Eva Lindholm håller i arbetet med artikelserien #hållbarfeminism.

#hållbarfeminism: Enkät om utbrändhet inleder artikelserie

2016-08-16 | Jenny Rönngren padlock 1

INRIKES

I dag lanserar Feministiskt perspektiv en enkät riktad till alla som definierar sig som feminister och som är, eller har varit, utbrända eller utmattade i någon utsträckning. Enkäten kommer att lägga grunden för en artikelserie där avsikten är att fördjupa bilden av hur den faktiska bristen på jämställdhet i samhället, inom civilsamhället och i strukturerna för finansiering motverkar och hindrar arbetet med jämställdhet och feminism.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-06-17 Två val för feminister: engagemang eller förtryck

2013-02-06 Rehabilitering med genusperspektiv


Till enkäten.

Att verka eller arbeta i en organisation som inte har kapacitet eller förutsättningar att uppfylla det den förespråkar är i sig en källa till stress, oavsett om det handlar om avlönat eller oavlönat engagemang.

Det framgår av rapporten O/organiserad feminism? från Malmö Jämställdhetsbyrå som Feministiskt perspektiv skrivit om tidigare. Rapporten visar att civilsamhället i stort, precis som det övriga samhället, genomsyras av ojämställda maktrelationer mellan män och kvinnor. Tillsammans med de icke-jämställda strukturerna inom arbetslivet såväl som i människors privatliv kan detta innebära större svårigheter för kvinnor, som grupp, att engagera sig ideellt.

Att som feminist, oavsett kön, både professionellt och privat, ständigt arbeta i den motvind som är själva grundproblemet tros innebära ytterligare påfrestningar som gör arbetet, oavsett om det är avlönat eller ideellt, tyngre för individen. Rapportförfattaren Malin Beckman konstaterar krasst att det står en feminist fritt att välja – engagemang, med allt vad det innebär, eller förtryck.

Tendenserna i rapporten kom inte som någon överraskning för Feministiskt perspektivs redaktion som inlett planeringen av en serie artiklar som kommer att fortsätta publiceras under vinjetten #hållbarfeminism.

Serien kommer bland annat att bygga på intervjuer och den enkät med fokus på utbrändhet som nu finns tillgänglig att sprida till feminister i olika grupper, nätverk och organisationer.

– Nu tar vi den här frågan ett steg längre. Vad ligger bakom de höga sjuktalen bland feminister och aktivister? Det här är ett jätteviktigt steg – från projekt till hållbar feminism, hållbara strukturer, säger Anna-Klara Bratt, föräldraledig chefredaktör.

Enkäten ligger ute från och med i dag, till och med den 2 september. Eva Lindholm, frilansjournalist och jämställdhetskonsult specialiserad på familjebildning, barn och unga, kommer att hålla i arbetet med både enkäten och artikelserien:


Vad är avsikten med enkäten?

– Att få en översikt över kopplingen utmattning/utbrändhet och feministiskt engagemang. Går det att härleda problemen till något eller några huvudområden, och vilka är de i så fall?


Vilka vänder den sig till?

– Till alla som definierar sig som feminister och som är, eller har varit, utbrända eller utmattade i någon utsträckning.


Hur kommer resultatet att användas?

– Feministiskt perspektiv kommer använda resultaten för att lyfta upp och gå vidare med eventuella återkommande svårigheter och stötestenar. Grundfrågan är ju hur feministiskt arbete, oavlönat eller avlönat, kan bli hållbart.

Sprid gärna enkäten, och kontakta redaktionen för mer information om medverkan i enkäten och/eller artikelserien. Svaren är anonyma och samlas in till och med den 2 september.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20160816 - gudrun tiberg

Kul Eva! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: