Fr v: Lanja Abdullah, Awzen Nouri, Eman Abdulrahman, Yanar Muhammed och Lena Ag.

De söker internationellt stöd för att stoppa fruktat lagförslag

2014-04-11 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

Det fruktade förslaget till ny familjelag i Irak riskerar att omintetgöra kvinnorsättsaktivisters kamp för att stoppa utvecklingen med allt fler barnäktenskap och exploatering av nödställda i krigets spår. Igår samlades ett antal kvinnorättsaktivister från Kvinna till Kvinnas irakiska samarbetsorganisationer i Stockholm för att uppmärksamma omvärlden på det alarmerande läget.

Kvinna till Kvinna tillsammans med sina samarbetsorganisationer i Irak skrev fredag 11 april ett brev till Carl Bildt med krav på att Sverige agerar.

FAKTA

Iraks nya konstitution, som ratificerades 2005, förklarar män och kvinnor likvärdiga. Men artikel 41 i konstitutionen öppnar för möjligheten att lösa frågor kring familjerätt i enlighet med varje medborgares religion, sekt eller tro. I praktiken innebär det att frågor som rör äktenskap, skilsmässa och arv avgörs av religiösa domstolar – med följden att minderåriga flickor kan tvingas till giftermål och att en kvinnas vittnesmål endast räknas som hälften av en mans. Enligt den irakiska brottsbalken har män laglig rätt att ”straffa sin fru”, och våldtäkt inom äktenskapet är tillåtet.

Källa: Kvinna till Kvinna


För mer statistik se FN:s rapport om kvinnor i Irak

legalisera inte barnäktenskap!

Tidigare artikel.

Den 30 april är det parlamentsval i Irak och säkerhetssituationen samt den politiska instabiliteten är minst sagt oroväckande, inte minst för kvinnor och flickor. Den 9 april hade det gått på dagen elva år sedan Saddam Hussein störtades. Vid en presskonferens i Stockholm, förklarade fyra irakiska aktivister det kritiska läget efter elva år av svek och bortglömda löften. Friheten som många hoppats på har inte infriats. Barnäktenskapen ökar, liksom kidnappningarna, människohandeln och våldet inom familjen. Dessutom har ministerrådet lagt fram ett lagförslag som bland annat ska göra det lagligt att gifta bort nioåriga flickor och som på en rad områden beskär kvinnors rättigheter och friheter.

Påtagligt oroliga och bekymrade irakiska kvinnorättsaktivister beskrev, den ena efter den andra, hur situationen för kvinnor försämrats. De talade om det förtryck och den misär som fördjupas för varje dag i det allt mer våldshärjade samhället. De tillhör de modigaste kvinnorna i världen, sade Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag när hon presenterade aktivisterna och uttryckte oro för deras säkerhet och liv.

Dessa kvinnor besöker Sverige nu för att med sina liv som insats larma om en ytterst reaktionär ny lag som tillåter att kvinnor behandlas som sexslavar, utan några som helst mänskliga rättigheter. Kvinnorna larmar om ökat våld, om ett politiskt styre som är sekteristiskt, korrupt och våldsamt. Bilden är mörk och de progressiva krafterna känner sig allt mer marginaliserade och hotade. Det internationella stödet är avgörande just nu, säger samtliga talare. Aktivisterna vädjar till Sverige att reagera och stödja irakiska och kurdiska kvinnors kamp för att stoppa denna nya lagändring, nu innan det är försent.

– Allt som lovades det irakiska folket en dag som denna för elva år sen, blev helt tvärtom. Det har blivit ännu sämre och mer är på väg.


Låter sig inte tystas

Yanar Muhammed från "Women's Freedom in Iraq" är en välkänd kvinnorättsaktivist och prisbelönad för sina insatser och sitt mod. Av islamisterna i Irak har hon nyligen fått en dödsfatwa för att hon i en tv-debatt talade emot den nya familjelagen. Men hon tystas inte så lätt.

– Den nya lagen använder till och med ett språk för att beskriva kvinnor som vi aldrig har hört talas om i Irak. Lagens alla paragrafer är bokstavligen tagna från 800-talets Jaffari-sekt inom shitti-grenen och speglar förstås kvinnosynen under den tiden. Dessa direkt förolämpande och kränkande lagar är nu godkända av den regering som har det internationella samfundets stöd! Kvinnor blir enligt den nya familjelagen enbart sexuella verktyg för att behaga männen, föda och amma barn.

Kvinnorättsaktivisten Yanar Muhammed skildrar en dyster och alarmerande verklighet i Irak som enligt henne inte rapporteras om i stora internationella medier. Dagens Irak är ett land med enorm fattigdom, brist på säkerhet och ofattbart toppstyrt korruptionssystem. Ett ruinerat land där två miljoner krigsänkor och fem miljoner föräldralösa barn fortfarande, efter så många år, kämpar för överlevnad. Hon berättar om trafficking av föräldralösa flickor till nattklubbar i Bagdad, reserverade för den nya politiska klassens bruk. Hon beskriver en regering som systematiskt uppmuntrar och bäddar in sekterismen och skapar konflikter och klyftor bland landets olika etniciteter och religiösa samfund.

– Den nya regeringen är inte mindre despotisk än Saddam. Den nya föreslagna familjelagen liknar de iranska mullornas lagar. Lagen banar i själva verket väg för ett inbördeskrig genom att fördjupa sekterismen. En del av den nya lagen som rör strafflagarna ger varje etnisk och religiös grupp rätten att införa egna lagar och domstolar. USA valde från början att samarbeta med den religiösa eliten, istället för att vända sig till folket i Irak för demokratisering. Nu ser vi konsekvenserna av detta val.

En annan viktig aspekt av den omdiskuterade nya lagen som samtliga kvinnorättsaktivister i panelen nämnde handlar om förbud mot äktenskap mellan män och kvinnor som tillhör olika religioner, vilket ofta skär igenom även etniska grupperingar. Denna aspekt belystes av Awzen Nouri som är ordförande i "Pana center" i Kirkuk och en prisbelönad författare.

– Kirkuk-provinsen kallas ofta för det lilla Irak. Detta eftersom den oljerika regionen har en sammansatt befolkning, med kurder, araber både shiitiska och sunnitiska, turkmener samt kristna assyrier.

Enligt aktivisten Nouri har bruket att gifta bort minderåriga pågått sedan ett tag i Irak och i Kirkuk, även om det inte varit helt lagligt.

– Vi har arbetat hårt och länge för att stoppa utvecklingen, men nu med den nya lagen kommer allt vi har gjort att förstöras. Dessutom kommer äktenskap mellan människor med olika religioner att förbjudas enligt den föreslagna lagen. I Kirkuk där både kristna, sunniter och shiiter bor, kommer detta att leda till större konflikter. Allt fler föräldrar kommer att gifta bort sina barn tidigare i rädsla att de ska inleda förhållanden med varandra över de tillåtna gränserna.

Advokaten Eman Abdulrahman från "Bagdhad Women Association" berättar att den gamla familjelagen, som är från 50-talet, räknades som relativt kvinnovänlig för sin tid och var bland de bästa i regionen.

– Månggifte var inte förbjudet helt enligt den gamla lagen som nu ska ersättas av Jaffari-lagen, men de var mycket begränsade och svårt att ingå.

Till Feministiskt Perspektiv säger Abdulrahman att det i dagens Irak finns många kvinnor som arbetar som advokater. De flesta arbetar inom affärsvärlden men själv har hon valt att erbjuda kostnadsfri rådgivning till kvinnor och informera dem om sina rättigheter.

– Vi som jobbar inom juridiken är tagna och förvånade över den nya familjelagen som fråntar kvinnorna alla rättigheter, allt som garanterades i lagen från 50-talet försvinner. De har tagit en del paragrafer från den iranska regimens familjelag, men den här irakiska Jaffari-versionen är ännu sämre än den iranska. Det står tydligt att kvinnans roll och uppgift i ett äktenskap är att tillfredsställa mannens alla behov, när han så begär. Lagen tillåter vid sidan av månggifte i permanenta former även tillfälliga äktenskap, enbart för sexuellt utnyttjande. Fast inte med muslimska kvinnor! Män får ha ett oändligt antal icke-muslimska kvinnor som tillfälliga fruar.

Med andra ord menar advokaten och samtliga paneldeltagare att den nya lagen inte bara utökar etniska och religiösa konflikter, utan även bidrar till ökad sexhandel och slaveri av fattiga kvinnor och barn.


Med tanke på den utbredda fattigdomen, vilka män kommer att ha råd med fler än en fru i dagens Irak?

– De korrupta vid makten, de nyrika som får del av all 130 miljarder dollar som pumpas in i Irak. 28 procent av befolkningen, det vill säga 9.5 miljoner människor lever under fattigdomens minimigräns enligt världsbankens beräkning. Det är kanske inte de fattiga som njuter av denna lag, utan blir de utnyttjade istället, svarar advokaten Eman Abdulrahman.


Bättre i Kurdistan, men...

Till skillnad från den dystra bilden av Irak, berättade journalisten Lanja Abdullah, freds- och kvinnorättsaktivist från Warvin Foundation, att det är mycket lugnare i den autonoma kurdiska delen av Irak. Men snabbt visar Abdullah ett bittert leende och säger att det lugnaste området tyvärr inte är det tryggaste för kvinnorna.

– Våldet ökar överallt, och kvinnor blir utsatta för ytterligare andra former av våld. Klansystemet gör att hedersrelaterade mord förekommer ofta. Vi har dock lagar som förbjuder månggifte och barnäktenskap. Men dessa lagar, som trädde i kraft sedan 2011, kom ovanifrån, förankrades inte i samhället och tillämpas inte i verkligheten.

– Domarna som ska döma männen för brott mot kvinnors rättigheter enligt den nya lagen, respekterar inte kvinnorna eller dessa lagar. Det finns skyddade boende för våldsutsatta kvinnor men ingen professionella personal. Detta leder till att dessa boende omvandlas till ett fängelse för kvinnorna. Utvecklingen går trots allt vidare när det gäller säkerhet och ekonomin för Kurdistan men samtidigt finns det många nya samhällsproblem som regeringen inte kan hantera.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: