Chro Zangana och Emelia Frennmark från Kvinna till Kvinna på säkerhetskonferensen i Istanbul.

Hur gör en som hittar en handgranat i trädgården?

2014-10-24 | Sholeh Irani padlock

FEMINISM

Kvinnorättsförsvarare verksamma i olika delar av Irak och Kurdistan samlades i Istanbul för att stärka sin beredskap att hantera hot och kriser i ett av världens farligaste områden. Sholeh Irani har talat med Emelia Frennmark, fältrepresentant i Irak för Kvinna till Kvinna, som arrangerade säkerhetskonferensen.

FAKTA:

Säkerhet för alla

Våld mot kvinnor i Irak

RELATERAD ARTIKEL:

2014-04-11 De söker internationellt stöd för att stoppa fruktat lagförslag

Det ökande våldet och instabila politiska läget i Irak hotar ledande kvinnoaktivister. Det handlar om liv och död. Rapporterna om IS-styrkors avrättningar av framstående kvinnor, däribland jurister och läkare, samt olika beväpnade milisers och regeringsstyrkors dagliga attacker och hot mot kvinnorättsaktivister, är alarmerande. Det är bakgrunden till att Kvinna till Kvinna ordnade en tre dagars säkerhetskonferens med utbildning för kvinnorättsförsvarare. Kvinnor med olika religiösa och etniska bakgrund från åtta verksamma kvinnoorganisationer i landet samlades i Istanbul den 13-16 oktober för att få praktiska råd av experter och träna på att skydda sig själva.

– Kvinnor, och i synnerhet aktivister, är måltavlor i konflikten som förvärras för varje dag i Irak. På konferensen fanns en yezidisk aktivist som har direkt kontakt med yezidiska kvinnor tillfångatagna av IS. En annan har själv levt under IS kontroll i Diyala. Flera av deltagarna har tvingats fly under sommaren, men fortsätter att arbeta med kvinnors rättigheter trots att de själva är internflyktingar. Två av deltagarna driver skyddade boenden i Bagdad och i andra delar av landet och lever med dödshot från shiitisk milis, berättar Emelia Frennmark från Istanbul.

Utbildningsföretaget som ansvarade för konferensen har erfarenhet av säkerhetsåtgärder för icke-statliga organisationer, så kallade NGO, i konfliktområden i 30 år enligt Frennmark. Det handlar om praktiska kunskap från hur man agerar i kidnappningssituation till hur man hanterar dagliga hoten som drabbar organisationerna.

– En av organisationerna som har varit utsatt för direkta hot hittade en dag en handgranat och en annan dag en svart flagga och en dolk placerad i trädgården. Ordföranden fick råd på konferensen hur en ska agera. Andra lyfte personliga erfarenheter av det upptrappade hotet. Nu efter konferensen ska kvinnoorganisationerna ha egna säkerhetsplaner och vi ska följa upp detta. Kvinna till Kvinna ger finansiellt stöd för att säkra säkerheten på kvinnoorganisationernas arbetsplatser. Kvinna till Kvinnas Irakprogram finansieras av Sida, berättar Frennmark i ett telefonsamtal från Istanbul.Solidaritet stärker

Bland deltagarna på konferensen var kvinnorättsaktivister som jobbar i olika delar av landet och varierande erfarenheter. Konferensen hade många fördelar anser Emelia Frennmark.

– Aktivister från olika delar av landet med olika bakgrund fick dela sina erfarenheter av utsatthet. Detta gjorde att alla fick sätta sig in i hur de andra har det. Något som är viktigt i ett land där misstro mot andra folkgrupper, sekterism, nationalism och polarisering påverkar alla.

– En yezidier som var med på konferensen berättade om kontakterna hon har med de tillfångatagna yezidikvinnorna, hur man jobbar för att frita dem och vilka rehabiliteringsåtgärder som krävs för de räddade kvinnorna, vilka har varit utsatta för ofattbart våld.

– En annan, själv sunnit, berättade om hur kvinnor utsattes för shia-milisens våld och repressalier i Moqtadiya en stad i delstaden Diyala, när IS-styrkor tog över Mosul. Hon vittnade om mordet på en kvinna som utfördes av shia-milisen. Berättade hur hon lyckades fly och levt som flykting sedan i juni, men ändå arbetar som kvinnorättsaktivist för att hjälpa andra kvinnor. Av vittnesmålen framkom att sunnitiska kvinnorättsaktivister kläms mellan olika staten och miliser, vare sig de är sunnitiska eller shiitiska.


Skyddade boenden i fara

De organisationer som jobbar med skyddade boende tillhör de som hotas av olika grupper och lever farligt i dagens Irak. Två deltagare var från organisationen OWFI som driver de två skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor som existerar i Irak. Dessa boenden är inofficiella kvinnojourer, utan stöd från myndigheterna.

– De berättade detaljerat om alla hot de mottar i Bagdad från miliser. Milisen meddelade en av ansvariga att de beslutat att avrätta henne. Hon, som är sekulär, berättade skämtsamt att hon tog på sig niqab och sökte upp milisen själv för att övertyga dem att sluta hota. I samtalet förstod hon att milisen jämställer det skyddade boendet med en bordell. De här kvinnorna får inget skydd från staten och tycker att staten delvis är ansvarig för hoten.

– En annan som är ordförande för en av landets äldsta kvinnoorganisationer, Iraqi Women's League som bildades 1952 och har många medlemmar, var med på konferensen. Hon berättade om det allvarliga läget i Anbar, som IS nyligen har ockuperat. Hon berättade om dödslistor som IS-styrkor har på folk som de letar efter för att avrätta. Det var hon som sade att kvinnorättsaktivisterna inte bara är utsatta av IS-styrkor, även om de är störst och värst, utan också av regeringen, politiska partier och beväpnade miliser av olika slag.


Vad kan kvinnorättsaktivister i Sverige göra för att stödja kvinnorna i Iran och Kurdistan?

– Att informationen om läget kommer ut stärker deras säkerhet. Att omvärlden ser och agerar. Politiskt stöd utifrån betyder mycket för femdefenders. Så Sverige kan spela en roll för att rädda livet på kvinnorättsaktivister i Irak och Kurdistan.

Det anser Kvinna till Kvinnas fältrepresentant Emelia Frennmark som är nöjd med sin organisations unika insats.


Samtliga bilder: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: