Lotten Collin och Ginna Lindberg bemöter kritiken från Irene Molina, Diana Mulinari och Carmen Blanco Valer.

”Det är mitt arbete att skildra mitt och andras liv här”

2015-05-19 | Lotten Collin och Ginna Lindberg padlock

OPINION

Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika, och utrikeschefen Ginna Lindberg, bemöter kritiken från Irene Molina, Diana Mulinari och Carmen Blanco Valer, mot Collins krönika i P1 morgon den 12 maj. De deltar gärna i diskussionen om risken att utrikesjournalistik blir generaliserande eller reproducerar stereotyper.

RELATERADE ARTIKLAR

2015-05-22 Ginna Lindberg hoppas på fortsatta samtal

2015-05-20 De subjektiva betraktelserna göder stereotyperna

2015-05-20 ”Oroande att Sveriges radio försöker minimera protesten”

2015-05-20 ”Vi behöver inte utbildas om korrespondentens roll”

2015-05-19 ”Det är mitt arbete att skildra mitt och andras liv här”

2015-05-15 Bedrövande nidbild av kvinnokampen i Latinamerika

I en debattartikel i Feministiskt Perspektiv skriver Diana Mulinari, Irene Molina och Carmen Blanco Valer att jag har en ”kulturrasistisk” blick, och att min krönika i P1 Morgon den 12 maj lyser av ”kolonial sexism”.

I krönikan tar jag avstamp i min egen upplevelse att bli sedd som mor i första hand, även om jag inte är eller nödvändigtvis vill bli en. Det är inte ett reportage om kvinnorörelsen i Latinamerika: krönikan är till sin natur subjektiv och denna handlade om just synen på moderskapet, och utgick från mina egna, personliga erfarenheter. När jag säger att kvinnor ”tagit vägen om livmodern” för att föra fram sina politiska krav så lägger jag ingen värdering i det, snarare konstaterar jag att det är ett framgångsrikt sätt att göra sin röst hörd inom de rådande patriarkala strukturerna. Det innebär inte att jag förnekar att andra lyckade strategier förekommer. Jag har i flera reportage och nyhetsrapporter beskrivit till exempel kampen för abort i Colombia, intervjuat offer för sexualiserat våld i den väpnade konflikten, skildrat den feministiska debatten inför det chilenska presidentvalet och den växande queerrörelsen i Argentina.

Hade jag bott i Sverige, Uganda eller USA hade jag mycket väl kunnat skriva en krönika om kommersialiseringen av mors dag eller om religiösa institutioners roll i abortdebatten på de platserna. Precis som Mulinari, Molina och Blanco Valer påpekar är det globala fenomen. Men sedan några år bor jag i Latinamerika.

Det är mitt arbete att skildra mitt och andras liv här. Det i sig kan man se som problematiskt – utrikesjournalistik riskerar alltid att bli generaliserande eller att reproducera stereotyper. Det är en viktig diskussion som jag och Sveriges Radio gärna deltar i.

Lotten Collin, Latinamerikakorrespondent, Sveriges Radio

Ginna Lindberg, utrikeschef Ekot, Sveriges Radio

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: