Hård kritik mot Feministiskt perspektiv

2018-07-20 | Bella Frank padlock

INRIKES

Kritiken har varit hård och rapporteringen har nått långt utanför Sveriges gränser efter att tidningen Feministiskt perspektiv i förra veckan publicerade en intervju där riksdagskandidaten Oldoz Javidi (Fi) gav uttryck för antisemitism utan att ifrågasättas.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-07-20 | Fi:s partistyrelse har fortsatt förtroende för Oldoz Javidi

2018-07-19 | Oursäktligt citat publicerades i Feministiskt perspektiv

2018-07-13 | Avråds från att åka sista sträckan med Ship to Gaza

Under onsdagen rapporterade den israeliska tidningen Jerusalem post om intervjun. De redogör i artikeln för vem Oldoz Javidi är, att hon är ombord på Ship to Gaza, och citerar flera stycken ur artikeln samt refererar till den hårda kritik hennes uttalande har gett upphov till i Sverige. Även Times of Israel har rapporterat om uttalandet i Feministiskt perspektiv där Oldoz Javidi bland annat gav uttryck för ”drömmar” om att israeler skulle flytta till USA – vilket i praktiken skulle innebära etnisk rensning. En Facebookpost av Annika Hernroth Rothstein, politisk krönikör på bland annat National review, citeras: ”Att flytta judar mot deras vilja för att lösa ett problem. Det låter som en slutgiltig lösning för mig. Solid feministisk politik”, skriver hon och syftar på att ordet lösning i sammanhanget för tankarna till Nazitysklands ”slutgiltiga lösning”, det vill säga Förintelsen.

Nyheten har också spritts i den israeliska tv-kanalen i24:s franska upplaga. Under torsdagen publicerade Annika Hernroth Rothstein också ett debattinlägg i Göteborgsposten med rubriken Vänstern måste göra upp med sin antisemitism. På torsdagen publicerades också en kritisk ledare i Smålandsposten, och Dagens nyheter intervjuade Feministiskt perspektivs chefredaktör och ansvariga utgivare Anna-Klara Bratt om tidningens agerande. Bratt har också svarat och förtydligat tidningens publicistiska hållning i Feministiskt perspektiv där hon svarar på flera av de frågor som kritikerna tagit upp, samt kallar publiceringen av uttalandet för ”oursäktligt”.


”Frisera sanningen”

Det faktum att pratminuset ströks när kritiker uppmärksammade Oldoz Javidi och Feministiskt perspektiv på innehållet har i sin tur lett till hård kritik. Flera twittrare menar att det innebär att läsare undanhålls från relevant information om en riksdagskandidats åsikter. Journalisten Johanna Linder anser att agerandet gör att tidningen framstår som ett partiorgan åt Feministiskt initiativ och undrar: ”Vore inte det rimliga i det här läget att låta intervjupersonen stå för vad hon sagt och ställa följdfrågor?”. Frilansskribenten Somar al Naher skriver i en tweet: ”Förstår inte varför Fempers tagit bort sista stycket. Politiker måste stå för sina uttalande och väljare/läsare måste få veta vad en politiker har sagt. Märkligt om en tidning ska börja frisera sanningen.”

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) skriver i ett inlägg på sin blogg att det visserligen är bra att stycket tagits bort från intervjun men menar att många frågor kvarstår: ”Det är bra att redaktionen plockat bort avsnittet, men oroväckande att insikten om problemet kom först efter att uttalandet kritiserats och att intervjuaren inte ställde en enda kritisk fråga om Javidis ’drömmar’ i den ursprungliga artikeln. Även formuleringen ’kan tolkas som antisemitiskt’ väcker frågor – under vilka omständigheter menar Feministiskt perspektiv att ’drömmar’ om att fördriva judar inte ska tolkas som antijudiska?”. Under torsdagskvällen uppmärksammade SKMA att Anna-Klara Bratt redogjort för sin hållning. De skriver: ”Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt har agerat med större tydlighet. Hon är mycket självkritisk vad gäller publiceringen.”

Under torsdagen förklarade Feministiskt initiativ att partiet tar avstånd från uttalandet och skriver att det var ”oacceptabelt”. Under torsdagskvällen tog även Ship to Gaza avstånd från uttalandet i Feministiskt perspektiv och skriver att det ”speglar på intet sätt de åsikter som Ship to Gaza står för”.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: