Fr v: Carmen Blanco Valer, Alejandra Gomez Lozano och Jaime Gomez.

”Vi stödjer mobiliseringarna till demokratins försvar i Brasilien”

2016-06-05 | Carmen Blanco Valer , Jaime Gomez , Alejandra Gomez Lozano padlock

OPINION

Det finns enligt företrädare för Feministiskt initiativ (Fi) skäl att se avsättningen av Dilma Rousseff från presidentposten i Brasilien som en form av statskupp, där särskilt kvinnors, urfolks, hbtq-personers och jordlösas rättigheter är hotade. I solidaritet med dessa grupper kräver de att Sveriges regering agerar för att värna den brasilianska demokratin.

Alejandra Gomez Lozano är styrelseledamot i Feministiskt initiativ (Fi). Carmen Blanco Valero och Jaime Gomez är ledamöter i utrikesutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp,

Den 11 maj avsattes Brasiliens första kvinnliga president Dilma Rousseff efter att senaten röstat för att suspendera henne tillfälligt med anklagelser om korruption. Michel Temer, Brasiliens vicepresident, tillsattes som president med, ur ett demokratiskt perspektiv, tvivelaktiga metoder som påminner om en statskupp.

Detta föregicks av en lång process av intriger och manipulationer organiserade av eliten. Något som visar hur lätt demokratin väljs bort när maktgrupper i samhället känner att deras privilegier och intressen är hotade. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att nio av tio ledamöter i den senat som röstade för Dilmas suspendering är män.

Rousseff var redan som ung engagerad i kampen mot samhällsorättvisor och i motståndsrörelsen mot militärdiktaturen. Ett engagemang som föranledde att hon fängslades och torterades under 70-talet. Efter denna etapp i hennes liv studerade hon till ekonom. År 2010 valdes hon till Brasiliens president för Arbetarpartiet (PT). Därmed blev hon landets första kvinnliga president.

Hon har under sin mandatperiod utsatts för systematisk politisk kritik och manövrar från högeroppositionen, konservativa sektorer samt medierna, som i så många andra länder kontrolleras av eliten. Stora delar av den kritik som riktats mot Rousseff har varit präglad av sexistiska förtecken och påhopp. Kritiken har kommit från de som upplevt att deras ekonomiska och symboliska makt samt privilegier hotats av regeringens reformer, som till exempel sexualupplysning i skolor, böter på sexistisk reklam, lagar mot våld mot kvinnor och lag om samkönade äktenskap.

Suspenderingen av Rousseff och tillsättningen av Temer bör därför ses som en förklädd statskupp. En kupp genomförd av den ekonomiska, patriarkala och rasistiska makteliten. Något som speglas i exempelvis sammansättningen av regeringen, vars ministrar nu endast består av 24 vita män från överklassen. Därmed kan den knappast anses vara representativ för ett samhälle med en befolkning som, enligt deras statistiska centralbyrå, består till mer än hälften av kvinnor och där många identifierar sig själva som svarta eller blandade.

En sådan avsaknad av kvinnorepresentation har Brasilien inte sett sedan demokratin återinfördes 1985. Inga av dessa ministrar har heller kopplingar till de sociala rörelserna i landet, vilka fanns representerade i Rousseffs stab. Förutom representationsfrågorna har den nya regeringen även tagit det ödesdigra beslutet att lägga ner jämställdhets- och rasjämlikhetsministeriet.

Bortom det kritiska perspektiv vi haft mot Rousseffregeringen, de ouppfyllda löftena gentemot urfolken, de jordlösa och så vidare, samt den fortsatt miljöskadliga och ojämlika samhällsmodellen, vill vi bestämt uttrycka vår solidaritet med det brasilianska folket. I synnerhet med kvinno- och hbtq-rörelsen, feminister, svarta antirasister och urfolksrörelserna som i dag riskerar att förlora positionerna som de vunnit genom decennier av kamp.

Som medlemmar i Feministiskt Initiativ stödjer vi massmobiliseringarna till demokratins försvar som diverse sektorer inom det brasilianska samhället genomfört under de senaste veckorna.

Som medborgare i Sverige kräver vi att den rödgröna regeringen, som själv definierat sig som ”feministiskt”, ska verka genom UD och EU för att värna om demokratin i Brasilien, i synnerhet om kvinnors, hbtq-personers och andra förtryckta sektorers hotade rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: