Parallell rättsordning särskiljer fattiga EU-migranter

2015-01-30 | Glenn Möllergren padlock

INRIKES

Egentligen är saken enkel. Den som vistas i en svensk kommun har rätt till en skälig levnadsstandard, och det är kommunens ansvar att försäkra var och en om detta. Kommuner som inte vill betala ut försörjningsstöd måste istället säkerställa att behovet kan tillgodoses i den sökandes hemkommun eller på annat sätt. Men det gör inte kommunerna i dag.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-01-30 Utsatta EU-medborgare har sämre skydd än papperslösa

2015-01-19 Romer erbjöds stöd mot löfte om att inte återvända

Svenska kommuner är i full färd med att bygga upp vad läraren och forskaren i socialrätt Andreas Pettersson beskriver som en parallell rättsordning, skild från den som gäller såväl svenskar som utlänningar som vistas i Sverige, när det gäller just fattiga personer från andra EU-länder, och då i första hand rumänska romer som tigger för sin försörjning. Feministiskt Perspektiv har kartlagt hur det här går till, och kan illustrera med ett pågående fall ifrån Ronneby kommun. Det handlar om Gabriela och Mihai Stoica.

Kommunen skriver:

”Som EU-medborgare har Stoica och Gabriela, genom rörlighetsdirektivet, rätt att fritt röra sig inom EU. De har därtill rätt att vistas i Sverige under tre månader utan att uppehållsrätten ifrågasätts. En förutsättning är dock att de har tillräckligt med egna medel för att försörja sig själva under denna period. Efter tre månader uppstår frågan om huruvida paret skulle ha uppehållsrätt eller ej. Paret tillhör kategorin icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare, såsom turister, pensionärer. Till denna kategori hör också personer som sökt sig till Sverige utan att ha realistiska möjligheter att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden och som måste tigga för att klara sin försörjning. Icke ekonomiskt aktiva personer har endast rätt till nödvändig hjälp för att avvärja en akut nödsituation. Mihai och Gabriela uppger att de bara vill ha hjälp att få hit sina barn samt att hitta ett arbete så att de kan försörja familjen. (Hjälporganisationens representant) uppger att familjen behöver hitta en annan bostad, då det blir för dyrt för dem att bo på Kursgården under en längre period. Någon akut situation anses dock inte föreligga då paret har tak över huvudet (...) Paret kan erbjudas en resa hem till Rumänien för Stoica, då Gabriela redan har en hemresa betald.”

Det här avslaget följer i stort det PM med rekommendationer angående fattiga EU-migranters rättigheter som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram, från den 9 december 2014.

SKL i sin tur hänvisar (längst ner på sidan 3 i sitt PM) till ett rättsfall som handlar om en iransk medborgare, A G, som sökte försörjningsstöd i en svensk kommun. A G hade, enligt egen utsago, en tryggad försörjning i sitt hemland, men han ville hellre bo i Sverige, och här kunde han inte försörja sig. Regeringsrätten fann 1995 att det enligt lagen var möjligt att neka honom försörjningsstöd. Men det här var enligt den gamla socialtjänstlagen. Och innan EU-inträdet.

I och med att Mihai och Gabriela Stoicas ärende har överklagats kommer flera av Ronneby kommuns argument att diskuteras i förvaltningsdomstolen framöver:

  1. Uppehållsrätten är en statlig fråga – inte en kommunal. Om Gabriela och Mihai Stoica ska utvisas är det Migrationsverkets och polisens sak. Ronneby kommun har bara att ta hänsyn till deras behov av hjälp.

  2. Huruvida de har möjlighet att få ett jobb kan ju diskuteras, men det finns bevisligen gott om personer som delar ut tidningar, bygger byggnader och kör lastbil utan att kunna någon svenska alls. Om Gabriela och Mihai Stoica ger uttryck för att vilja arbeta - som kommunen skriver – så kan de ses som arbetssökande och därmed ”ekonomiskt aktiva”.

  3. Paret kan få hjälp med hemresa. Men: vad händer därhemma? Ronneby kommun har inte haft någon ambition att utreda om ifall Gabriela och Mihai Stoica har en ”skälig levnadsnivå” där. Det faktum att de väljer att tigga, och bo i en bil, antyder rimligen att deras levnadsnivå hemma är långtifrån skälig.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: