Tidigare frågor

Tror du att jämställdheten påverkas av att regeringen har slopat målet med ett jämnare uttag av föräldradagar?

Ja
  96%
Nej
  3%

Lyssnar samhället för lite på barn i vårdnadstvister?

Ja
  86%
Nej
  13%

Hade Vänsterpartiet kunnat vinna på delat ledarskap ur ett feministiskt perspektiv?

Ja
  59%
Kanske
  21%
Nej
  18%

OECD:s recept mot den ekonomiska krisen är högre skatter för de rikaste. Bör den svenska regeringen höja skatten?

nej
  8%
ja
  92%

I veckans nummer skriver vi om #micromachismos. Vilken är den vanligaste undanflykten för att slippa agera feministiskt?

Könsskillnaderna är naturliga.
  24%
Sverige är redan jämställt.
  54%
Jag är uttalad feminist, det räcker.
  21%

Är det bra att kartlägga och uppmärksamma hat och hot mot feminister?

Nej, det göder bara hatet.
  2%
Ja, hatarna spricker, som trollen, i solen.
  97%

Var det rätt att utse Stefan Löfven till ny partiledare för Socialdemokraterna?

Vet ej
  31%
Nej
  56%
Ja
  5%
Bryr mig inte
  6%

Kommer den amerikanska trenden med nya sporter som "lingerie football" och "topless basketball" att få efterföljare i Sverige?

Nej, tack vare idrottsrörelsens värdegrundsarbete.
  67%
Ja, det är bara en tidsfråga.
  32%

Var det fel av Vänsterpartiet som feministiskt parti att välja män till både partiledar- och partisekreterarposterna?

Nej, med kollektivt ledarskap blir det bra ändå.
  34%
Ja, trovärdigheten kräver att en av dem är kvinna.
  65%

Kan höger och vänster förenas inom feminismen?

Ibland - det finns poänger
  57%
Nej, skillnaderna är för stora
  24%
Ja, det finns många gemensamma intressen
  18%