Astrid Johansson och Ida Granberg känner inte igen de åtgärder skolan uppgivit att de vidtagit till DO.

Astrid Johansson kan få sitt ärende prövat på nytt

2013-11-01 | Julia Eriksson padlock

INRIKES

Skolchefen i Luleå kommun ser nu skäl att följa upp de åtgärder som planerats på Tunaskolan där Astrid Johansson går. Beslutsfattaren på Barn- och elevombudet, BEO, Carl-Gustav Sidenqvist tycker att skolan har agerat högst olämpligt och är beredd att pröva hennes sak på nytt.
– Vi välkomnar en omprövning, det har alla rätt till, säger han.

RELATERADE ARTIKLAR:

2013-10-25 Astrid Johansson skulle byta alla priser mot skolans stöd

2013-10-17: Myndigheter passiva inför Tunaskolans svek

2013-02-08 Öppnade ögonen på alla förutom Tunaskolan

2013-02-08 Astrid Johansson Crossing Boarders idol januari 2013

2013-03-08 Ung vänsters feministpris till Astrid Johansson

2013-03-07 Astrid Johansson årets Wendela

2013-01-30 Öppet brev till Tunaskolans rektor

Förra veckan träffade Feministiskt Perspektiv Astrid Johansson, som berättade om hur allt blivit värre sedan hon kritiserade den sexistiska väggmålningen på skolan. Hon har skuldbelagts både av andra elever och en skolledning som istället för att ta chansen att föra en diskussion om genus och könsstereotyper med eleverna – såsom genusforskaren David Tjeder föreslagit i ett öppet brev – bad Astrid Johansson gå till en kurator.

Enligt Astrid Johansson och hennes kompis Ida Granberg har de aktiva åtgärder som redovisats för DO inte genomförts. Rektor Agneta Hedenström avböjde att kommentera situationen i samband med intervjun. Nu, en vecka senare, är hon inte anträffbar då hon tagit semester.


Vill inte kommentera

Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Luleå kommun Ingrid Norberg vill inte kommentera ärendet när Feministiskt Perspektiv når henne per telefon, men skickar senare ett mejl där hon förklarar att hon har fullt förtroende för skolans hantering av problemen och påpekar att:

”DO meddelat att Luleå kommuns arbete med aktiva åtgärder lever upp till Diskrimineringslagens krav. Barn- och elevombudet har bedömt att huvudmannen iakttagit sina skyldigheter att anmäla och utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder."

När vi frågar på vilket sätt det hjälper Astrid Johansson får vi dock inget svar.

Skolchefen i Luleå, Karina Pettersson Hedman, vill till att börja med inte heller kommentera det hela:

– Ärendet har avslutats och jag vill därför inte kommentera.

Samtidigt säger hon att skolan aktivt jobbar utifrån de åtgärder som redovisats för DO och att det handlar om ett pågående arbete:

– Min uppfattning är att Tunaskolan aktivt jobbar med åtgärder för att motverka kränkande behandling.

Intervjun med Astrid Johansson och Ida Granberg ger en annan bild av läget, vilket Karina Pettersson Hedman inte är opåverkad av.

– Det ger mig anledning att följa upp de åtgärder som planerats, säger hon.


DO betonar krav på aktiva åtgärder

Det var i september i år som DO bedömde att ”arbetet med aktiva åtgärder på skolan i dagsläget lever upp till kraven i diskrimineringslagen”. När vi nu återkommer till utredaren Gustav Staaf för att få veta vilka tankar Astrid Johanssons situation väckt vill han poängtera att diskrimineringslagen kräver att skolan vidtar åtgärder, inte bara planerar dem.

– I och med att de ska jobba med aktiva åtgärder på skolan så har DO bedömt att skolan just nu lever upp till kraven. Om de inte skulle jobba aktivt med åtgärderna så skulle de heller inte leva upp till lagens krav.


Går det att anmäla skolan igen om skolan inte arbetar med åtgärderna?

– Det går alltid att göra en anmälan om bristande arbete med aktiva åtgärder till DO. Eftersom skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder är löpande kan det ibland finnas skäl att granska ett företag eller en skola igen, säger Gustav Staaf.


Viktigt inte förringa

Enligt BEO:s bedömning hade Astrid Johansson inte utsatts för kränkande behandling. Därför togs i juni beslutet att ärendet skulle avslutas.

– Det som hänt är inget vidare, och särskilt inte för Astrid. Det är ingen tvekan om att hon farit illa och är naturligtvis kränkt, men utifrån skollagen, som vi har tolkat den och som är väldigt snäv, så är hon inte det, säger Carl-Gustav Sidenqvist, beslutsfattare på BEO.

I beslutet framkom dock att BEO bedömde skolans agerande som mycket olämpligt, vilket Carl-Gustav Sidenqvist också betonar.

– Det är viktigt att vi inte förringar hennes upplevelse av detta och vi tycker att skolan agerat högst olämpligt.

– Kommunen måste sätta sig in i hur man ska förbättra sitt arbete. Nämnd och förvaltning borde verkligen fundera över hur man gör det bättre för Astrid och för verksamheten i stort, säger Carl-Gustav Sidenqvist.

Han säger också att Astrid Johansson, om hon vill, kan begära omprövning av ärendet.

– Vi välkomnar en omprövning, det har alla rätt till.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: