”Jag skäms för att vara irländare”.

Irland: Efter ny aborttragedi ställs krav om lagändring

2014-08-22 | Bella Frank padlock

UTRIKES

Flera demonstrationer har hållits på Irland i protest mot att en ung migrantkvinna som sökte abort i åttonde veckan fått beslutet förhalat och i ett senare skede tvingats gå igenom ett kejsarsnitt. Kritiker till Irlands hårda abortlagstiftning menar att det är dags för en ny folkomröstning om lagen, som ofta drabbar migrantkvinnor och rasifierade kvinnor hårdast.

RELATERAT:

Irland: Ville ha abort – tvingades till kejsarsnitt

Dödsfall på Irland avslöjar fegheten i abortfrågan

Irland går mot ändrad abortlagstiftning

demonstrationen Rally 4 Choice i Cork underströk Sinead Redmond från organisationen Associations for Improvements in the Maternity Services (AIMS) att den typ av förhalning av processen från det att en kvinna söker abort som skedde i detta senaste fallet, eller att de pressas gå med på andra kirurgiska ingrepp, inte är ovanligt.

Hon hänvisade till fall från de senaste åren där en kvinna tvingades genomgå ett kejsarsnitt och till Bimbo Onanuga som felbehandlades när hon var gravid i sjunde månaden och vars smärtor inte togs på allvar – i stället skickades hon hem, där hon avled.

– Vi såg det igen denna vecka i och med fallet Migrant X som tvingades fullfölja en graviditet hon inte ville ha, och som utöver det tvingades genomgå omfattande kirurgi. Det är oroväckande men inte förvånande att Migrant X inte är irländsk; migrantkvinnor, resandekvinnor och rasifierade kvinnor är överrepresenterade i graviditetstragedierna här, sade Sinead Redmond på demonstrationen.


Graviditeten resultat av våldtäkt

Den unga migrantkvinnan, som alltså kallas Migrant X eftersom hennes identitet inte ska avslöjas, intervjuades i veckan av The Irish Times. Där berättade hon att hon våldtagits i sitt hemland, men blivit varse om att det resulterat i en graviditet först när hon var på Irland. Eftersom lagen tillåter abort i fall då kvinnans liv anses vara i fara, också då en kvinna är suicidal, skulle hon ha givits en abort då hon var självmordsbenägen och försökte få abort redan i åttonde veckan. Hon ska då ha blivit informerad av Irish Family Planning Association (IFPA) att många kvinnor från Irland åker till England för att få en abort utförd där. Enligt kvinnan fick hon sex veckor senare beskedet att det skulle kosta motsvarande 15 000 kronor, pengar som hon inte hade. Hon sökte då hjälp via en annan läkare som remitterade henne till ett sjukhus och psykiatriker där, då fick hon svaret att hennes graviditet var för långt gången för en abort. Hon ville då dö, och inledde en hunger- och vätskestrejk varpå hon efter några dagar utlovades en abort – men vårdpersonalen ändrade sig snart och hennes fall drogs inför domstol. Efter ytterligare väntan pressades hon att gå med på att låta sig genomgå kejsarsnitt. Till Irish Times säger hon att hon inte har någon att prata med om det som hänt:

– Nej jag ville inte att folk skulle veta. För mig är det är skamligt. I vår kultur är allt över om en flicka får ett barn innan hon är gift. Ingen respekterar dig. Dessutom var det extra svårt för mig på grund av våldtäkten, säger hon till tidningen.


”Mental tortyr”

Allt fler röster höjs nu för en ny folkomröstning om den irländska abortlagen, och om ändringar på den i grundlagen inskrivna 8th Amendment som kom till efter en folkomröstning 1983. Enligt den ges det ofödda fostret rätt till liv och jämställer fostrets liv med den gravida kvinnans liv.

Också organisationen Doctors for Choice (Läkare för valfrihet) uppmanar till en folkomröstning för att slopa det åttonde tillägget. De har länge varit kritiska till den administrativa gången som ska följas för att en kvinna ska erbjudas abort i de fall då det föreligger risk för självmord. I det här fallet ska en förlossningsläkare ha gått emot bedömningen som två psykiatrer gjorde i den panel som rådgjorde om Migrant X skulle erbjudas abort eller inte. Psykiatrikerna ansåg att det förelåg risk för kvinnans liv genom självmord på grund av graviditeten, men förlossningsläkaren utnyttjade den rätt som lagen Life During Pregnancy Act 2013 föreskriver, att lägga veto. Enligt Doctors for Choice har FN:s Kommitté för mänskliga rättigheter nyligen beskrivit detta panelförfarande som ”mental tortyr” för kvinnan som måste gå igenom den.

Läkaren Mary Favier från Cork skriver i ett uttalande från Doctors for Choice att: ”Detta understryker problemet i lagstiftningen att balansera en kvinnas rättigheter med fostrets och att hota läkare med 14 års fängelse om de inte lyckas göra det.” Hon tillägger att: ”Om en ung, våldtagen kvinna, som är i bekräftat behov av en abort med anledning av självmordsrisk inte kan få tillgång till abort då är lagstiftningen och dess tillämpning uppenbart bristfällig.”

Under demonstrationen i Dublin i onsdags ställdes krav på att regeringen ska ändra grundlagen så att det åttonde tillägget tas bort. Nya demonstrationer är planerade till lördagen. Även abortmotståndare planerar demonstrationer.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: