Andreas Pettersson.

Problemet är hyckleriet

2018-07-23 | Andreas Pettersson padlock

OPINION

”Alla vet att drömmar om att folk ska ta vägen någon annanstans som en slutlig lösning på ett problem inte är en kunskapsfråga, utan en värderingsfråga. Vad är det ens för kunskap man låtsas saknas?”, skriver Andreas Pettersson, Fi-medlem, och riktar skarp kritik mot partiets ledning.

Andreas Pettersson är lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola och medlem i Feministiskt initiativ.


RELATERADE ARTIKLAR:

2018-07-20 | Fi:s partistyrelse har fortsatt förtroende för Oldoz Javidi

2018-07-20 | Hård kritik mot Feministiskt perspektiv

2018-07-19 | Oursäktligt citat publicerades i Feministiskt perspektiv

2018-07-13 | Avråds från att åka sista sträckan med Ship to Gaza

Jag försöker resonera med mig själv om varför jag blir så illa berörd av Feministiskt initiativs misslyckande med att hantera Oldoz Javidis antisemitiska yttrande. Ett skäl är förstås att jag respekterar och tycker om Javidi både som person och som kulturarbetare, men samtidigt är den besvikelsen inte den enda, eller ens en särskilt viktig, orsak, ingen individ är ofelbar.

Att jag under decennier har engagerat mig i olika frågor som rör människor med normbrytande funktionalitet, judar och romer är såklart också ett skäl. Det är tre av de fyra huvudsakliga grupperna som var offer för dödsskvadronerna och förintelselägren, men engagemang för dessa grupper är inte unikt för mig och detta handlar hursomhelst specifikt om hur partiet ser på judar.

Liksom många andra har jag lockats av Feministiskt initiativ eftersom det har varit tydligt att partiet menar allvar med det man stolt beskriver som sin grundläggande ideologiska övertygelse, antirasistisk feminism. Jag kommer fram till att orsaken till varför jag är så illa berörd inte är att det har begåtts misstag eller att man kan göra olika tolkningar, det är djupt mänskligt. Problemet är hyckleriet.

I sitt försök att hantera Javidis yttrande har partistyrelsen klart och tydligt definierat antisemitism som en ursäktlig kunskapsfråga. Det är där och då som Javidis yttrande går från att vara ett mänskligt misslyckande till att bli en kris för Feministiskt initiativ, och därtill en kris med potentiellt katastrofal utgång. Ingen låter sig nämligen luras.

Alla vet att drömmar om att folk ska ta vägen någon annanstans som en slutlig lösning på ett problem inte är en kunskapsfråga, utan en värderingsfråga. Vad är det ens för kunskap man låtsas saknas? Att judar är människor? Att judar inte bär en kollektiv skuld? Att israeler har samma rätt till nationellt självbestämmande som alla andra folk?

Hyckleriet blir så tydligt eftersom samma måttstock aldrig skulle användas av Feministiskt initiativ för något annat rasistiskt yttrande. Ingen föreslår att Björn Söder skulle ursäktas med att det är en kunskapsfråga när han utdefinierar judar och samer från vad som är Sverige.

Hyckleriet är det som skapar krisen och så länge hyckleriet är i kraft kommer krisen att fortgå. Feministiskt initiativ behöver dels se till att Javidi kliver av som kandidat så fort som möjligt. Sedan behöver partiet formulera en allvarligt menad ursäkt för hur illa man har hanterat detta. Varje dag detta dröjer är en dag då Feministiskt initiativs trovärdighetskris fördjupas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: