– Risken, om vi inte lyckas minska eller stoppa tiggeriet är att det istället växer, säger Jan Ericson, riksdagsledamot för Moderaterna.

Förslag på tiggeriförbud föregår brottsbekämpning

2015-03-17 | Glenn Möllergren padlock

INRIKES

På riksdagens bord ligger en motion om att utreda möjligheterna till ett förbud mot tiggeri. Moderaten bakom motionen, Jan Ericson, anger brottsligheten som kan kopplas till tiggande EU-migranter som motiv. Edvin Rahmanovic, företrädare för Vänsterpartiet (V) ser inga skäl att förneka problemen, men anser att fokus måste ligga på att skydda de brottsutsatta.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-03-17 De outredda brotten mot samhällets mest utsatta

2015-02-16 Problemet på våra gator heter antiziganism

2015-02-06 Vad innebär det att ställa ut tiggare som konst?

2015-01-30 Ny samordnare ser restriktioner för stödet till EU-medborgare

2015-01-30 Utsatta EU-medborgare har sämre skydd än papperslösa

2015-01-19 Romer erbjöds stöd mot löfte om att inte återvända

2015-01-30 Parallell rättsordning särskiljer fattiga EU-migranter

– Jag har inte gjort polisanmälningar även om jag har sett eller misstänkt brottslighet. Men jag borde nog göra det framöver, säger riksdagsledamoten Jan Ericson Moderaterna (M).

Det han har sett och hört av misstänkt brottslighet runt dem som tigger gör att han lägger förslag om att utreda möjligheterna till ett förbud. Men det finns fler skäl till det:

­– I Stockholm ser vi hur rena kåkstäder börjar skapas och allt fler tiggare bor olagligt utomhus på annans mark. I längden är det ohållbart, säger han.

Förutom en del förslag från enskilda moderata politiker är det i princip bara Sverigedemokraterna (SD) som argumenterar för att införa ett förbud mot tiggeri. Landstingsrådet Petronella Pettersson från Centerpartiet (C) i Karlshamn försökte,­ men fick stark kritik från de egna leden. Och även om argumentationen låter annorlunda från de olika läger som verkar för förbud, så har de en sak gemensam: Oron för misstänkt brottslighet kopplad till tiggeriet.

Just detta väckte Jan Ericson.

­– Här i Borås hade vi ett stort läger och jag besökte dem som bodde där. På frågor jag ställde om ifall de själva fick behålla de pengar de fick in svarade man att det fick man ­ ”i Borås”. Och då frågade jag om det var på något annat sätt på andra håll, och det förstod jag att det var, även om man inte direkt ville beskriva det.

Men han blev också vittne till brottslighet.


Ser svårigheter

­

– Det var i tunnelbanan i Stockholm. En man med kryckor hade hamnat i bråk med en kvinna, som, utifrån vad jag uppfattade, hade tagit hans plats. Han började slå henne med kryckorna för att få bort henne. Vid ett annat tillfälle bevittnade jag ett vilt slagsmål utanför en butik där två tiggande kvinnor rök ihop, troligen om vem som skulle få bästa platsen, kunderna kunde inte passera. Så kan vi ju inte ha det, säger Jan Ericson.

Men varken den här informationen, eller något annat Jan Ericson har fått reda på, har kommit polisen till kännedom, trots att han själv har en juristbakgrund.

– Nej, det har inte blivit av att anmäla. Det finns ju många vittnen, men jag tror väl inte polisen skulle agera. Men, visst, det är alldeles riktigt – det borde man förstås göra oavsett. Jag kommer att överväga det nästa gång jag ser sådant, säger han.

Den riksdagsmotion han lämnade in i höstas innehåller ett förslag om att utreda möjligheterna till att förbjuda tiggeri.

–­ Jag inser svårigheterna. Det kanske helt enkelt inte går. Och det finns både praktiska, juridiska och etiska problem med ett förbud. Men jag tycker man ska titta på det, se hur det fungerat i andra länder. Inte minst för att det skulle ha ett signalvärde i till exempel Rumänien ­ att det blir känt bland folk där att det inte är tillåtet att tigga i Sverige, säger Jan Ericson.

Men motionen innehåller också fyra ytterligare förslag, som handlar om att förbättra situationen för de fattiga i bland annat Rumänien och Bulgarien. Och det här är hur som helst nyckeln till att få bort tiggeriet:

­

– Risken, om vi inte lyckas minska eller stoppa tiggeriet, är att det istället växer. Fattigdomen är enorm i vissa av EU:s medlemsländer. Om vi genom vårt agerande cementerar detta att man kan försörja sig genom att åka till Sverige och tigga, då har vi bara sett början av detta, säger Jan Ericson.


Ökad press på redan utsatta

­

Edvin Rahmanovic, V, i Ronneby och själv rom, har viss förståelse för att människor i likhet med Jan Ericson reagerar över det man ser av brottslighet kring tiggande romer.

- Man kan inte förneka att det förekommer brottslighet kring tiggeriet, och det är tråkigt att en del kriminella ser de utsatta människorna som lätta byten, just för att de är utsatta och i stort sett oskyddade, säger Rahmanovic.

Han fortsätter:


– Objektivt sett kommer de flesta hit frivilligt, med drömmer om ett legalt arbete – sedan hamnar de i tiggeriet som sista utväg. Det är vi som samhälle som måste göra mer för att skydda de här människorna så länge de vistas hos oss.

Det finns ett grundläggande synsätt på romer som gör att man gärna ser de här problemen, enligt Edvin Rahmanovic som konstaterar att förbud mot tiggeri inte fungerat i andra länder i Europa och inte kommer att fungera här. Det som händer är att redan utsatta människor blir ännu mer pressade. Samtidigt välkomnar Rahmanovic att Jan Ericson är intresserad av att diskutera romernas situation i hemländerna:

– Jag välkomnar att Jan är redo att jobba för att förbättra situationen på hemmaplan och tycker att istället för att gå ett steg tillbaka och importera lösningar som har visat sig inte fungera, och förbjuda tiggeriet, så behöver vi ta steg framåt och alla tillsammans jobba på att hitta en lösning. Man får inte glömma att Sverige självt har bidragit till problemet när vi medverkade till att de här länderna fick ansluta sig till EU, utan att vi ställde högre krav kring minoritetsfrågor.


Edvin Rahmanovic, (V) i Ronneby.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: