsätter stärka den. Vi vill istället skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Vi vill använda EU:s budget för att satsa på livräddningsinsatser på Medelhavet, stöd till vidarebosättning och ett värdigt flyktingmottagande. EU:s nuvarande handelspolitik skapar klyftor och ökar orättvisor, vi vill att en större andel av EU:s budget istället ska gå till en biståndspolitik som bygger på solidaritet och jämlikhet. Vi värnar den svenska alliansfriheten. Vi är helt emot militariseringen av EU. Inga EU-pengar ska gå till upprustning. Vänsterpartiet vill ha ett verkningsfullt förbud mot vapenexport till diktaturer, länder i krig och till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi vill skapa en koalition av villiga EU-länder för en human flyktingpolitik. Detta är frågor vi kommer arbeta aktivt för i den kommande mandatperioden.

– Det är viktigt för EU-medborgare för det här är en fråga som definierar vilket Europa vi vill leva i. Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa.


Är du nöjd med mediebevakningen i Sverige när det gäller nyheter från EU? Gör medierna sitt jobb när det gäller folkbildning och informationsspridning kring EU-frågorna?

– Jag skulle gärna vilja se mer mediabevakning i Sverige vad gäller EU. Jag tycker också att den i många fall blir lite onyanserad, där allt som är EU-kritik definieras som populism, och EU beskrivs som något statiskt som måste skyddas från angrepp. Det är EU-maktens sätt att upprätthålla status quo och den rådande ordningen. Men för mig är status quo oacceptabelt. Vi ska ha ett anti-rasistiskt, öppet Europa, ett jämlikt och ekologiskt hållbart Europa. Status quo är inte ett alternativ.

– Demokratibristen är ett av EU:s största problem. Att beslut fattas långt borta utan insyn, det är inte hälsosamt. Beslut ska kunna granskas av journalister och medborgare. Så fort det brister blir det inte bra. Folk vet inte hur besluten fattas, det kommer bara lite vit rök ur skorstenen helt plötsligt. Debatten kan inte bara ske utifrån läckta dokument. Det gör journalisters arbete ännu svårare, och är också en av anledningarna till att bevakningen är bristfällig.Gemensamma frågor:

ABORTRÄTTEN: Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

– NEJ

– EU beslutar inte om SRHR i dag, och bör inte heller göra det. Om man öppnar upp för EU att lägga sig i det området kan man riskera ännu mer backlash och i värsta fall behöva anpassa sig till kvinnofientliga länder som Polen och Ungern. Vänsterpartiet vill använda Europaparlamentet som en plattform för att stärka kvinnors rättigheter och feministisk kamp. Vi prioriterar SRHR frågor och har varit den skarpaste rösten i EP för kvinnors rätt till sina kroppar och sin sexualitet, hbtq-rättigheter, och ungdomars rätt till sexualundervisning. Det kommer vi fortsätta med.


HBTQ-RÄTTIGHETER: Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?

– BÅDE OCH.

– Vi vill se fri rörlighet också för hbtq personer och deras familjer. Vi vill se en starkare anti-diskrimineringslagstiftning till skydd för hbtq personer, och vi vill se att hatbrott mot hbtq personer bekämpas. Men hbtq personer hotas av den attack vi ser mot demokrati och rättstat. Vänsterpartiet anser att EU-länder som bryter mot demokratins principer ska kunna straffas med indraget ekonomiskt stöd. Både Ungern och Polen är länder som systematiskt bryter mot grundläggande fri-och rättigheter.


KLIMAT: Kommer EU att leva upp till Parisavtalet?

– DET BEROR PÅ!

– Vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så, det men det går alldeles för långsamt. Genom att progressiva länder går före tillsammans kan vi bana väg för att fler lever upp till Parisavtalet. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag. För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank. Den ska upphöra med fossila placeringar och respektera internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: