Rakesh Patry, Mary Clarke Walker tillsammans med medlemmar ur arbetskonferensens presidium samlade kring den nyantagna konventionen.

Historiskt när ILO antog #metoo-konvention

2019-06-21 | Jenny Rönngren padlock 2

EKONOMI


Notiser:

Klar oppositionsseger i andra borgmästarvalet i Istanbul

Svenskt näringsliv emot globala riktlinjer mot trakasserier

Popkollo öppnar producentkollon för nybörjare

Halverad uppklaringsgrad vid grov kvinnofridskränkning


Säkerhetspolitik utan militarism

2019-06-25 | Gudrun Schyman padlock 2

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Straffen skärps för förövarna av uppmärksammad gruppvåldtäkt

2019-06-25 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES