Kontrapunkt – en kraft att räkna med för Malmö stad

2016-03-24 | Katerin Mendez padlock

OPINION

”Vi kräver att Malmö Stad uppmärksammar och legitimerar Kontrapunkts insatser under den ansträngda höst och vinter vi nu lämnar bakom oss. Kontrapunkts insatser har uppmärksammats och lovordats såväl lokalt som nationellt”, skriver Katerin Mendez (Fi), sedan kulturhuset ålagts en tillsynsavgift på en halv miljon kronor av Malmö stad, och ger förslag på hur det skulle kunna gå till.

Katerin Mendez (Fi) är kommunfullmäktigeledamot i Malmö

I veckan nåddes vi av nyheten att Kontrapunkt ålagts en tillsynsavgift på en halv miljon kronor av Malmö stad. Motiveringen sägs vara att det saknas bygglov och att det finns brister i brandskyddet för det akutboende de driver. Kontrapunkt har sedan vräkningen av boplatsen vid Sorgenfri bland annat tillfälligt upplåtit en del av sina lokaler till akutboenden för fattiga romska EU-medborgare. Under hösten och vintern har Kontrapunkt varit en av de organisationer som klivit fram och axlat det ansvar som såväl Malmö stad som staten brustit i att förvalta. De har inte bara varit en viktig del av flyktingmottagandet – de har även ordnat med boende åt de tusentals flyktingar som anlänt till Malmö.

Då var föreningen ett ekonomiskt fördelaktigt (läs gratis) och välkommet initiativ för kommunen. Men minnet verkar vara kort bland stadens politiker och tjänstepersoner, som nu kräver Kontrapunkt på en halv miljon kronor. Anton Broberg Holm, utredare på Stadsbyggnadskontoret uppger att han gör bedömningen att verksamheten ”blivit varaktig” då akutboendet varit igång sen november och fortsatt att vara det i februari då han åter besökte Kontrapunkt.

Problemen med reglerna kring tillfälliga akutboenden har synliggjorts i samband med flyktingmottaget i vintras. Civilsamhället som då uppmanades att hjälpa till och kommuner som upplät gymnastiksalar – riskerade alla att bryta mot lagen. Knäckfrågan har varit vad som anses vara ”tillfälligt akutboende” och därför ej krävt ansökan om bygglov.

Då det i dag saknas praxis för hur begreppet skall tolkas uppger Boverket i sina riktlinjer att: ”det är nödvändigt att den som tar lokalen i anspråk gör en bedömning av hur länge den kommer att behöva användas. Finns det inga tecken på att behovet kommer att avta är med andra ord PBL (plan och bygglagen) tillämplig från dag ett”.

Det finns inga särskilda tidsangivelser för hur länge ett akutboende bedöms vara ”tillfälliga” däremot menar Boverket att bedömningsgrunden för varaktighet bör ligga på om behovet förväntas avta eller inte.

Det är alltså Kontrapunkt som ska bedöma om behovet för deras akutboende kommer att avta. Det jag som kommunpolitiker vill veta är om kommunen frågat Kontrapunkt om deras bedömning eller har man förbehållit sig rätten att tolka åt dem? Mig veterligen har Kontrapunkt aldrig haft ambitionen att driva boenden, de har tagit detta ansvar då nöden krävt det. Kontrapunkt är i första hand ett kulturhus och ett socialt center. De av oss som drivit frågan för att få Malmö stad att ta sitt ansvar och lösa boendesituationen för de romska EU-medborgarna i staden, vet att Kontrapunkt konsekvent lagt tillbaka ansvaret på våra kommunpolitiker och hela tiden talat om värdiga boendealternativ i kommunal regi.

Kanske är det så att kommunansvariga i sin bedömning vägt in att ”behovet ej kommer att avta över tid” – för att kommunen redan nu vet med sig att de även fortsättningsvis kommer att avsäga sig ansvar för att ordna värdiga boenden för de utsatta EU-medborgare som finns här. Är detta fallet bör kommunen stödja istället för att stjälpa Kontrapunkt. Om det visar sig att Kontrapunkt själva önskar vara en del av Malmö stads insatser – då behovet kommer att kvarstå över tid, vill Feministiskt initiativ föreslå att Malmö Stad stödjer Kontrapunkt genom Idéburet offentligt partnerskap – en modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. I detta samarbete kan Malmö dels finansiera föreningen men också möjliggöra en snabb ärendegång vid ansökan om tidsbegränsat bygglov via stadsbyggnadsnämnden.

Feministiskt initiativ vill att kommunen ser över grunderna för beslutet om tillsynsavgift. Vi kräver att Malmö Stad uppmärksammar och legitimerar Kontrapunkts insatser under den ansträngda höst och vinter vi nu lämnar bakom oss.

Kontrapunkts insatser har uppmärksammats och lovordats såväl lokalt som nationellt. I vintras var miljöpartisten och tillika vår kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på besök på Kontrapunkt och i söndags mottog föreningen utmärkelsen ”Årets Inspiration” på Hjärtat av Malmö-galan.

Feministiskt initiativ vill att Malmö stad stöttar föreningens sociala insatser så att Kontrapunkt även framöver kan vara en kraft för Malmö att räkna med, istället för att som nu helt ovärdigt straffa ut Kontrapunkt över en teknikalitet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: